Сурап-билүү кызматы:
(3222) 7-12-60
(3222) 5-52-18
Меню
» » » ОШ ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ XVIII СЕССИЯСЫ (IV ЧАКЫРЫЛЫШ)

ОШ ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ XVIII СЕССИЯСЫ (IV ЧАКЫРЫЛЫШ)

31 декабрь 2018, Понедельник
413
0
Кыргыз  Республикасы                                              Кыргызская  Республика
                                         
        Ош шаардык  Кеңеши                                                                  Ошский городской  Кенеш                                                                                              
ОШ ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ XVIII СЕССИЯСЫ
(IV ЧАКЫРЫЛЫШ)
Т О К Т О М
Ош шаары                                                  №146                                   26-декабрь, 2018-жыл
Ош шаарын 2019-2020-жылдарда
өнүктүрүү “Туруктуу өнүгүүгө багыт” 
программасын бекитүү жөнүндө 
Ош шаарынын мэриясынын  2018-жылдын 20-декабрындагы №892/08-13  Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» мыйзамынын 44-беренесинин 7-пунктуна ылайык Ош шаарын 2019-2020-жылдарда өнүктүрүү “Туруктуу өнүгүүгө багыт”  программасынын долбоорун бекитүү жөнүндөгү катын карап жана талкуулап, Ош шаардык Кеңешинин туруктуу депутаттык комиссияларынын токтомдорун, ошондой эле сессиянын жүрүшүндө депутаттар тарабынан айтылган сунуштарды эске алып,  Ош шаардык Кеңеши
Т О К Т О М  К Ы Л А Т : 
 .Ош шаарын 2019-2020-жылдарда өнүктүрүү “Туруктуу өнүгүүгө багыт”  программасы бекитилсин (тиркелет).
            2.Ош шаардык Кеңешинин 2016-жылдын 24-августундагы №10            «Ош шаары–өнүккөн ордо калаа» Ош шаарын 2016-2020-жылдарда өнүктүрүү программасын бекитүү жөнүндөгү токтому күчүн жоготту деп табылсын. 
3.Бул токтом мыйзамда каралган тартипте катталсын (Б.Астанакулов) жана массалык маалымдоо каражаттарына жарыялансын (А.Эргашева).
4.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Ош шаардык Кеңешинин туруктуу депутаттык комиссияларына жүктөлсүн.
Ош шаардык Кеңешинин 
төрагасы                                                                                                       Ж.Ормонов

Ош шаардык Кеңешинин
2018-жылдын 26-декабрындагы   кезектеги  XVIII  сессиясынын 
№146 токтомуна  тиркеме
Ош шаарынын мэриясы
______________________________________
                                 «Туруктуу өнүгүүгө багыт»                  
(Ош шаарын 2019-2020-жылдарда өнүктүрүү программасы)
Ош шаары, 2018-жыл
Мазмуну:
Кириш сөз                                                                                                                                     3
1.Ош шаарынын учурдагы абалы боюнча жалпы маалымат                                            4
2.Программанын актуалдуулугу жана максаттары                                                             5
3.Приоритеттер, милдеттер жана иш-чаралар                                                                     6
Приоритет I. Экономикалык артыкчылыктарды арттыруу                         6
Приоритет II.Коммуналдык-чарбалык инфраструктураны жакшыртуу             7
Приоритет III. Социалдык өнүктүрүүнү жаңы деңгээлге чыгаруу                    8
4.Күтүлүүчү натыйжа                                                                                                                9
5.Тобокелдер жана чакырыктар                                                                                                         10
6.Аткаруу процесси                                                                                                                   10
            6.1. Программанын пландуу бөлүгү (иш чаралар планы)                                    10
Кириш сөз
«Туруктуу өнүгүүгө багыт» программасы 2020-жылга чейинки Ош шаарынын туруктуу өнүгүүсүнүн максаттарын, приоритеттерин жана милдеттерин аныктайт.
Туруктуу өнүгүүгө багыт алуунун максаты - жакынкы келечекте шаар калкынын жашоосун ар тараптан жакшыртууга ыңгайлуу шарттарды түзүү болуп саналат. 
Программа жергиликтүү бийлик органдардын, кызыкдар болгон бизнес структуралардын, мамлекеттик эмес уюмдардын өкүлдөрүнүн жана эксперттердин катышуусунда иштелип чыкты жана Кыргыз Республикасынын «Ош шаарынын статусу жөнүндө” Мыйзамы менен бекитилген Ош шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктарынын чегинде ишке ашырыла турган иш-чараларды камтыйт. Ошондой эле программаны иштеп чыгууда Ош шаарынын 2025-жылга чейинки башкы планынын иш-чаралары эске алынды. 
Программага Ош шаарынын соңку жылдардагы негизги социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары жана 2018-2020-жылдарга негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрүнүн болжолу пайдаланылды.
Жалпы программаны каржылоого 6328,0 млн. сом акча каражаты жумшалат.  Анын ичинен 448,2 млн. сом жергиликтүү бюджеттен, 309,7 млн. сом республикалык бюджеттен бөлүнөрү, ал эми 5570,1 млн. сомдук инвестициялар тартылышы пландаштырылган.
 1. Ош шаарынын учурдагы абалы боюнча жалпы маалымат
Өнөр жай ишканалары тарабынан 2018-жылдын январь-ноябрында 4000,8 млн.сомдук өнөр-жай продукциялары өндүрүлүп, физикалык көлөмүнүн индекси 102,8 пайызды түздү. 
2018-жылдын январь-ноябрында шаар боюнча өнөр жай ишканаларында өндүрүп чыгаруунун жалпы көлөмүнүн 6,0 пайызын суу менен камсыздоо, тазалоо, таштандыларды кайра иштетүүчү ишканалары, 39,8 пайызын иштетүүчү ишканалар, 54,2 пайызын электр энергиясын, газды өндүрүү жана бөлүштүрүү ээледи.
Айыл чарба продукциясынын дүң чыгарылышы 2018-жылдын январь-ноябрында 945,7 млн. сомду, ал эми физикалык көлөмдүн индекси 102,5 пайызды түздү.
2018-жылдын январь-ноябрында айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн жалпы көлөмүнүн ичинен мал чарба продукциясы 44,6 пайызды, дыйканчылык 47,3 пайызды, токой чарбасы 6,2 пайызды жана кызмат көрсөтүүлөр 1,9 пайызды түздү. Дыйкан (фермер) чарбаларынын жана жарандардын жеке көмөкчү чарбаларынын үлүшүнө продукциялардын жалпы көлөмүнүн 91,7 пайызы туура келди.  
Курулуштун дүң продукциясынын жалпы көлөмү 2018-жылдын январь-ноябрында 4405,2 млн. сомду түзүп, 2017-жылдын январь-ноябрына салыштырмалуу 12,5 пайызга жогорулады.
Негизги капиталга инвестицияны өздөштүрүүнүн деңгээли 2017-жылдын январь-ноябрына салыштырмалуу 0,3 пайызга жогорулап (салыштырмалуу баада) 3,0 млрд. сомду түздү. 
Автомобиль транспорту менен ташылган жүктүн көлөмү отчеттук мезгилде 2017-жылдын тийиштүү мезгилине салыштырганда 18,9 миң тоннага, же 3,8 пайызга көбөйдү. 
Чарба жүргүзүүчү субьекттер тарабынан көрсөтүлгөн рыноктук тейлөөлөрдүн көлөмү 2018-жылдын январь-ноябрында 53,5 млрд. сомду (2017-ж. 51,7 млрд. сом) түзүп, 2017-жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 3,5 пайызга өскөн.
2018-жылдын октябрь айында орточо иштеген жумушчулардын саны 35 342 адамды, бир кызматкердин номиналдык орточо айлык эмгек акысы (чакан ишканаларды эсептебегенде) 13912 сомду түзүп, 2017-жылдын октябрына салыштырмалуу 3,2 пайызга өстү, ал эми анын реалдуу өлчөмү, керектөө бааларынын индексин эсепке алып чыгарганда 0,5 пайызга көбөйгөн.
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аныктаган валюталардын расмий курсуна жараша, 2018-жылдын октябрында бир кызматкердин орточо айлык эмгек акысы АКШнын 200,8 долларын түзгөн.
Инфляция деңгээлин мүнөздөөчү керектөө бааларынын индекси (КБИ) 2018-жылдын январь-ноябрында 100,3 пайызды түзгөн.
Бул мезгилде акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөр 4,7 пайызга, алкоголдук ичимдиктер 1,0 пайызга жана азык-түлүк эмес товарлардын баалары 1,1 пайызга өскөн. Ал эми тамак-аш азыктарынын жана алкоголсуз суусундуктардын баалары 3,2 пайызга төмөндөгөн.
Тышкы соода жүгүртүү (бажы статистикасынын маалыматтарынын негизинде) 2018-жылдын январь-октябрында 160,2 млн. АКШ  долларын түзүп, 2017-жылдын январь-октябрына салыштырганда 35,8 пайызга азайган жана соода балансы АКШнын 112,8 млн.долларына (2017-жылдын январь-октябрында АКШнын 175,7 млн. доллары) терс сальдо болуп түзүлгөн. 
Экспорттук жөнөтүүлөр 2017-жылдын январь-октябрына салыштырмалуу 35,8 пайызга азайып, 23,7 млн. АКШ  долларын түздү. Ал эми импорттук түшүүлөр 35,8 пайызга азайып, 136,5 млн. АКШ долларын түзгөн.
2018-жылдын январь-ноябрында жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнө  салыктык жана салык эмес кирешелер боюнча (атайын каражаттарды кошкондо) 867,1 млн. сом план жектирилсе, аткарылышы 881,8 млн. сомду түзүп, пландагыдан 14,8 млн. сомго көп салык чогултулган. 
2. «Туруктуу өнүгүүгө багыт» программасынын актуалдуулугу жана максаттары
2.1. Программанын актуалдуулугу
Урбанистиканын мыйзамдарына ылайык ири шаардын жашоосун башкаруу  жана келечектеги өнүгүүсү стратегиялык пландоонун жана туруктуу өнүктүрүүнүн негизинде гана камсыз кылынат.
Көп жылдан бери топтолуп калган шаардын көйгөйлүү маселелерин чечүү системалуу көз карашты, приоритеттерди жана милдеттерди так аныктоону талап кылат. Ошондон улам азыркы учурда шааардын артыкчылыктуу тармактарына басым жасап өнүктүрүү, актуалдуулугуна карап маселелерге көңүл буруу жана приоритеттерге жараша ресурстарды жумшоо зарылчылыгы келип чыгууда.
Бул программанын алкагында Ош шаарынын экономикалык артыкчылыктарынын негизгилери деп орто жана чакан бизнес чөйрөсү, жеңил өнөр жай тармагы, туризм жана соода-транспорттук логистика белгиленди. Шаардын жашоосундагы учурдагы негизги проблемалары катары таза суу менен камсыз кылуу, коммуникациялык инженердик тармактардын эскириши, ички жолдордун сапаты, көчө тыгындары, көп кабаттуу үйлөрдүн коммуналдык-чарбалык абалын жакшыртуу маселелери аныкталды. Социалдык-гуманитардык чөйрөдө калкты мектепке чейинки билим берүү мекемелер менен камсыз кылуу, орто билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, инновациялык билим берүүнү өнүктүрүүгө көңүл бурулат.
2.2. Программанын максаттары
1.Ош шаарын туруктуу өнүгүүгө багыт алган шаарга айландыруу, калктын жашоосун ар тараптан жакшыртууга ыңгайлуу шарттарды түзүү.
2.Ош шаарынын бардык артыкчылыктуу тармактарынын өнүгүүсүнө стимул берүү. 
3.Адамдык капиталдын өсүшүн жана потенциалын камсыз кылуу. 
3. Приоритеттер, милдеттер жана иш-чаралар
Приоритет I
Экономикалык артыкчылыктарды арттыруу
Экономикалык саясат Ош шаарынын эң негизги артыкчылыктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн максималдуу түрдө пайдалануунун негизинде жүргүзүлүшү керек. Аларга орто жана чакан бизнес чөйрөсү, жеңил жана кайра иштетүү өнөр жайы,  туризм жана соода-транспорттук логистика тармактары кирет. 
Эзелтен бери Ош шаары орто жана чакан бизнес өкүлдөрүнүн чордону болуп келген. Дээрлик ар бир үйдүн алдында кичине навайкана, ашкана, устакана же дүкөн болгон. Бул тармак бүгүнкү күндө дагы элди жумуш менен камсыз кылуучу жана шаар казынасына олуттуу киреше алып келген эң маанилүү тармак. Аны ар дайым колдоп, коргоп, өнүгүүсү үчүн бардык ыңгайлуу шарттарды түзүү зарыл. 
Экинчи маанилүү тармак бул – жеңил жана кайра иштетүү өнөр жай тармагы. Ош областы бул агрардык аймак, шаардын тегерегиндеги райондордо айыл чарба продукциясынын көптөгөн түрлөрү өндүрүлөт. Ошондуктан Ош шаарында айыл чарба продукциясын кайра иштетүүчү ишканаларды көбөйтүүнү колго алуу зарыл. Ал үчүн шаарга жакын Кең-Сай массивинде жер бөлүнүп, өндүрүшкө керектүү шарттарды түзүү боюнча иштер жүргүзүлөт.
Үчүнчү артыкчылыктуу тармак – бул туризм. Ошто туризмди өнүктүрүү үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрүбүз бар: байыркы шаар, тарыхый жана табигый кызыктуу жайлар. Сулайман-Тоо Борбор-Азия элдери үчүн ыйык жерлердин бири. Бул - зыяраттык туризмди өнүктүрүү үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк. Мындан тышкары шаардагы тамактануучу жайлар, арзан базар-дүкөндөр гастраномиялык жана шопинг туризмди өнүктүрүү үчүн шарт түзөт. Дагы бир багыт – бул билим берүү туризми. Азыр Оштун жогорку окуу жайларында Индия, Пакистан, Бангладеш өлкөлөрүнөн келген көптөгөн студенттер билим алышууда. Аталган мамлекеттерден келип бизден билим алууга кызыккандар аябай көп экени белгилүү – бул мүмкүнчүлүктөн дагы шаар өз пайдасын алышы керек.
Ишкерлердин активдүүлүгүн күчөтүп, аларга ыңгайлуу шарттарды түзүү менен биргеликте салык жана жыйымдарды администрациялоону жакшыртууну колго алуу зарыл. Ал үчүн көмүскө экономика менен күрөшүү, экономикалык субъекттердин бекитилген кирешелерин аныктоо, шаардын бардык муниципалдык ишканаларынын  натыйжалуулугун жана кирешелүүлүгүн жогорулатуу боюнча жигердүү иш алып барылат.
Приоритет II
Коммуналдык-чарбалык инфраструктураны жакшыртуу
Шаар жашоочуларынын эң негизги көйгөйү - шаар жашоочуларын үзгүлтүксүз таза суу менен камсыз кылуу.  Аны чечүүгө шаарда болгон бардык ички финансылык ресурстар, республикалык бюджеттен, донорлордон келген жардамдар жумшалат. 
Көп кабаттуу үйлөрдүн туракжай-коммуналдык абалын жакшыртуу маселеси дагы шаар үчүн приоритеттүү. Бул көйгөйлөрдү чечүүдө мамлекеттик-жеке өнөктөштүк методдорго таянуу максатка ылайык.  Жеке фирмаларды тартып шаардагы бардык подъезддерге домофондорду орнотуу боюнча иш алып барылат. Бул менен подъезддердеги тазалык, тартип, жарыктандыруу маселеси дагы кошо чечиле баштайт. Аны менен бирге жашоочулардын жарандык аң сезимин, жоопкерчилигин жогорулатуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Бул ишке бей өкмөт уюмдардын жардамын тартууга мүмкүн. 
Автожолдордун сапатын жакшыртууга жана көчө тыгындар маселесин чечүүгө дагы олуттуу көңүл бурулат. Өкмөт менен биргеликте республикалык жана эл аралык трассалардын маршруттарын шаардан тышкары чыгаруу үчүн айланып өтмө жолдорун куруу маселесин чечүү керек. Бул маселеде жогорку бийликтегилер менен такай жана жигердүү иш алып баруу уюштурулат. Ал эми ички жолдорду курууда, биринчи кезекте, алардын сапатына көңүл бурулат. Ири маанилүү курулуштарды курууда дилетанттыкка жол бербей, кесипкөй адистер тарабынан иш алып барылат. 
Ал эми жүргүнчүлөрдү ташуу маселесинде чет элдик шаарлардын тажрыйбасы изилденип чыгылат. Эгерде адистер тарабынан туура деп табылса, муниципалдык автопарктан баш тартып, бул тармакты тейлөөнү жүргүнчүлөр үчүн эң ыңгайлуу жана сапаттуу шарттарды сунуштаган жеке компанияларга өткөрүп берүү жагы каралат. Бул маселеде эң негизгиси – экономикалык эффективдүүлүк жана жүргүнчүлөрдүн кызыкчылыктары биринчи кезекте эске алынат.   
Приоритет III. 
Социалдык өнүктүрүүнү жаңы деңгээлге чыгаруу
Социалдык маселелерде билим берүүнүн сапатын жогорулатууга максималдык аракеттер жумшалат. Соңку жылдарда катталган   жалпы республикалык тестирлөө, олимпиадалардагы Ош шаарынын алгылыктуу эмес көрсөткүчтөрү жакшы жакка өзгөрүшү керек. Бул маселени чечүү үчүн мектептерге күчтүү мугалимдерди тартып, андай окутуучуларга кошумча финансылык дем берүү маселесин карап чыгуу зарыл. Азыркы заманда ийгиликтүү адис болуу үчүн эң керектүү болгон чет тилдерге жана маалыматтык технологияларга терең үйрөтүүчү чет элдик волонтерлордун жана жергиликтүү мыкты кадрлардын келүүсү үчүн атайын программаларды иштеп чыгуу зарыл. Ошондой эле кызыккан балдар үчүн сабактан тышкары алектене турган илгеркидей инженердик, конструктордук кружокторду ачуу жагы колго алынат. 
Мектепке чейинки мекемелердин жетишпестигин азайтуу көйгөйүнө дагы өзгөчө көңүл бурулат. Бул тармакта азыр эки маселе бар: мамлекеттик бала бакчаларда орун жок, ал эми жеке бала бакчалар көбүн эсе талап кылынган атайын шарттарга жооп бербейт. Ушул эки маселени тең чечкенге аракет жасалыш керек: бюджеттин эсебинен бала бакчаларды курууну улантуу, ал эми жеке бала бакчаларды курам дегендерге көмөк көрсөтүү жана алардын сапатын көзөмөлгө алууну уюштуруу.  
Саламаттык сактоо тармагында медициналык кызматтардын сапатын жакшыртууга акцент жасалат. Каражаттар ооруканалардын жана алардагы жабдууларды модернизациялоого жумшалат. Ошону менен бирге медициналык персоналдын сапаты дагы жакшыртууга муктаж. Бул багыттагы саясат “биринчи керектүү шарттарды түзүү, анан эң мыкты кадрларды тартуу” принциби менен жүргүзүлөт.
Маданият жана спортту өнүктүрүү үчүн дагы бардык аракеттер жасалат. Шаарда жаңы маданий объекттер курулуп эскилери оңдоп-түзөөдөн өткөрүлөт. Шаардык парктар жана эс алуу жайлары жергиликтүү бюджеттин эсебинен оңдолуп, андан тышкары кинотеатр, эс алуу зоналарын, жаш балдардын көңүл ачуучу борборлорун курам деген инвесторлорго көмөк көрсөтүлөт. Аны менен бирге Оштун эң негизги спорттук объектиси болгон – борбордук стадионду реконструкциялоо планга киргизилет. Мындан тышкары шаардын эс алуу бактарында көчө тренажерлорун орнотууну дагы планга алуу зарыл.
4. Күтүлүүчү натыйжа
Программаны ишке ашыруунун жыйынтыгында Ош шаарын туруктуу өнүктүрүүгө базалык шарттар түзүлөт, шаардын инфраструктурасы жана социалдык-экономикалык абалы жакшырат.  Программанын алкагында атайын комплекстүү иш пландар, долбоорлор иштелип чыгат жана  Ош шаарынын проблемаларын чечүү боюнча коомдук жана эксперттик талкуулар уюштурулат.   2020-жылга карата шаардыктардын жашоо деңгээли, шаардын инвестициялык жагымдуулугу жогорулап, жаңы жумуш орундары түзүлөт, ишкердиктин активдүүлүгү ылдамданат.
Жергиликтүү муниципалдык кызматтардын кызматтары бардык категориядагы жарандардарга жеткиликтүү болот жана сапаты жакшырат.
Башкаруу системасы эффективдүү, ачык, системалуу болуп, жарандардын жергиликтүү бийлик органдарына жана мамлекетке болгон ишеними жогорулайт.
5. Тобокелдер жана чакырыктар
Программанын ишке ашыруу мезгилинде Ош шаары жалпы эле Кыргыз Республикасынын өнүгүшүнө терс таасирин тийгизген глобалдык жана регионалдык чакырыктарга жана коркунучтарга дуушар болот. Алсак, климаттык өзгөрүүлөр, дүйнөлүк экономикалык кризистер жана башкалар.   Алардын таасирин азайтуу боюнча Ош шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктарынын чегинде чаралар көрүлөт.  Ошондой эле, Программанын чегинде аткарылып жатка ниш-чаралар шаардын экономикасын жогорулатууга, социалдык тармактагы көйгөйлөрдү чечүүгө жана айлана-чөйрөнү жакшыртууга шарт түзөт.
6.Аткаруу процесси
6.1. Программанын пландуу бөлүгү: Ош шаарын 2018-2020-жылдарда өнүктүрүү Программасын ишке ашыруу боюнча иш чаралар планы 
Программаны кабыл алуу, пландоонун жана шаарды башкаруунун жаңы, натыйжалуу процедурасына өтүүнү түшүндүрөт. Программа шаардык нормативдик акт статусуна ээ болот жана учурдагы пландоонун негизи болуп эсептелет.   
Программа шаар чарбасынын секторлорун жана тармактарын реформалоо боюнча системалык мүнөзгө ээ, экономиканы жана социалдык тармакты өнүктүрүүгө байланышкан долбоорлор боюнча чечим кабыл алуунун зарыл принциптерин жана артыкчылыктарын аныктайт.
Программанын негизги идеясы бардык пландоо иштери, өзгөчө бюджеттик пландоо, орто жана узак мөөнөттүү максаттарга, динамикалык экономикага жана туруктуу өнүгүүгө жетишүү болуп саналат.
Программанын бардык багыттары боюнча комплекстүү иш аракеттердин планы түзүлөт жана алар конкреттүү мезгилге эсептелет. Ар бир иш аракеттердин планы структуралык жактан аткарыла турган иштердин максатын, иш чараларды аткаруу мөөнөттөрүн, каржылоо булактарын камтыйт.
Программанын багыттары боюнча комплекстүү иш аракеттердин планын иштеп чыгуу тартиби, учурдагы пландоону уюштуруу, отчеттуулуктун формалары мэриянын чечими менен кабыл алынат. 
6.1. Ош шаарын 2019-2020-жылдарда өнүктүрүү Программасын ишке ашыруу боюнча иш чаралар планы
Тапшырмалар/
Чаралар
Аткаруу мөөнөтүКүтүлүүчү жыйынтыкАткарууга жооптууларБюджети
(миң сом)
Каржылоо булагы
Экономикалык саясат
Чакан жана орто ишкердикти өнүктүрүү, инвестицияларды тартуу жана жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү 

Жаңы ишканаларды ишке киргизүүгө жана алардын туруктуу иштешине көмөк көрсөтүү/ Чакан жана орто ишкердикти колдоо боюнча чараларды көрүү2019-2020Фонддордон, кредит берүүчү уюмдардан чакан жана орто ишканалардын насыяларды алуусу үчүн бизнес-долбоорлор даярдалат, жаңы ишканалар ишке киргизилет, жумуш орундары түзүлөт Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын алдындагы тышкы байланыштар жана бизнес чөйрөнү өнүктүрүү aгенттиги1.1. «Полипласт» ЖЧКсынын кап чыгаруу боюнча цехинин II бөлүгүн ишке киргизүүгө көмөк көрсөтүү2019Цех ишке киргизилет, жергиликтүү бюджетке салыктык түшүүлөр көбөйөт, кошумча жумуш орундары түзүлөт Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын алдындагы тышкы байланыштар жана бизнес чөйрөнү өнүктүрүү aгенттиги,
“Полипласт” ЖЧК
19400,0 
миң сом
Инвестициялык каражат

1.2. “Кыргыз Текстиль” тигүү фабрикасын курууга көмөк көрсөтүү (I этап)2019-2020Завод ишке киргизилет, жергиликтүү бюджетке салыктык түшүүлөр көбөйөт, кошумча жумуш орундары түзүлөтШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Ош  шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы,
Ош шаарынын мэриясынын алдындагы тышкы байланыштар жана бизнес чөйрөнү өнүктүрүү aгенттиги,
“Кыргыз Текстиль ЛТД” ЖЧК
1038000,0 
миң сом
Инвестициялык каражат

1.3. “Унаа курулуш” ЖЧКсы тарабынан  автоунааларды чогултуу боюнча заводду ишке киргизүүгө көмөк көрсөтүү 2019-2020Завод ишке киргизилет, жергиликтүү бюджетке салыктык түшүүлөр көбөйөт, кошумча жумуш орундары түзүлөтЭкономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын алдындагы тышкы байланыштар жана бизнес чөйрөнү өнүктүрүү aгенттиги,
“Унаа курулуш” ЖЧК
34600,0 
миң сом
Инвестициялык каражат

Эл аралык рейтингдерде Ош шаарынын позициясын жакшыртуу  боюнча комплекстүү иш чаралар планын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу2019-2020Эл аралык рейтингдерде Ош шаарынын позициясын жакшыртуу  боюнча иш чаралар планы бекитилетЭкономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын алдындагы тышкы байланыштар жана бизнес чөйрөнү өнүктүрүү aгенттигиИнвестициялык долбоорлордун каталогун жана картасын түзүү/жаңылоо2019Шаар боюнча инвестициялык долбоорлордун картасы бекитилетЭкономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын алдындагы тышкы байланыштар жана бизнес чөйрөнү өнүктүрүү aгенттигиМамлекеттик жеке өнөктөштүк принциби менен ишке ашырылуучу долбоорлордун тармактар боюнча тизмесин жана картасын иштеп чыгуу/ишке ашыруу2019-2020Мамлекеттик жеке өнөктөштүк принциби менен ишке ашырылуучу долбоорлордун картасы бекитилетЭкономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын алдындагы тышкы байланыштар жана бизнес чөйрөнү өнүктүрүү aгенттигиЖергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү боюнча иш алып баруу2019-2020Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгү жыл сайын кеминде 10 пайызга көбөйөтЭкономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,
Тийиштүү мамлекеттик жана муниципалдык мекеме-ишканаларЖалпы:
1 092 000,0 миң сомАнын ичинен:

Жергиликтүү бюджет

Республикалык бюджет

Инвестициялар 
1 092 000,0 миң сом


Туризм тармагын өнүктүрүү

Интернетте туризмди алдыга жылдыруу боюнча кеңири масштабдагы маалыматтык компанияларды жүргүзүү 2019-2020Ош шаарынын туризм тармагы  интернет аркылуу алдыга жылатСоциалдык  өнүгүү бөлүмү, 
Ош шаарынын мэриясынын алдындагы тышкы байланыштар жана бизнес чөйрөнү өнүктүрүү aгенттиги,
 Коомчулук менен байланыш кызматыОш шаарындагы туристтик операторлордун, агентстволордун жана кызмат көрсөтүүчүлөрдүн ишмердүүлүгүнө көмөк көрсөтүүчү борбор түзүү2019Туризм тармагы боюнча бирдиктүү база түзүлөтСоциалдык  өнүгүү бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын алдындагы тышкы байланыштар жана бизнес чөйрөнү өнүктүрүү aгенттигиОш шаарындагы туристтик операторлордун, агентстволордун жана кызмат көрсөтүүчүлөрдүн чет өлкөлөрдөгү ири эл аралык туристтик ярмарка, фестивалдарга катышуусуна көмөктөшүү, шаарда эл аралык туристтик фестивальдарды ж.б. иш чараларды өткөрүү2019-2020Шаардын туристтик потенциалынын жогорулоосуна өбөлгө болотСоциалдык  өнүгүү бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын алдындагы тышкы байланыштар жана бизнес чөйрөнү өнүктүрүү aгенттиги,
Ош шаардык маданият башкармалыгы
500,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет

Борбордук базарды реконструкциялоо жана аталган аймакта этникалык стильде соода-кол өнөрчүлүк көчөсүн уюштуруу  боюнча иш алып баруу2019-2020Шаардын туристтик потенциалынын жогорулоосуна өбөлгө болотСоциалдык  өнүгүү бөлүмү,
Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын алдындагы тышкы байланыштар жана бизнес чөйрөнү өнүктүрүү aгенттиги,
Ош шаардык маданият башкармалыгыЖалпы:
500,0 миң сомАнын ичинен:

Жергиликтүү бюджет
500,0 миң сомРеспубликалык бюджет

Инвестициялар 
Коммуналдык чарбалык инфраструктураны жакшыртуу
Шаар калкын үзгүлтүксүз таза суу менен камсыз кылуунун сапатын жакшыртуу

Европалык Өнүктүрүү жана Реконструкциялоо Банкы каржылаган «Ош шаарынын таза суу жана саркынды суу системаларын реабилитациялоо» долбоорунун II фазасын ишке ашыруу 2019-2020Таза суу менен камсыздоонун сапаты жогорулайт.
Саркынды сууларды тазалоочу бекетинде  реконструкциялоо иштери жүргүзүлөт, жаны жабдуулар орнотулат, №9, №4 жана №2 насостук бекеттер реконструкцияланат, «Амир Темур» аймактык кеңешине, «Достук» жана «Ак-Тилек» кичи шаарчаларына суу өлчөгүч приборлор орнотулат
Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Ошшаарсууканал» муниципалдык ишканасы
842 831,0 миң сомЕвропалык Өнүктүрүү жана Реконструкциялоо Банкы

Шаар калкын үзгүлтүксүз таза суу менен камсыздоонун сапатын жакшыртуу боюнча чараларды көрүү2019-2020Таза суу менен камсыздоонун сапаты жакшыратШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Ошшаарсууканал» муниципалдык ишканасы,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы11.1. “Жапалак” айылдык аймактык башкармалыгынын калкын үзгүлтүксүз таза суу менен камсыздоо  боюнча иш жүргүзүү 
(көлөмү 6000 м3 болгон бир суу кампасын,     көлөмү 1000 м3 болгон эки суу кампасын куруу жана айылдарга суу түтүктөрүн тартуу)  
2019-2020Айылдын калкы үзгултүксүз таза суу менен камсыздалатШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы
160000,0 миң сомРеспубликалык бюджет

11.2. “Жапалак” а.а.б. караштуу Төлөйкөн айылына таза суу түтүктөрүн тартууну аяктоо2019Айылдын калкы үзгүлтүксүз таза суу менен камсыздалатШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы
8800,0 
миң сом
(2018-6,5млн
2019-2,3млн)
Жергиликтүү бюджет

11.3. №4 “Ак-Тилек” аймактык Кеңешиндеги Гастелло көчөсүнө таза суу түтүктөрүн тартуу2019Гастелло көчөсүнүн тургундары үзгүлтүксүз таза суу менен камсыздалатШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы
2200,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет

11.4. №11 “Жибек-Жолу” аймактык Кеңешиндеги 222, 223 кварталдарга 4,5 км аралыктагы таза суунун түтүктөрүн алмаштыруу 2019Таза суу берүүнүн сапаты жакшыратШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы
8500,0
миң сом
Жергиликтүү бюджет

“Данги” участкасынан 2400 метрлик дамба куруу менен таза суу линиясын тартуу” долбоорун жана башка альтернативдүү долбоорлорду ишке киргизүү боюнча иш алып баруу2019-2020Таза суу берүүнүн сапаты жакшыратШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы
227500,0
миң сом
Азия Өнүктүрүү Банкы

Шаар тургундарынын жана мектеп окуучулардын арасында таза сууну үнөмдүү пайдалануу боюнча маалыматтык компанияларды алып баруу2019-2020Таза сууну рационалдуу эмес иштетүүнүн көлөмү кыскаратШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Ошшаарсууканал» муниципалдык ишканасы,
Коомчулук менен байланыш кызматыЖалпы:
1 250 331,0 миң сомАнын ичинен:

Жергиликтүү бюджет
20 000,0 миң сомРеспубликалык бюджет
160 000,0 миң сомИнвестициялар 
1 070 331,0 миң сом


Көп кабаттуу үйлөрдүн турак-жай – коммуналдык абалын жакшыртуу, сырткы фасаддарын оңдоо, жашылдандыруу жана балдар аянтчаларын куруу

Шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн сырткы бөлүгүн актап-сырдоо2019-2020Шаардын көрүнүшү жакшыртылдыШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
Ош шаардык турак-жай коммуналдык башкармалыгы
30000,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет

Көп кабаттуу үйлөрдүн подьездерине домофондорду орнотуу боюнча иш жүргүзүү2019-2020Жашоочулардын коопсуздугу, тазалык камсыздалатШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
Ош шаардык турак-жай коммуналдык башкармалыгы

Калктын салымы

Көп кабаттуу үйлөрдүн инженердик коммуникацияларын модернизациялоо жана жылуулук албаган  көп кабаттуу үйлөрдү жылуулукка кошуу  2019-2020Коммуналдык кызмат көрсөтүүнүн сапаты жогорулайт,
көп кабаттуу үйлөр жылуулук системасына кошулат
Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
Ош шаардык турак-жай коммуналдык башкармалыгы
5500,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет

Жалпы:
35 500,0 миң сомАнын ичинен:

Жергиликтүү бюджет
35 500,0 миң сом Республикалык бюджет

Инвестициялар 
Саркынды суу системасын жакшыртуу

Шаар калкын саркынды суу системасы менен камсыздоонун сапатын жакшыртуу жана жаңы саркынды суу түтүктөрүн тартуу2019-2020Жашоочуларга ыңгайлуу шарттар жаралатШааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,
Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы,
«Ошшаарсууканал» муниципалдык ишканасы башкармалыгы
20 000,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет 
Калктын салымы

16.1. Саркынды суу түтүктөрүн куруу жана оңдоо
(Капиталдык курулуш башкармалыгынын бекитилген титулдук баракчасына ылайык) 
2019-2020Жашоочуларга ыңгайлуу шарттар жаралатШааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,
Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы,
«Ошшаарсууканал» муниципалдык ишканасы башкармалыгы

Жергиликтүү бюджет 
Калктын салымы

16.2. Саркынды суу түтүктөрүн куруу жана оңдоо
(Кошумча каржылоо принцибине ылайык) 
2019-2020Жашоочуларга ыңгайлуу шарттар жаралатШааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,
Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы,
«Ошшаарсууканал» муниципалдык ишканасы башкармалыгы

Жергиликтүү бюджет 
Калктын салымы

Жалпы:
20 000,0 миң сомАнын ичинен:

Жергиликтүү бюджет
20 000,0 миң сомРеспубликалык бюджет

Инвестициялар 
Жашылдандыруу жана көрктөндүрүү

Шаардагы эс алуу жайларын калыбына келтирүү2019-2020Шаардыктардын жана коноктордун эс алуусуна жагымдуу шарт түзүлөтШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» муниципалдык ишканасы,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы17.1. Т.Сатылганов атындагы паркты реконструкциялоо (кичи архитектуралык фасаддарынын, 2 фонтан  жана коомдук ажатканынын курулушу) 
жана жашылдандыруу/ көрктөндүрүү
2019-2020Шаардыктардын жана коноктордун эс алуусуна жагымдуу шарт түзүлөтШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» муниципалдык ишканасы,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы
2000,0
миң сом
18000,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет
Донорлордун каражаты

17.2. “Пионерская” скверин жашылдандыруу жана көрктөндүрүү2020Шаардыктардын жана коноктордун эс алуусуна жагымдуу шарт түзүлөтШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» муниципалдык ишканасы
1000,0 
миң сом
1000,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет,
Донорлордун каражаты

17.3. “Ленин» скверин жашылдандыруу жана көрктөндүрүү2019Шаардыктардын жана коноктордун эс алуусуна жагымдуу шарт түзүлөтШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» муниципалдык ишканасы
2500,0 
миң сом
2000,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет,
Донорлордун каражаты

17.4. “Достук” скверин жашылдандыруу жана көрктөндүрүү2020Шаардыктардын жана коноктордун эс алуусуна жагымдуу шарт түзүлөтШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» муниципалдык ишканасы
5000,0 
миң сом
6000,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет,
Донорлордун каражаты

17.5. “Жениш”  паркынын II- бөлүгүн жашылдандыруу жана көрктөндүрүү2019-2020Шаардыктардын жана коноктордун эс алуусуна жагымдуу шарт түзүлөтШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» муниципалдык ишканасы
3000,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет

17.6. “Кулатов” кичи районундагы Б.Осмонов көчөсүнө бульвардын куруу боюнча иш алып баруу2019-2020Шаардыктардын жана коноктордун эс алуусуна жагымдуу шарт түзүлөтШааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүму,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы,
Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик бөлүмү,
Ош регионалдык шааркурулушу жана архитектура боюнча башкармалыгы,
«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» муниципалдык ишканасы
30000,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет

17.7. Шаардын бардык эс алуу жайларына инсталляция орнотуу2019-2020Шаардын көркү өзгөрүлөтШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» муниципалдык ишканасы
500,0 
миң сом
500,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет,
Донорлордун каражаты

Шаардагы фонтандарды калыбына келтирүү2019-2020Шаардыктардын жана коноктордун эс алуусуна жагымдуу шарт түзүлөтШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» муниципалдык ишканасы,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы18.1. С.Ибраимов атындагы ОКДТнын жанына фонтан куруу2020Шаардыктардын жана коноктордун эс алуусуна жагымдуу шарт түзүлөтШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» муниципалдык ишканасы,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы
4000,0 
миң сом
4000,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет,
Донорлордун каражаты

18.2. Бабур драм театрынын алдындагы фонтанды оңдоо2020Шаардыктардын жана коноктордун эс алуусуна жагымдуу шарт түзүлөтШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» муниципалдык ишканасы,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы
2000,0 
миң сом
2500,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет,
Донорлордун каражаты

18.3. Ош шаарынын мэриясынын артында жайгашкан фонтанды оңдоо2019-2020Шаардыктардын жана коноктордун эс алуусуна жагымдуу шарт түзүлөтШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» муниципалдык ишканасы,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы
1500,0 
миң сом
1500,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет,
Донорлордун каражаты

18.4. “Каныкей” эс алуу багындагы фонтанды оңдоо2019-2020Шаардыктардын жана коноктордун эс алуусуна жагымдуу шарт түзүлөтШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» муниципалдык ишканасы,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы
1000,0 
миң сом
1000,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет,
Донорлордун каражаты

18.5. Нурматов-Масалиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги фонтанды реконструкциялоо2019Шаардыктардын жана коноктордун эс алуусуна жагымдуу шарт түзүлөтШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» муниципалдык ишканасы,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы
1000,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет

18.6. “Алымбек-Датка”  эс алуу багындагы фонтанды оңдоо2019-2020Шаардыктардын жана коноктордун эс алуусуна жагымдуу шарт түзүлөтШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» муниципалдык ишканасы,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы
3000,0 
миң сом
3000,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет,
Донорлордун каражаты

18.7. “Жибек–Жолу” эс алуу багына фонтан     куруу 2020Шаардыктардын жана коноктордун эс алуусуна жагымдуу шарт түзүлөтШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» муниципалдык ишканасы,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы
2800,0 
миң сом
Донорлордун каражаты

Шаардын негизги көчөлөрүнүн боюндагы газондорду жана гүлзарларды тамчылатып сугаруу ыкмасын ишке киргизүүнү баштоо2019-2020Жашылдандыруунун сапаты жогорулайтШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» муниципалдык ишканасы
3000,0 
миң сом
3000,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет,
Донорлордун каражаты

Шаардын ирригациялык түйүндөрүн калыбына келтирүү (Курманжан-Датка көчөсүнө лотокторду орнотуу Навои көчөсүнөн тартып Г.Айтиев көчөсүнө чейинки аралык)2019-2020Сугат системасы жакшырат«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» муниципалдык ишканасы3500,0 
миң сом
Донорлордун каражаты

Жалпы:
133 300,0 миң сомАнын ичинен:

Жергиликтүү бюджет
59 500,0 миң сом Республикалык бюджет

Инвестициялар 
73 800,0 миң сом 


Шардын санитардык абалын жакшыртуу

Европалык Өнүктүрүү жана Реконструкциялоо Банкынын каржылоосу менен “Ош шаарында катуу таштандыларды башкаруу системасын өркүндөтүү” долбоорун ишке ашыруу 2019-2020Шаардын санитардык абалы жакшыратШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Ош - Тазалык» атайын адистештирилген муниципалдык ишканасы

Европалык Өнүктүрүү жана Реконструкциялоо Банкы

21.1. Долбоордун алкагында жаңы полигон куруу үчүн жер маселесин аныктоо жана ишке ашыруу2019-2020Таштандыларды жайгаштыруу талаптарга жооп беретШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Ош - Тазалык» атайын адистештирилген муниципалдык ишканасы
460 520,0 миң сомЕвропалык Өнүктүрүү жана Реконструкциялоо Банкы

21.2. Полигондун жабдууларын сатып алуу:
1 даана 25 тонналык бульдозер;
1 даана экскватор;
1 даана автоунаа (самосвал)
2019-2020Шаардын санитардык абалы жакшыратШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Ош - Тазалык» атайын адистештирилген муниципалдык ишканасы
63520,0 
миң сом
Европалык Өнүктүрүү жана Реконструкциялоо Банкы

21.3. Контейнерлерди сатып алуу:
Контейнер 1,1м3 - 1136;
Кузов контейнер 8м3 - 32
2019-2020Шаардын санитардык абалы жакшыратШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Ош - Тазалык» атайын адистештирилген муниципалдык ишканасы
63520,0 
миң сом
Европалык Өнүктүрүү жана Реконструкциялоо Банкы

21.4. Таштанды ташуучу унааларды сатып алуу:
10 даана 10м3 сыйымдуулуктагы;
8 даана 16м3 сыйымдуулуктагы;
10 даана 18м3 сыйымдуулуктагы;
2 даана бункердик унаа 8м3 сыйымдуулуктагы
2019-2020Шаардын санитардык абалы жакшыратШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Ош - Тазалык» атайын адистештирилген муниципалдык ишканасы
155624,0 миң сомЕвропалык Өнүктүрүү жана Реконструкциялоо Банкы

21.5. Офистик имаратты калыбына келтирүү жана офистик жабдууларды сатып алуу (3 имарат)2019-2020Кызматкерлерге ыңгайлуу шарт түзүлөтШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Ош - Тазалык» атайын адистештирилген муниципалдык ишканасы
23820,0 
миң сом
Европалык Өнүктүрүү жана Реконструкциялоо Банкы

21.6. Контейнер коюлуучу точкаларды оңдоо:
Контейнер 1,1м3 – 1136;
Кузов котейнер 8м3 - 32
2019-2020Шаардын санитардык абалы жакшыратШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Ош - Тазалык» атайын адистештирилген муниципалдык ишканасы
26996,0 
миң сом
Европалык Өнүктүрүү жана Реконструкциялоо Банкы

Жалпы:

794 000,0 миң сомАнын ичинен:

Жергиликтүү бюджет

Республикалык бюджет

Инвестициялар 
794 000,0 мин сом


Шаар калкын жылуулук менен камсыздоонун сапатын жакшыртуу

Шаар калкын жылуулук менен камсыздоонун сапатын жакшыртуу жана жылуулук албаган көп кабаттуу үйлөрдү жылуулукка кошуу2019-2020Жылуулук менен камсыздоонун сапаты жогорулайтШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Жылуулуккамсыздоо»  муниципалдык ишканасы
10 000,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет
Калктын салымы 

22.1. Кошумча каржылоо принцибине ылайык шаар калкын жылуулук менен камсыздоо 2019-2020Жылуулук менен камсыздоонун сапаты жогорулайтШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Жылуулуккамсыздоо»  муниципалдык ишканасы

Жергиликтүү бюджет
Калктын салымы

22.2. Ишкананын өздүк каражатынын эсебинен отканаларда жана жылуулук түтүктөрүндө оңдоо иштерин алып баруу2019-2020Жылуулук менен камсыздоонун сапаты жогорулайтШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Жылуулуккамсыздоо»  муниципалдык ишканасы

Ишкананын өздүк каражаты

Жалпы:
10 000,0 мин сомАнын ичинен:

Жергиликтүү бюджет
10 000,0 миң сомРеспубликалык бюджет

Инвестициялар 
Шаар калкын газ менен камсыз кылуунун сапатын жакшыртуу

Шаардын көчөлөрүндөгү жер астында жайгашкан эскилиги жеткен газ түтүктөрүн алмаштырууга көмөк көрсөтүү2019-2020Жаратылыш газ тармактарынан газ чыгуу коркунучу жоюлатШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Газпром Кыргызстан» ЖЧКсынын «Ошгаз» филиалы
(макулдашуу боюнча)

«Газпром Кыргызстан» ЖЧК

23.1. И.Разаков, Б.Осмонов, Г.Айтиев, А.Шакиров көчөлөрүндөгү жер астында жайгашкан жалпы узундугу 15,5 км түзгөн газ түтүктөрүн алмаштыруу2019Жаратылыш газ тармактарынан газ чыгуу коркунучу жоюлатШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Газпром Кыргызстан» ЖЧКсынын «Ошгаз» филиалы
(макулдашуу боюнча)
195000,0 миң сом «Газпром Кыргызстан» ЖЧК

23.2. А.Масалиев, Р.Абдыкадыров, Э.Алиев, Б.Осмонов, Касымбеков, Курманжан-Датка көчөлөрүндөгү  жер астында жайгашкан жалпы узундугу 17 км түзгөн газ түтүктөрүн алмаштыруу2019-2020Жаратылыш газ тармактарынан газ чыгуу коркунучу жоюлатШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Газпром Кыргызстан» ЖЧКсынын «Ошгаз» филиалы
(макулдашуу боюнча)
230000,0 миң сом«Газпром Кыргызстан» ЖЧК

23.3. “Жапалак” айылдык аймактык башкармалыгын газдаштыруу жана жалпы узундугу 30 км түзгөн орто жана төмөңкү басымдагы газ түтүктөрүн тартуу 2019-2020Аймактык башкармалыкта 1028 абонент газ менен камсыздалатШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
«Газпром Кыргызстан» ЖЧКсынын «Ошгаз» филиалы
(макулдашуу боюнча)
35000,0 
миң сом
«Газпром Кыргызстан» ЖЧК

Жалпы:
460 000,0 миң сомАнын ичинен:

Жергиликтүү бюджет

Республикалык бюджет

Инвестициялар 
460 000,0 миң сом


Шаар калкын коомдук транспорт менен тейлөөнүн сапатын жакшыртуу

Европалык Өнүктүрүү жана Реконструкциялоо Банкы тарабынан каржыланган “Ош шаарынын коомдук транспортун жакшыртуу” долбоорунун алкагында муниципалдык коомдук транспортторго (Автобус, троллейбус) эсепке алуу жана жолдо жүрүү билеттерин сатуу боюнча автоматташтырылган системаны киргизүү2019Шаардын муниципалдык коомдук транспортторунда жүргүнчүлөргө ыңгайлуу кызмат көрсөтүү менен катар жүргүнчүлөрдүн саны жана жол акы төлөмдөрү ачык жана так жүргүзүүгө шарт түзүлөтШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
Ош  шаардык автоунаа муниципалдык ишканасы
54317,5 
миң сом
Европалык Өнүктүрүү жана Реконструкциялоо Банкы

Жалпы:
54 317,5 миң сомАнын ичинен:

Жергиликтүү бюджет

Республикалык бюджет

Инвестициялар 
54 317,5 миң сом


Шаардын көчөлөрүн жарыктандыруу

Шаардын ички көчөлөрүн жаңыдан энерго үнөмдүү лампалар менен жарыктандыруу2019-2020Электр энергиясы үнөмдөлөт, 46,5 км жол жаңыдан жарыктандырылатШаардык чарба жана транспорт бөлүмү,
“Ошсвет” муниципалдык ишканасы,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы
22651,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет

Жалпы:
22 651,0 миң сомАнын ичинен:

Жергиликтүү бюджет
22 651,0 миң сомРеспубликалык бюджет

Инвестициялар 
Шааркуруу жана муниципалдык менчик
Шаардын деталдык пландоо долбоорун иштеп чыгуу 

Ош шаарынын деталдык пландоо долбоорун иштеп чыгууну аяктоо (ПДП)2019-2020Ош шаарынын деталдык пландоо долбоору бекитилетШааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,
Ош регионалдык шааркурулушу жана архитектура башкармалыгы
21000,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет

Турак жай курулушун жана жерди пайдалануу эрежелерин (жаңы редакция) кабыл алуу2019Турак жай курулушун жана жерди пайдалануу эрежелери (жаңы редакция) бекитилдиШааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,
Ош регионалдык шааркурулушу жана архитектура башкармалыгыЖалпы:
21 000,0 миң сомАнын ичинен:

Жергиликтүү бюджет
21 000,0 миң сомРеспубликалык бюджет

Инвестициялар 
Турак-жай менен камсыз кылуу 

81 батирлүү жаңы энергоэффективдүү ипотекалык негизде көп кабаттуу турак-үйдү  куруу2019-2020Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер арзан ипотекалык негизде турак-жай менен камсыз болот Шааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,
“Ош шаарынын мэриясынын алдындагы турак-жай курулушун өнүктүрүү, инвестиция жана инновациялык технологиялар фонду” муниципалдык ишканасы
200 000,0 
миң сом 
Бюджеттен тышкаркы каражаттар

Жалпы:
200 000,0 миң сомАнын ичинен:

Жергиликтүү бюджет

Республикалык бюджет

Инвестициялар 
200 000,0 миң сом


Жол инфраструктурасын жакшыртуу 
Айлампа жолдорду курулушун баштоо боюнча иш алып баруу

Бишкек-Ош унаа жолунун 660-км аралыгындагы Ош шаарына түз кирүүчү жолду куруу иштерин пландаштыруу жана каржы булагын аныктоо боюнча иш алып баруу 
(“Т” кесилиши, узундугу 4,5 км)
2019-2020Жолду куруу иштери пландаштырылып, каржы булагын аныктоо боюнча иш жүргүзүлөтШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү, 
Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын жолдор башкармалыгыОш шаарынын “Түштүк айланып өтүүчү жолун” куруу иштерин пландаштыруу жана каржы булагын аныктоо боюнча иш алып баруу (узундугу 28 км)2019-2020Жолду куруу иштери пландаштырылып, каржы булагын аныктоо боюнча иш жүргүзүлөтШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү, 
Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын жолдор башкармалыгыЖалпы:

Анын ичинен:

Жергиликтүү бюджет

Республикалык бюджет

Инвестициялар 
Шаардын көчөлөрүн реконструкциялоо жана оңдоп-түзөө

Шаардын ички жолдорун жана жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү жолдорду оңдоп-түзөө/реконструкциялоо
(Жолдор башкармалыгынын бекитилген титулдук тизмесине ылайык)
2019-2020Жол инфраструктурасы жакшыратШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын жолдор башкармалыгы,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы
100000,0 миң сомЖергиликтүү бюджет

А.Масалиев-А.Навои, А.Масалиев-Ы.Монуев, А.Масалиев-Абдыкадыров, Курманжан-Датка-Г.Айтиев көчөлөрүнүн кесилиштерине жөө жүргүнчүлөр өтүүчү өтмөктөрдү куруу боюнча долбоордук сметалык иш кагаздарын даярдоо жана куруу боюнча иш жүргүзүү2019-2020Жөө жүргүнчүлөр өтүүчү өтмөктөрдү куруу боюнча долбоордук сметалык иш кагаздары даярдалат жана курулуш иштерин баштоо боюнча иш жүргүзүлөтШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы,
Ош шаарынын мэриясынын жолдор башкармалыгы
60000,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет

Ош шаарынын ички жолдорун реконструкциялоо иштерине гранттык каражат тартуу боюнча иш алып баруу  (55 көчө реконструкциялоо боюнча)2019-2020Гранттык каражат тартуу боюнча иш жүргүзүлөтШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын жолдор башкармалыгы

 (Кытай Эл Республикасынын гранттык каражаты)

Жалпы:
160 000,0 мин сомАнын ичинен:

Жергиликтүү бюджет
160 000,0 миң сомРеспубликалык бюджет

Инвестициялар 
Жол белгилерин орнотуу жана жол кыймылын жөнгө салуунун чараларын көрүү

Жол коопсуздугун сактоону камсыздоо, транспорттук каражаттардын жана жөө жүргүнчүлөрдүн каттамын жөнгө салуу боюнча чараларды көрүү2019-2020Жол коопсуздугу камсыздалатШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын жолдор башкармалыгы,33.1. Шаардагы жол чырактарды башкаруу системасын этабы менен “АСУДД-автоматикалык башкаруу” системасына өткөрүү 2019-2020Жол коопсуздугу камсыздалатШааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын жолдор башкармалыгы
5000,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет

33.2. Шаардын көчөлөрүндөгү эски лампалык жол чырактарды  жаңы заманбап жол чырактарга алмаштыруу/ жаңы светодиоддук жол чырактарды орнотуу2019-2020Жол коопсуздугу камсыздалатШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын жолдор башкармалыгы
10000,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет

35.3. Ош шаарындагы унаа тыгындары орун алуучу жайларга заманбап автоунаа токтоочу жайларды уюштуруу боюнча изилдөө иштерин жүргүзүү жана ишке ашыруу2019-2020Жол коопсуздугу камсыздалатШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын жолдор башкармалыгы

Мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында

“Акылдуу шаар” долбоорунун алкагында “Коопсуз шаар” компонентин Ош шаарында ишке ашырууга көмөктөшүү2019-2020Долбоорду ишке ашырууга көмөк көрсөтүлөтШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү, 
Коргонуу, укук тартипти сактоо жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын жолдор башкармалыгы

Инвестициялык каражат

Жалпы:
15 000,0 миң сомАнын ичинен:

Жергиликтүү бюджет
15 000,0 миң сомРеспубликалык бюджет

Инвестициялар 
Муниципалдык менчикти натыйжалуу башкаруу

Муниципалдык менчиктин реестрин түзүү/жаңылоо2019Муниципалдык менчик жөнүндө даяр маалымат болот, ачык айкындуулук камсыздалатШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Ош  шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы“Жапалак” унаа базарынын кире беришине электрондук шлагбаум орнотуу2019Муниципалдык менчик натыйжалуу пайдаланылат, унаа базарга кирген автоунаалардын эсеби так жүргүзүлөтШааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,
Ош  шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы,
“Жапалак” унаа базары муниципалдык ишканасы
2500,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет

Жалпы:
2500,0 миң сомАнын ичинен:

Жергиликтүү бюджет
2500,0 миң сомРеспубликалык бюджет

Инвестициялар 
Социалдык тармак 
Билим берүүнүн сапатын жакшыртуу

Өткөөл социалдык обьектилердин/орто мектептердин курулушун аягына чыгаруу2019-2020Мектеп менен камсыз болуунун көрсөткүчү жана билим берүүнүн сапаты жогорулайтШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы37.1. №2 “Достук” аймактык Кеңешинде М.Ломоносов атындагы орто мектебине кошумча 500 орундуу окуу корпусунун курулушун бүткөрүү2019-2019Мектеп менен камсыз болуунун көрсөткүчү жана билим берүүнүн сапаты жогорулайтШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы
15300,0
миң сом
Республикалык бюджет

37.2. №9 “Амир-Темур” аймактык Кеңешине 625 орундуу орто мектептин курулушун бүткөрүү боюнча иш алып баруу2019-2020Мектеп менен камсыз болуунун көрсөткүчү жана билим берүүнүн сапаты жогорулайтШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы
50000,0 
миң сом
Республикалык бюджет

37.3. №11 “Жибек-Жолу” аймактык Кеңешине 275 орундуу орто мектептин курулушун бүткөрүү2019-2020Мектеп менен камсыз болуунун көрсөткүчү жана билим берүүнүн сапаты жогорулайтШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы
28800,0 
миң сом
Республикалык бюджет

37.4. №12 “Курманжан-Датка-2” аймактык Кеңешиндеги Дача участкасына 275 орундуу орто мектептин курулушун бүткөрүү2019-2020Мектеп менен камсыз болуунун көрсөткүчү жана билим берүүнүн сапаты жогорулайтШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы
22800,0 
миң сом
Республикалык бюджет

Ош шаарында жеке бала бакчаларды уюштурууга көмөк көрсөтүү  жана жеке менчикке берилип кеткен бала бакчаларды муниципалдык менчикке кайтарып алуу боюнча иш алып баруу 2019-2020Бала бакча менен камсыз болуу көрсөткүчү жогорулайтШааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү, 
Ош шаардык билим берүү башкармалыгы“Тээке” айылындагы эски мектептин имаратын бала бакчага айландыруу үчүн реконструкциялоо2019-2020Бала бакча менен камсыз болуу көрсөткүчү жогорулайтШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы
9000,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет

Жалпы билим берүү уюмдарынын жана башка социалдык обьектилерди оңдоп-түзөө2019-2020Социалдык обьектилердин инфраструктурасы жакшыратШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы,
Ош шаардык билим берүү башкармалыгы“Жаштык” лагерине 250 орундуу жатакана куруу боюнча иш алып баруу2019-2020Балдардын эс алуусуна ыңгайлуу шарт түзүлөтШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы
25600,0 
миң сом
Донорлордун каражаты

Шаардагы 54 мектеп жана 38 муниципалдык  бала бакчага видео көзөмөл системасын орнотуу боюнча иш алып баруу2019-2020Видеокөзөмөл системалары орнотулуп, балдардын коопсуздугу камсыздалатСоциалдык өнүгүү бөлүмү,
Ош шаардык билим берүү башкармалыгы
2000,0 
миң сом
6000,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет, 
Донорлордун каражаты

Шаардагы бардык муниципалдык бала бакчаларга “Электрондук кезек” системасын киргизүү боюнча иш алып баруу 2019Мектепке чейинки билим берүү мекемелерине кабыл алуу электрондук кезекке ылайык жүргүзүлөт, коррупциялык терс көрүнүштөр алдын алынатСоциалдык өнүгүү бөлүмү,
Ош шаардык билим берүү башкармалыгыШаардагы 7 орто мектепте “Көп тилдүү билим берүү     программасын” ишке ашыруу2019Окуучулар көп тилдүү билим берүү программасынын негизинде окутулатСоциалдык өнүгүү бөлүмү,
Ош шаардык билим берүү башкармалыгы
500,0 
миң сом
Донорлордун каражаты

Жалпы:
160 000,0 миң сомАнын ичинен:

Жергиликтүү бюджет
11 000,0 миң сомРеспубликалык бюджет
116 900,0 миң сомИнвестициялар 
32 100,0 миң сом


Спорт тармагын өнүктүрүү

А.Суюмбаев атындагы борбордук стадионду оңдоп-түзөө2019-2020Борбордук стадиондо ыңгайлуу шарт түзүлөт, инфраструктурасы жакшыратШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы
10000,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет

Шаардын эс алуу бактарына көчө тренажерлорун орнотуу2019-2020Ар бир кичи районунда бирден тренажор курулатШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы, 
“Жашылдандыруу жана көрктөндүрүү комбинаты” МИсы
5000,0 
миң сом
5000,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет,
Донорлордун каражаты

Кичи райондордогу көп кабаттуу үйлөрдүн алдына балдар ойноочу янтчаларды жана спорт аянтчаларды куруу2019-2020Балдардын эс алуусуна ыңгайлуу шарт түзүлөтШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы
5000,0
миң сом
Жергиликтүү  бюджет

Жалпы:
25 000,0 миң сомАнын ичинен:

Жергиликтүү бюджет
20 000,0 миң сомРеспубликалык бюджет

Инвестициялар 
5 000,0 миң сом


Маданият тармагын өнүктүрүү

“Түрксой” Эл аралык түрк тилдүү өлкөлөрдүн маданий уюмунун алкагында өтүүчү саммитти Ош шаарында өткөрүүгө көмөк көрсөтүү2019Шаарга келген туристтердин саны көбөйөт, калк маданий жактан өнүгөтСоциалдык өнүгүү бөлүмү,
Ош шаардык маданият башкармалыгы
5000,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет,
Донорлордун каражаты

Жеке маданий эс алуучу жайлардын курулушуна көмөк көрсөтүү 2019-2020Шаар калкына ыңгайлуу шарттра түзүлөтШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Социалдык өнүгүү бөлүмү,
Ош шаардык маданият башкармалыгыЖалпы:
5000,0 миң сомАнын ичинен:

Жергиликтүү бюджет
5000,0 миң сомРеспубликалык бюджет

Инвестициялар 
Социалдык коргоо тармагын өнүктүрүү 

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Мыйзамынын алкагында коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашыруу 2019-2020Коомдук пайдалуу долбоорлор ишке ашырылатСоциалдык өнүгүү бөлүмү,
Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы
6000,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет,
Донорлордун каражаты

50.1. Үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан балдарга жана жарандарга жардам көрсөтүү боюнча борборлорду/коргоо жайларын түзүүгө жана иштөөсүнө көмөк көрсөтүү 2019-2020Коомдук пайдалуу долбоорлор ишке ашырылат Социалдык өнүгүү бөлүмү,
Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы, 
Өкмөттүк эмес уюмдар

Жергиликтүү бюджет,
Донорлордун каражаты

Социалдык жактан муктаж болгон жарандарга материалдык колдоолорду көрсөтүү2019-2020Жарандардын социалдык муктаждыктарын чечүүгө өбөлгө болотСоциалдык өнүгүү бөлүмү,
Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы
3000,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет

Шаардын жарандарын социалдык жактан коргоо боюнча маданий-массалык иш чараларды уюштуруу жана өткөрүү2019-2020Жарандардын социалдык муктаждыктарын чечүүгө өбөлгө болотСоциалдык өнүгүү бөлүмү,
Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы
15000,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет

Жалпы:
24 000,0 миң сомАнын ичинен:

Жергиликтүү бюджет
24 000,0 миң сомРеспубликалык бюджет

Инвестициялар 
Саламаттыкты сактоо

Ош шаардык клиникалык ооруканасына “Электрондук медицина” долбоорун киргизүүгө көмөк көрсөтүү2019Медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапаты жогорулайтСоциалдык өнүгүү бөлүмү,
Ош шаардык клиникалык ооруканасы
4800,0 
миң сом
Бюджеттен тышкаркы каражат
(ФОМС)

Ош шаарындагы үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун филиалдарын оңдоп-түзөө2019-2020Медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапаты жогорулайтСоциалдык өнүгүү бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы,
Үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору
5000,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет

№4 “Ак-Тилек” аймактык Кеңешинде Кытай Эл Республикасынын Өкмөтүнүн гранттык каражатынын эсебинен курулуп жаткан 150 орундуу оорукананын курулушун бүткөрүүгө көмөк көрсөтүү, жашылдандыруу жана айланасын тосуу2019Медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапаты жогорулайтШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы
1 810 000,0 миң сом
8 527,7
миң сом
КЭРнын 
гранттык каражаты
Жергиликтүү бюджет

Шаардагы балдардын жугуштуу ооруларын алдын алуучу оорукананын имараттарын капиталдык оңдоого көмөк көрсөтүү2019-2020Медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапаты жакшыратШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы
28000,0 
миң сом
Республикалык бюджет

Фельдшердик-акушердик пункттарды капиталдык оңдоп-түзөө жана куруу2019-2020Медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапаты жогорулайтШааркуруу жана  муниципалдык менчик бөлүмү,
 Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы57.1. “Жапалак” айылдык аймактык башкармалыгынын Арек айылына фельдшердик-акушердик пункт куруу2019Медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапаты жогорулайтШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы
1100,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет

57.2. “Жапалак” айылдык аймактык башкармалыгынын Озгур айылындагы фельдшердик-акушердик пунктту капиталдык оңдоп-түзөө2019Медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапаты жогорулайтШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы
5000,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет

57.3. Алмалык айылында фельдшердик-акушердик пункт куруу боюнча иш алып баруу2019-2020Медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапаты жогорулайтШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы

Жергиликтүү бюджет

Жалпы:
1 862 427,7 миң сомАнын ичинен:

Жергиликтүү бюджет
19 627,7 миң сомРеспубликалык бюджет
32 800,0 миң сомИнвестициялар 
1 810 000,0 миң сом


Маалыматтык технологияларды өнүктүрүү

Ош шаарында IT-мектеп уюштуруу 2018-2019IТ тармагындагы адистер даярдалат, шаардын инновациялык тармагы өнүгөтШааркуруу жана  муниципалдык менчик   бөлүмү,
“Ош шаарынын мэриясынын алдындагы турак-жай курулушун өнүктүрүү, инвестиция жана инновациялык технологиялар фонду” муниципалдык ишканасы
1400,0 
миң сом
3600,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет 
Инвестициялык каражат

Жалпы:
5 000,0 миң сомАнын ичинен:

Жергиликтүү бюджет
1 400,0 миң сомРеспубликалык бюджет

Инвестициялар 
3 600,0 миң сом


Коррупцияга каршы күрөшүүнүн жана жоюунун чаралары

Коррупциялык терс көрүнүштөрдү алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар менен биргеликте тыгыз иш алып баруу2019-2020Коррупциялык терс көрүнүштөр алдын алынатКоргонуу, укук тартипти сактоо жана өзгөчө кырдаалдар сектору;
Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу,
Тийиштүү мамлекеттик органдар 
(макулдашуу боюнча)
1000,0 
миң сом
Жергиликтүү бюджет 

Жалпы:
1 000,0 миң сомАнын ичинен:

Жергиликтүү бюджет
1 000,0 миң сомРеспубликалык бюджет

Инвестициялар 

Бардыгы: (сом)6 328 027,2 миң сом

Анын ичинен: 

Жергиликтүү бюджет448 178,7 миң сом    (7,1%)

Республикалык бюджет309 700,0 миң сом    (4,9%)

Инвестициялык каражаттар5 570 148,5 миң сом  (88,0%)
Эскертүү: 2018-жылдын 24-октябрына карата 1 АКШ доллары 69,2 сом, 1 Евро 79,4 сом, 1 Юань 10,0 сом катышында эсептелинди. 
Ош шаардык Кеёешинин аппарат жетекчиси                                                                                                       С.Маматалиева

         

Кыргыз   Республикасы                                                 Кыргызская  Республика

                       
       Ош шаардык  Кеёеши                                                 Ошский городской  Кенеш 
       
ОЧЕРЕДНАЯ XVIII СЕССИЯ ОШСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША
 (IV СОЗЫВ)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г.Ош                                                            № 146                            от 26 декабря  2018 года
Об утверждении Программы 
развития города Ош на 2019-2020 годы, 
«Курс на  устойчивое развитие» 
Согласно пункта 7, статьи 44 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» рассмотрев и обсудив письмо мэрии города Ош №892/08-13 от 20 декабря  2018 года об утверждении Программы развития города Ош на 2019-2020 годы, «Курс на устойчивое развитие», принимая во внимание постановления постоянных депутатских комиссий Ошского городского Кенеша по рассмотрению данного вопроса, а также мнения выступивших  на сессии депутатов, Ошский городской Кенеш
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу развития города Ош на 2019-2020 годы «Курс на устойчивое  развитие» (прилагается). 
2. Считать утратившим силу постановление Ошского городского Кенеша №10 от 24 августа 2016 года Об утверждении Программы развития города Ош на 2016-2020 годы «Город Ош-развитая столица».
3. Данное постановление зарегистрировать в установленном законом порядке (Б.Астанакулов)  и опубликовать в средствах массовой информации (А. Эргашева).
4.Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на постоянные  депутатские комиссии Ошского городского Кенеша. 
Председатель Ошского 
городского Кенеша                                                                                               Ж.Ормонов
                                                                                                                                         Приложение 
  к постановлению очередной  
XVIII сессии Ошского 
    городского  Кенеша   
№146  от 26.12. 2018                                                                                                                                                                       
Мэрия города Ош
______________________________________
                                                «Курс на устойчивое развитие»                                               
(Программа развития города Ош на 2019-2020 годы)
Город Ош, 2018 год

 
Содержание:
Введение                                                                                                                                       3
1.Общая информация о современном состоянии города Ош                                          4                                                                                                                                                         2.Актуальность и цели программы                                                                                          5
3.Приоритеты, задачи и планы-мероприятия                                                                       6
Приоритет I. Повышение экономического потенциала                                                      6
Приоритет II. Улучшение коммунально-хозяйственной инфраструктуры                    7
Приоритет III. Социальное развитие                                                                                  8
4.Ожидаемые результаты                                                                                                                     9
5.Вызовы и риски                                                                                                                       10
6.Процесс реализации                                                                                                             10
            6.1. Плановая часть программы ( План мероприятий)                                        11

 
Введение
Программа «Курс на устойчивое развитие» определяет цели, приоритеты и задачи устойчивого развития города Ош до 2020 года. 
Цель курса на устойчивое развитие-создание благоприятных условий для всестороннего улучшения жизни жителей города на ближайшее будущее.
Программа разработана с участием местных органов власти, заинтересованных бизнес-структур, неправительственных организаций и экспертов и включает  мероприятия, реализуемые в рамках полномочий мэрии города Ош, закрепленные Законом Кыргызской Республики “О статусе города Ош”. Также при разработке программы учтены мероприятия генерального плана города Ош до 2025 года.
В программе использованы итоги социально-экономического развития города Ош за  последние годы и прогнозы макроэкономических показателей на 2019-2020 годы. 
Всего на реализацию программы будет направлено 6328,0 млн. сомов. Из них 448,2 млн. сомов из местного бюджета, 309,7 млн. сомов из республиканского бюджета, будут привлечены 5570,1 млн. сомов инвестиций.
1.         Общая информация о современном состоянии города Ош
В январе-ноябре 2018 года промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 4,0 млрд. сомов, индекс физического объема составил к январю-ноябрю 2017 года 102,8 процента. 
Объем продукции обрабатывающих производств от общего объема промышленности в январе-ноябре 2018 года составил 39,8 процентов, объем водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья 6,0 процентов и объем обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондицированным воздухом составил 54,2 процента. 
Валовой выпуск продукции сельского хозяйства составил 945,7 млн. сомов, индекс физического объема составил 102,5 процентов. 
В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в январе-ноябре текущего года продукция животноводства составила  44,6 процента, растениеводства - 47,3 процента, лесного хозяйства - 6,2 процента и услуги, оказываемые в сельском хозяйстве - 1,9 процент.
Общий объем валовой продукции строительства в январе-ноябре 2018 года составил 4,4 млрд. сомов, что на 12,5 процента больше соответствущего периода 2017 года.
Уровень освоения инвестиций в основной капитал по сравнению с январь-ноябрем 2017 года вырос на 0,3 процента и составил 3,0 млрд. сомов. 
В январе-ноябре 2018 года объемы грузоперевозок автомобильным транспортом по сравнению с соответствующим периодом 2017 года вырос на 18,9 тыс.тонн или на 3,8 %.
Объем оказанных рыночных услуг населению в январе-ноябре 2018 года составил в сумме 53,5 млрд.сомов (в январе-ноябре 2017 года – 51,7 млрд.сомов) и по сравнению с соответствующим периодом 2017 года вырос на 3,5 %.
В октябре месяце 2018 года среднесписочная численность работников составила 35 342 человек, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника (без учета малых предприятий) составила 13 912 сомов и увеличилась на 3,2 % по сравнению с октябрем месяцем 2017 года, а ее реальный размер, исчисленный с учетом индекса потребительских цен, увеличился на 0,5 процента.
Исходя из официального курса валют, установленного Национальным банком Кыргызской Республики, среднемесячная заработная плата одного работника в октябре месяце 2018 года составила 200,8 долларов США.
Индекс потребительских цен (ИПЦ), характеризующий уровень инфляции, в январе-ноябре 2018 года составил 100,3 %.
В этом периоде ИПЦ на услуги, оказываемые населению выросли на 4,7 %, алкогольные напитки на 1,0 % и непродовольственные товары на 1,1 %, в то же время на пищевые продукты и безалкогольные напитки понизились на 3,2 процента
Внешнеторговый оборот города (на основе данных таможенной статистики) в январе-октябре 2018 года составил 160,2 млн. долларов США и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года уменьшился на 35,8 процента. Сальдо торгового баланса сложилось отрицательное (-) в размере 112,8 млн. долларов США (при отрицательном (-) 175,7 млн. долларов США в январе-октябре 2017 года).
Экспортные поставки по сравнению с соответствующим периодом 2017 года уменьшились на 35,8 процента и составили 23,7 млн. долларов США. 
Импортные поступления уменьшились на 35,8 процента и составили 136,5 млн. долларов США.
При плане налоговых и неналоговых сборов местного бюджета с учетом специальных средств бюджетных учреждений в сумме 867,1 мл.сомов, фактическое исполнение составило 881,8 млн.сомов или по сравнению с планом перевыполнен на 14,8 млн.сомов.
2. Актуальность и цели программы “Курс на устойчивое развитие”  
2.1. Актуальность программы
Согласно законам урбанистики управление жизнедеятельностью и перспекивное развитие крупных городов обеспечивается на основе стратегического планирования и устойчивого развития.  
Решение накопленных за последние годы проблем требуют систематизации, приоритетизации и определения обязанностей.  В связи с чем, возникает необходимость развитие приоритетных отраслей, исходя из актульности проблем и на основе приоритетов выделение ресурсов.
В рамках программы основными экономическими приоритетами города Ош определены развитие малого и среднего бизнеса, легкой промышленности, туризма и торгово-транспортной логистики. Основными проблемами жителей города определены обеспечение чистой питьевой водой, устарелость инженерно-коммуникационных сетей, качество внутренних дорог, пробки, состояние коммунального хозяйства многоэтажных домов. 
В социально-гуманитарной сфере основное внимание будет уделено обеспечению дошкольными учреждениями, повышению среднего и инновационного образования. 
2.2. Цели программы
1. Превращение города Ош к городу взявщей курс на устойчивое развитие, создание условий для всестороннего улучшения жизни населения 
2. Стимулирование развития всех приоритетных отраслей города Ош. 
3. Обеспечение развития потенциала человеческого капитала. 
3. Приоритеты, задачи и планы-мероприятия
Приоритет I
Повышение экономического потенциала
Экономическая политика будет основана на максимально эффективном использовании всех ключевых преимуществ и возможностей города. К ним относятся: малый и средний бизнес, легкая и перерабатывающая промышленность, а также туризм. Город Ош по праву можно считать, что он издревле был центром малого и среднего бизнеса. Практически каждое сооружение здесь представляло собой какую-то мастерскую, цех или торговую лавку. Эта сфера и сейчас является основным полем занятости населения и составляет значительный источник пополнения городской казны. Всячески будет поддержана эта отрасль, будут созданы благоприятные условия для ее развития, будут приняты меры по недопущению влияния криминальных элементов и нежелательных проверок со стороны госорганов.
Второй сферой, будет – легкая и перерабатывающая промышленность. В районах, окружающих город Ош, производится огромное количество сельскохозяйственной продукции. Задача мэрии- создание на территории города ряда предприятий по переработке этих продуктов. Для этих целей в ускоренном темпе будет решаться вопрос выделения земельных участков за счет территорий массива Кен-Сай и создания там необходимых инфраструктурных условий. 
Третья сфера- это туризм. Город Ош обладает достаточно привлекательными для туристов фишками: древняя история, легендарные достопримечательности, демократические цены на товары и услуги. Священная гора Сулайман-Тоо почитаема миллионами людей в Азии – это прекрасная возможность для организации паломнического туризма. Кроме этого многообразная и богатая кухня города, а также дешевые рынки и магазины создают предпосылки для развития гастрономического и шопинг туризма. Еще одним перспективным направлением является образовательный туризм. В Оше в настоящее время обучается большое количество студентов из Индии, Пакистана и Бангладеша. Не секрет, что желающих получить образование в городе еще больше, поэтому совместно с вузами должны использовать эту возможность..
Приоритет II
Улучшение коммунально-хозяйственной инфраструктуры 
Улучшение коммунально-хозяйственной инфраструктуры города всегда будет в нашей повестке дня. Главной проблемой города и главной своей задачей будет обеспечение горожан бесперебойной и качественной питьевой водой. Для решения данного вопроса будут направлены все финансовые возможности местного бюджета, а также привлеченные средства доноров и республиканского бюджета. Учитывая сверхактуальность этого вопроса, возможно, стоит даже рассмотреть целесообразность заморозки всех остальных капитальных вложений до момента полного разрешения проблемы с чистой водой в городе.
Приоритетом также будет качественное улучшение жилищно-коммунальных условий в многоквартирных домах. При решении этих вопросов будем опираться на методы государственно-частного партнерства. Будут привлечены частные компании, которые будут заниматься установкой в подъездах домофонных устройств. Эта мера должна создать предпосылки для улучшения ситуации с освещением, чистотой и безопасностью в подъездах многоквартирных домов. Вместе с этим будет организована кампания по повышению гражданского сознания горожан, их информированности о своих правах и обязанностях при взаимодействии с муниципальными службами. Для осуществления этой работы планируется сотрудничество с международными и неправительственными организациями. 
Повышенное внимание будет уделяться решению проблем с качеством дорог и уличными заторами. Совместно с Правительством КР будет решаться вопрос строительства объездных маршрутов для дорог республиканского и международного значения. При строительстве внутренних дорог акцент будет ставиться, прежде всего, на качество. Все новые строительства дорожно-транспортных объектов должны будут отвечать требованиям современности и самым высоким стандартам. 
В вопросе пассажирских перевозок будет тщательно изучен опыт иностранных городов. Если специалисты докажут, что так будет лучше, будут рассмотрены возможности отказа от муниципального пассажирского автопарка в пользу частных компаний, которые предложат наилучшие условия для пассажиров с точки зрения качества автопарка и ценовой политики. При этом все льготные условия для особых категорий людей должны сохраниться. 
Частные застройки также будут взяты под тщательный контроль. Должны быть соблюдены застройщиками все архитектурные, строительные нормы и требования законодательства.
Приоритет III. 
Социальное развитие
В социальной сфере максимальные усилия будут направлены на улучшение качества школьного образования. С учетом современных тенденций на рынке труда, когда вновь и вновь возникают новые востребованные профессии, мэрия должна сделать так, чтобы наше школьное образование давало учащимся тот необходимый минимум знаний и компетенций, с помощью которых человек будет способен быстро и легко сменить профессию. Это, прежде всего, должны быть знания иностранных языков (английский, китайский) и основ программирования и информатики. В этой связи мэрия и городское управление образования должны привлекать в наши школы специалистов, которые смогут дать детям такие нужные знания. Совместно с международными организациями следует разработать программу волонтерства иностранных учителей в наши школы, а также стимулирующие меры для лучших местных кадров. 
Внешкольное образование детей также не останется без внимания. При школах и творческих центрах будут организованы кружки для интересующихся конструкторством и инженерным моделированием.    
Особое внимание будет уделено также проблеме нехватки дошкольных учреждений. По этой части будет активизирована работа по строительству государственных детсадов. Кроме того, должны приняты определенные стимулирующие пакеты для тех, кто планирует построить частные детские сады (например, приоритетное право на получение земли, подключение к городским инженерным коммуникациям и т.п.), при этом выставляя необходимые требования к их качеству.
В сфере здравоохранения  будет ставиться акцент на улучшение оказываемых медицинских услуг. Средства пойдут на модернизацию больниц и их оборудования. Качественное улучшение необходимо провести и среди медицинского персонала. Политика в этой сфере будет построена по схеме «сначала создадим хорошие условия работы, а затем привлечем лучших специалистов».  
Будут направлены все усилия на создание необходимых условий для того, чтобы горожане смогли тратить свое время на культуру и спорт. В городе будут созданы новые и модернизированы уже имеющиеся объекты культуры. Городские парки и места отдыха будут улучшаться за счет местного бюджета, кроме этого, будут приветствоватся и оказыватся поддержка инвесторам, решившим вложить средства в строительство кинотеатров, зон отдыха и детских развлекательных центров. Также нуждается в реконструкции наш главный спортивный объект – городской стадион. Кроме этого планируется оснастить каждый микрорайон города уличными тренажерами. Для популяризации велотранспорта будут созданы условия для удобного и беспрепятственного движения велосипедов на городских улицах.       
4. Ожидаемые результаты
В результате реализации Программы будут созданы базовые условия для устойчивого развития города Ош, улучшится инфраструктура и социально-экономическое положение города Ош. В рамках программы будут разработаны комплексные планы-мероприятия, проекты и будут сформированы постоянно проводимые общественные слущания по решению проблем города Ош.  К 2020 году повысится уровень жизни горожан, инвестиционная привлекательность, будут созданы новые рабочие места, возрастет деловая активность молодежи и женщин. 
Услуги муниципальных служб станут качественными и доступными для всех категорий граждан.
Система управления будет эффективной, открытой и системной, в   связи с чем повысится доверия населения к местным органам власти и государству.
              5. Риски и вызовы
В процессе реализации программы город Ош, как и вся Кыргызская Республика, будет сталкиваться с глобальными и региональными вызовами и угрозами. Например, климатические изменения, мировой экономический кризис и другие. Для минимизации их воздействия будут приниматься меры в рамках полномочий мэрии города Ош. Также, меры, предусмотренные данной программой, будут создавать условия для укрепления экономики, решения проблем в   социальной сфере и улучшения окружающей среды.
                           6.Процесс реализации
6.1. Плановая часть программы: План мероприятий по реализации программы развития города Ош на 2019-2020 годы 
Принятие Программы означает переход к новой, более эффективной процедуре планирования и управления городом. Программа имеет статус городского нормативного акта, и будет применяться как основа для текущего планирования. Программа имеет системный характер, объединяя в рамках единой стратегии отдельные блоки по реформированию экономических, социальных отраслей  и отраслей городского хозяйства. 
Основная идея состоит в том, чтобы все планирование в городе, прежде всего бюджетное, производилось в соответствии со средне- и долгосрочными целями, динамичной экономике и достижения устойчивого развития. 
На основании сформированного в Программе перечня основных направлений формируются целевые комплексные программы и они будут рассчитаны на конкретный период. Каждая целевая программа структурно включает в себя цель, задачи и мероприятия, а также график ее выполнения, примерные оценки объема и источников необходимых ресурсов.
Порядок разработки целевых комплексных программ, организации текущего планирования и создания системы мониторинга и оценки выполнения Программы будут приняты решением мэрии. 
1. План мероприятий по реализации Программы развития города Ош на 2019-2020-годы
 №Мероприятия Сроки исполненияОжидаемый результатОтветственные исполнителиБюджет, тыс. сомов
Источники финансирования
Экономическая политика
Развитие среднего и малого бизнеса, привлечение инвестиций и увеличение доходов местного бюджета 

Содействие в создании и стабильной работе новых предприятий / принятие мер по поддержке малого и среднего бизнеса2019-2020Будут разработаны бизнес-проекты по привлечению кредитов для субъектов малого и среднего бизнеса из фондов, кредитных учреждений, будет введены новые предприятия, создается новые рабочие места Отдел экономики, финансов и инвестиций,
Агентство развития внешних связей и бизнес среды при мэрии города Ош1.1. Содействие вводу в эксплуатацию II цеха по выпуску мешков ОсОО «Полипласт»2019Будет введено в эксплуатацию цех, увеличится поступление налогов в местный бюджет, будут созданы дополнительные рабочие места Отдел экономики, финансов и инвестиций,
Агентство развития внешних связей и бизнес среды при мэрии города Ош,
ОсОО “Полипласт”
19 400,0 
тыс.сомов
Инвестиции

1.2. Содействие в создании текстильной фабрики  “Кыргыз Текстиль” (I этап)2019-2020Завод будет введено в эксплуатацию, увеличится поступление налогов в местный бюджет, будут создаваться новые рабочие местаОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление муниципальной собственности,
Агентство развития внешних связей и бизнес среды при мэрии города Ош,
ОсОО “Кыргыз Текстиль ЛТД” 
1 038 000,0 
тыс.сомов
Инвестиции

1.3. Содействие в создании автосборочного завода со стороны ОсОО “Унаа курулуш” 2019-2020Завод будет введено в эксплуатацию, увеличатся поступления налогов в местный бюджет, будут созданы новые рабочие местаОтдел экономики, финансов и инвестиций,
Агентство развития внешних связей и бизнес среды при мэрии города Ош,
ОсОО “Унаа курулуш”
34 600,0 
тыс.сомов
Инвестиции

Разработка и реализация  плана мероприятий по улучшению позиций города в международных рейтингах2019-2020Будет утверждаться план мероприятий по улучшению позиций города в международных рейтингахОтдел экономики, финансов и инвестиций,
Агентство развития внешних связей и бизнес среды при мэрии города ОшСоздание / обновление каталога и карты инвестиционных проектов2019Создастся карта инвестиционных проектовОтдел экономики, финансов и инвестиций,
Агентство развития внешних связей и бизнес среды при мэрии города ОшРазработка и реализация карты проектов по линии государственно-частного партнерства 2019-2020Создастся карта проектов, реализуемых по линии государственно-частного партнерстваОтдел экономики, финансов и инвестиций,
Агентство развития внешних связей и бизнес среды при мэрии города ОшРеализация мер по увеличению поступления доходов в местный бюджет2019-2020Будет ежегодный рост объем местного бюджета, составит не менее 10 процентовОтдел экономики, финансов и инвестиций,
соответствующие государственные и муниципальные учреждения и предприятияИтого:
1 092 000,0 тыс.сомовВ том числе:

Местный бюджет

Республиканский бюджет

Инвестиции 
1 092 000,0 тыс.сомов


Развитие сферы туризма

Проведение масштабной информационной кампании в интернете по продвижению туризма 2019-2020Будет развита сфера туризма посредством освещения в интернетеОтдел социального развития, 
Агентство развития внешних связей и бизнес среды при мэрии города Ош,
 Служба по связям с общественностьюСоздание центра по содействие туристическим операторам, агентствам и субъектам, оказывающих услуги2019Создастся единая база по туризмуОтдел социального развития,
Агентство развития внешних связей и бизнес среды при мэрии города ОшСодействие в участии туристических операторов, агентств и субъектов, оказывающих услуги в крупных международных туристических ярмарках, фестивалях, проведение в городе международных туристических фестивалей и других мероприятий2019-2020Создастся предпосылка для повышения туристического потенциала городаОтдел социального развития,
Агентство развития внешних связей и бизнес среды при мэрии города Ош,
Ошское городское управление культуры
500,0 
тыс.сомов
Местный бюджет

Решение вопросов по реконструкции центрального рынка и создание на ее месте улицы народного творчества и ремесленников 2019-2020Создастся предпосылка для повышения туристического потенциала городаОтдел социального развития,
Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Агентство развития внешних связей и бизнес среды при мэрии города Ош,
Ошское городское управление культурыИтого:
500,0 тыс.сомовВ том числе:

Местный бюджет
500,0 тыс.сомовРеспубликанский бюджет

Инвестиции 
Улучшение инфраструктуры коммунального хозяйства
Улучшение качества обеспечения жителей чистой питьевой водой

Реализация II фазы проекта “Реабилитация системы водоснабжения и канализации города Ош”, финансируемой по линии  Европейского Банка Реконструкции и Развития 2019-2020Улучшится качество обеспечения жителей чистой питьевой водой. Будет проведена реконструкция станции по очистке сточных вод, насосных станций №9, №4 и №2, установлено новое оборудование.
Будут установлены водомерные счетчики в микрорайонах «Амир Темур», «Достук» и «Ак-Тилек»
Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошгорводоканал»
842 831,0 тыс.сомовЕвропейский Банк Реконструкции и Развития

Реализация мер, направленных на обеспечение бесперебойным водоснабжением жителей города2019-2020Улучшится качество водообеспечения жителей чистой питьевой водойОтдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошгорводоканал»,
Управление капитального строительства11.1. Обеспечение бесперебойным водоснабжением жителей сел Жапалакского муниципального территориального управления (МТУ)
(строительство резервуара объемом 6000 м3, двух резервуаров объемом 1000 м3 и проведение линий водоснабжения в селах)  
2019-2020Жители сел будут обеспечены бесперебойным водоснабжениемОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
160 000,0 тыс.сомовРеспубликанский бюджет

11.2. Завершение прокладки линии водоснабжения в селе “Толойкон” Жапалакского МТУ2019Жители сел будут обеспечены бесперебойным водоснабжениемОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
8 800,0 
тыс.сомов
(2018 - 6,5 млн.сомов
2019 - 2,3 млн.сомов)
Местный бюджет

11.3. Проведение линии водоснабжения по улице Гастелло ТС №4 “Ак-Тилек”2019Жители будут обеспечены бесперебойным водоснабжениемОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
2 200,0 
тыс.сомов
Местный бюджет

11.4. Замена водопроводных  линий, протяженностью 4,5 км в кварталах 222, 223 ТС №11 “Жибек-Жолу” 2019Улучшится качество водоснабжения Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
8 500,0
тыс.сомов
Местный бюджет

Проведение работ по реализации проекта строительства дамбы на участке “Данги” и разработка альтернативных проектов по обеспечению населения чистой питьевой водой 2019-2020Улучшится качество водоснабжения Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
227 500,0
тыс.сомов
Азиатский Банк Развития

Проведение информационных компаний среди населения и школьников по экономному использованию питьевой воды2019-2020Уменьшится обьем нерационального использования питьевой водыОтдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошгорводоканал»,
Служба по связям с общественностьюИтого:
1 250 331,0 тыс.сомовВ том числе:

Местный бюджет
20 000,0 тыс.сомовРеспубликанский бюджет
160 000,0 тыс.сомовИнвестиции 
1 070 331,0 тыс.сомов


Улучшение жилищно-коммунальных условий многоэтажных жилых домов, обновление фасадов домов, благоустройство и озеленение придомовых территорий, строительство детских площадок

Покраска и побелка фасадов жилых многоэтажных домов2019-2020Улучшится эстетика городской средыОтдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное жилищно-коммунальное управление города Ош
30 000,0 
тыс.сомов
Местный бюджет

Установка домофонов в подъездах многоэтажных жилых домов2019-2020Будет обеспечена безопасность, чистота в подъездахОтдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное жилищно-коммунальное управление города Ош

Средства населения

Модернизация и реконструкция инженерных коммуникаций, а также подключение к отопительной системе многоэтажных жилых домов2019-2020Улучшится качество предоставления коммунальных услуг, многоэтажные жилые дома подключены к отопительной системеОтдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное жилищно-коммунальное управление города Ош
5 500,0 
тыс.сомов
Местный бюджет

Итого:
35 500,0 тыс.сомовВ том числе:

Местный бюджет
35 500,0 тыс.сомов Республиканский бюджет

Инвестиции 
Улучшение системы сброса сточных вод

Улучшение качества системы сброса сточных вод и строительство новых линий2019-2020Создастся благоприятные условия для горожанОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Отдел городского транспорта и хозяйства,
Управление капитального строительства,
Муниципальное предприятие «Ошгорводоканал»
20 000,0 
тыс.сомов
Местный бюджет, 
средства населения

16.1. Строительство и ремонт канализационных сетей
(согласно утверждаемого титульного списка управления капитального строительства) 
2019-2020Создастся благоприятные условия для горожанОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Отдел городского транспорта и хозяйства,
Управление капитального строительства,
Муниципальное предприятие «Ошгорводоканал»

Местный бюджет, средства населения

16.2. Строительство и ремонт канализационных сетей
(в порядке софинансирования проектов) 
2019-2020Создастся благоприятные условия для горожанОтдел экономики, финансов и инвестиций, 
Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Отдел городского транспорта и хозяйства,
Управление капитального строительства,
Муниципальное предприятие «Ошгорводоканал»

Местный бюджет 
средства населения

Итого:
20 000,0 тыс.сомовВ том числе:

Местный бюджет
20 000,0 тыс.сомовРеспубликанский бюджет

Инвестиции 
Благоустройство и озеленение города

Создание мест для отдыха граждан2019-2020Создастся благоприятные условия для отдыха горожан и гостейОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»,
Управление капитального строительства17.1. Реконструкция и озеленение парка имени Т.Сатылганова (строительство малого архитектурного фасада, 2–х фонтанов и общественного туалета)2019-2020Будут созданы благоприятные условия для отдыха горожан и гостейОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»,
Управление капитального строительства
2 000,0
тыс.сомов
18 000,0 
тыс.сомов
Местный бюджет, средства доноров

17.2. Озеленение и благоустройство сквера “Пионерская”2020Будут созданы благоприятные условия для отдыха горожан и гостейОтдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»
1 000,0 
тыс.сомов
1 000,0 
тыс.сомов
Местный бюджет, средства доноров

17.3. Озеленение и благоустройство сквера “Ленин»2019Будут созданы благоприятные условия для отдыха горожан и гостейОтдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»
2 500,0 
тыс.сомов
2 000,0 
тыс.сомов
Местный бюджет,
средства доноров

17.4. Озеленение и благоустройство сквера “Достук”2020Будут созданы благоприятные условия для отдыха горожан и гостейОтдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»
5 000,0 
тыс.сомов
6 000,0 
тыс.сомов
Местный бюджет,
средства доноров

17.5. Озеленение и благоустройство 2-й части парка “Жениш”2019-2020Создадутся благоприятные условия для отдыха горожан и гостейОтдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»
3 000,0 
тыс.сомов
Местный бюджет

17.6. Строительство бульвара на улице Б.Осмонова  микрорайона “Кулатов”2019-2020Создадутся благоприятные условия для отдыха горожан и гостейОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства,
Ошское региональное управление по градостроительству и архитектуре,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»
30 000,0 
тыс.сомов
Местный бюджет

17.7. Установка инсталляций на всех местах отдыха города2019-2020Улучшится облик города и эстетика городской средыОтдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»
500,0 
тыс.сомов
500,0 
тыс.сомов
Местный бюджет,
средства доноров

Реабилитация городских фонтанов2019-2020Создается благоприятные условия для отдыха горожан и гостейОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»,
Управление капитального строительства18.1. Строительство фонтана возле ОКДТ имени С.Ибраимова2020Будут созданы благоприятные условия для отдыха горожан и гостейОтдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»,
Управление капитального строительства
4 000,0 
тыс.сомов
4 000,0 
тыс.сомов
Местный бюджет,
средства доноров

18.2. Строительство фонтана возле драматического театра имени Бабура2020Будут созданы благоприятные условия для отдыха горожан и гостейОтдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»,
Управление капитального строительства
2 000,0 
тыс.сомов
2 500,0 
тыс.сомов
Местный бюджет,
средства доноров

18.3. Реабилитация фонтана возле здания мэрии города Ош2019-2020Будут созданы благоприятные условия для отдыха горожан и гостейОтдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»,
Управление капитального строительства
1 500,0 
тыс.сомов
1 500,0 
тыс.сомов
Местный бюджет,
средства доноров

18.4. Реконструкция фонтана в зоне отдыха “Каныкей”2019-2020Создадутся благоприятные условия для отдыха горожан и гостейОтдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»,
Управление капитального строительства
1 000,0 
тыс.сомов
1 000,0 
тыс.сомов
Местный бюджет,
средства доноров

18.5. Реконструкция фонтана на пересечении улиц Нурматова-Масалиева2019Создадутся благоприятные условия для отдыха горожан и гостейОтдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»,
Управление капитального строительства
1000,0 
тыс.сомов
Местный бюджет

18.6. Реконструкция фонтана в зоне отдыха “Алымбек-Датка”  2019-2020Создадутся благоприятные условия для отдыха горожан и гостейОтдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»,
Управление капитального строительства
3 000,0 
тыс.сомов
3 000,0 
тыс.сомов
Местный бюджет,
средства доноров

18.7. Строительство фонтана в зоне отдыха “Жибек–Жолу”2020Будут созданы благоприятные условия для отдыха горожан и гостейОтдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»,
Управление капитального строительства
2 800,0 
тыс.сомов
Средства доноров

Начать внедрение систем капельного орошения газонов и цветников на центральных улицах города2019-2020Улучшится качество озеленения городаОтдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»
3 000,0 
тыс.сомов
3 000,0 
тыс.сомов
Местный бюджет,
средства доноров

Реабилитация ирригационных систем города (установка лотков на улице Курманжан-Датка от улицы Навои до улицы Г.Айтиева)2019-2020Улучшится система поливаМуниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»3 500,0 
тыс.сомов
Средства доноров

Итого:
133 300,0 тыс.сомовВ том числе:

Местный бюджет
59 500,0 тыс.сомов Республиканский бюджет

Инвестиции 
73 800,0 тыс.сомов 


Улучшение санитарного состояния города

Реализация проекта “Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами”, финансируемого по линии Европейского Банка Реконструкции и Развития 2019-2020Улучшится санитарное состояние городаОтдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ош-Тазалык»

Европейский Банк Реконструкции и Развития

21.1. На основании проекта решение вопроса выделения земельного участка для строительства нового полигона для твердых бытовых отходов2019-2020Размещение твердых бытовых отходов будет соответствовать нормамОтдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ош-Тазалык»
460 520,0 тыс.сомовЕвропейский Банк Реконструкции и Развития

21.2. Приобретение оборудования для полигона:
1 единица бульдозера;
1 единица экскаватора;
1 единица самосвала
2019-2020Улучшится санитарное состояние города Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ош-Тазалык»
63520,0 
тыс.сомов
Европейский Банк Реконструкции и Развития

21.3. Приобретение контейнеров:
1136 единиц контейнеров объемом  1,1 м3;
32 единицы кузов контейнеров объемом 8 м3 
2019-2020Улучшится санитарное состояние города Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ош-Тазалык»
63520,0 
тыс.сомов
Европейский Банк Реконструкции и Развития

21.4. Приобретение для вывоза мусора:
10 единиц объемом 10 м3;
8 единиц объемом 16 м3;
10 единиц объемом 18 м3;
2 единиц бункерной техники объемом 8 м3
2019-2020Улучшится санитарное состояние города Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ош-Тазалык»
155624,0 тыс.сомовЕвропейский Банк Реконструкции и Развития

21.5. Реконструкция офиса и приобретение офисного оборудования (3 здания)2019-2020Создадутся условия для работниковОтдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ош-Тазалык»
23820,0 
тыс.сомов
Европейский Банк Реконструкции и Развития

21.6. Ремонт точек размещения мусорных контейнеров:
1136 единиц контейнеров объемом  1,1 м3;
32 единицы кузов контейнеров объемом 8 м3
2019-2020Улучшится санитарное состояние городаОтдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ош-Тазалык»
26996,0 
тыс.сомов
Европейский Банк Реконструкции и Развития

Итого:

794 000,0 тыс.сомовВ том числе:

Местный бюджет

Республиканский бюджет

Инвестиции 
794 000,0 тыс.сомов


Улучшение системы обеспечения жителей города тепловой энергией

Улучшение качества обеспечения горожан тепловой энергией и подключение новых многоэтажных жилых домов к системе отопления2019-2020Улучшится качество обеспечения горожан тепловой энергиейОтдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Теплоснабжение»
10 000,0 
тыс.сомов
Местный бюджет
средства населения 

22.1. Обеспечения горожан тепловой энергией в рамках софинансирования проектов2019-2020Улучшится качество обеспечения горожан тепловой энергиейОтдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Теплоснабжение»

Местный бюджет
средства населения

22.2. Проведение ремонтных работ котельных и систем теплоснабжения за счет собственных средств предприятий2019-2020Улучшится качество обеспечения горожан тепловой энергиейОтдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Теплоснабжение»

Собственные средства предприятий

Итого:
10 000,0 тыс.сомовВ том числе:

Местный бюджет
10 000,0 тыс.сомовРеспубликанский бюджет

Инвестиции 
Улучшение системы газоснабжения города

Содействие в замене устаревших подземных трубопроводов природного газа на улицах города2019-2020Снизится риск утечки природного газаОтдел городского транспорта и хозяйства,
Филиал “Ошгаз” ОсОО «Газпром Кыргызстан» (по согласованию)

ОсОО «Газпром Кыргызстан»

23.1. Замена 15,5 км трубопроводов природного газа на улицах И.Разакова, Б.Осмонова Г.Айтиева, А.Шакирова2019Снизится риск утечки природного газаОтдел городского транспорта и хозяйства,
Филиал “Ошгаз” ОсОО «Газпром Кыргызстан» (по согласованию)
195000,0 тыс.сомов ОсОО «Газпром Кыргызстан»

23.2. Замена 17 км трубопроводов природного газа на улицах А.Масалиева, Р.Абдыкадырова, Э.Алиева, Б.Осмонова, Касымбекова, Курманжан-Датки 2019-2020Снизится риск утечки природного газаОтдел городского транспорта и хозяйства,
Филиал “Ошгаз” ОсОО «Газпром Кыргызстан» (по согласованию)
230000,0 тыс.сомовОсОО «Газпром Кыргызстан»

23.3. Газификация сел “Жапалакского” муниципального территориального управления и проведение 30 км линий природного газа низкого и среднего давления 2019-20201028 абонентов будут обеспечены природным газомОтдел городского транспорта и хозяйства,
Филиал “Ошгаз” ОсОО «Газпром Кыргызстан» (по согласованию)
35000,0 
тыс.сомов
ОсОО «Газпром Кыргызстан»

Итого:
460 000,0 тыс.сомовВ том числе:

Местный бюджет

Республиканский бюджет

Инвестиции 
460 000,0 тыс.сомов


Улучшение качества системы общественного транспорта города

Внедрение системы билетирования в общественном транспорте в рамках проекта Европейского Банка Реконструкции и Развития по улучшению системы общественного транспорта города2019Улучшится система учета Отдел городского транспорта и хозяйства,
Ошское городское муниципальное автотранспортное предприятие
54 317,5 
тыс.сомов
Европейский Банк Реконструкции и Развития

Итого:
54 317,5 тыс.сомовВ том числе:

Местный бюджет

Республиканский бюджет

Инвестиции 
54 317,5 тыс.сомов


Уличное освещение города

Освещение внутренних дорог энергосберегающими лампами 2019-2020Сократится потребление электроэнергии, будет проведено освещение 46,5 км улиц. Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие “Ошсвет”,
Управление капитального строительства
22651,0 
тыс.сомов
Местный бюджет

Итого:
22 651,0 тыс.сомовВ том числе:

Местный бюджет
22 651,0 тыс.сомовРеспубликанский бюджет

Инвестиции 
Градостроительство и муниципальная собственность
Разработка проекта детальной планировки города 

Завершение проекта детальной планировки города Ош (ПДП)2019-2020Будет утверждена детальная планировка города Ош Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Ошское региональное управление по градостроительству и архитектуре
21000,0 
тыс.сомов
Местный бюджет

Принятие правил застройки и землепользования (новой редакции)2019Будут утверждены правила застройки и землепользованияОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Ошское региональное управление по градостроительству и архитектуреИтого:
21 000,0 тыс.сомовВ том числе:

Местный бюджет
21 000,0 тыс.сомовРеспубликанский бюджет

Инвестиции 
Обеспечение доступным жильем 

Строительство энергоэффективного 81-квартирного дома по линии ипотечного строительства2019-2020Государственные и муниципальные служащие будут обеспечены доступным жильем Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Муниципальное учреждение “Фонд развития жилищного строительства, инвестиций инновационных технологий”
200 000,0 
тыс.сомов 
Внебюджетные средства

Итого:
200 000,0 тыс.сомовВ том числе:

Местный бюджет

Республиканский бюджет

Инвестиции 
200 000,0 тыс.сомов


Улучшение системы дорожной инфраструктуры 
Проведение работ по строительству объездной дороги

Проведение работ по планированию строительства и изысканию финансовых средств для строительства дороги при въезде в город протяженностью 4,5 км (660 км участок дороги Бишкек-Ош)2019-2020Будет проведены работа по планированию строительства и изыскание финансовых средств Отдел градостроительства и муниципальной собственности, 
Отдел экономики, финансов и инвестиций,
Управление городских дорогПроведение работ по планированию строительства и изысканию финансовых средств для строительства южной объездной дороги (протяженность 28 км)2019-2020Будет проведена работа по планированию строительства и изыскании финансовых средств Отдел градостроительства и муниципальной собственности, 
Отдел экономики, финансов и инвестиций,
Управление городских дорогИтого:

В том числе:

Местный бюджет

Республиканский бюджет

Инвестиции 
Реконструкция и строительство дорог города

Ремонт и строительство дорог и тротуаров города (согласно титульного списка управления городских дорог)2019-2020Улучшится дорожная инфраструктураОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление городских дорог,
Управление капитального строительства
100 000,0 тыс.сомовМестный бюджет

Разработка проектной сметной документации и строительство пешеходных переходов на пересечении улиц А.Масалиев-А.Навои, А.Масалиев-Ы.Монуев, А.Масалиев-Абдыкадыров, Курманжан-Датка-Г.Айтиев 2019-2020Будет разработана проектная сметная документация и начаты соответствующие работы в данном направленииОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства,
Управление городских дорог
60 000,0 
тыс.сомов
Местный бюджет

Проведение работ по привлечению средств на реконструкцию дорог города(55 улиц)2019-2020Будет проведена работа по привлечению грантовых средствОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление городских дорог

Грантовые средства КНР

Итого:
160 000,0 тыс.сомовВ том числе:

Местный бюджет
160 000,0 тыс.сомовРеспубликанский бюджет

Инвестиции 
Установка дорожных знаков и обеспечение безопасности дорожного движения

Обеспечение безопасности дорожного движения, реализация мер по упорядочению транспортного движения пешеходных переходов2019-2020Обеспечится безопасность дорожного движенияОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление городских дорог,33.1. Перевод системы управления уличным освещением на систему “АСУДД-автоматизированное управление” 2019-2020Обеспечится безопасность дорожного движенияОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление городских дорог
5000,0 
тыс.сомов
Местный бюджет

33.2. Замена устаревших ламп уличного освещения на новые светодиодные, установка новых линий освещения2019-2020Обеспечится безопасность дорожного движенияОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление городских дорог
10000,0 
тыс.сомов
Местный бюджет

35.3. Изучение вопроса и создание мест для парковок автотранспортных средств2019-2020Обеспечится безопасность дорожного движенияОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление городских дорог

В рамках государственного частного партнерства

Оказание содействия в реализации компонента “Безопасный город” в рамках проекта “Умный город” 2019-2020Будет оказано содействие в реализации проектаОтдел градостроительства и муниципальной собственности, 
Сектор обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций,
Управление городских дорог

Инвестиции

Итого:
15 000,0 тыс.сомовВ том числе:

Местный бюджет
15 000,0 тыс.сомовРеспубликанский бюджет

Инвестиции 
Эффективное управление муниципальной собственностью

Создание/обновление реестра муниципальной собственности2019Будет база данных по муниципальным объектам, обеспечится открытость информации Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление муниципальной собственностиУстановка шлагбаума при въезде в авторынок “Жапалак”2019Обеспечится качественный учет въезда количества автотранспортных средствОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление муниципальной собственности,
Муниципальное учреждение «Авторынок Жапалак»
2 500,0 
тыс.сомов
Местный бюджет

Итого:
2 500,0 тыс.сомовВ том числе:

Местный бюджет
2 500,0 тыс.сомовРеспубликанский бюджет

Инвестиции 
Социальная сфера
Развитие сферы образования

Завершение строительства переходящих социальных объектов 2019-2020Улучшится показатель по обеспеченности школами и повышается уровень качества образовательных услугОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства37.1. Завершение строительства нового учебного корпуса средней школы №3 имени Ломоносова на 500 ученических мест2019-2019Улучшится показатель по обеспеченности школами и повышен уровень качества образовательных услугОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
15 300,0
тыс.сомов
Республиканский бюджет

37.2. Завершение строительства новой школы в жилмассиве “Амир-Темур” на 625 ученических мест2019-2020Улучшится показатель по обеспеченности школ и повышается уровень качества образовательных услугОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
50 000,0 
тыс.сомов
Республиканский бюджет

37.3. Завершение строительства новой школы в жилмассиве “Жибек-Жолу” на 275 ученических мест2019-2020Улучшится показатель по обеспеченности школами и повышен уровень качества образовательных услугОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
28 800,0 
тыс.сомов
Республиканский бюджет

37.4. Завершение строительства новой школы в жилмассиве “Курманжан-Датка-2” на 275 ученических мест2019-2020Улучшится показатель по обеспеченности школами и повышен уровень качества образовательных услугОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
22 800,0 
тыс.сомов
Республиканский бюджет

Содействие в создании частных детских садов и принятие мер по возврату детских садов, переданных в частную собственность 2019-2020Улучшится показатель по обеспеченности детскими садамиОтдел градостроительства и муниципальной собственности, 
Ошское городское управление образованияРеконструкция здания школы в детский сад в селе “Тээке”2019-2020Улучшится показатель по обеспеченности детскими садамиОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
9 000,0 
тыс.сомов
Местный бюджет

Проведение ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях и других социальных объектах2019-2020Улучшится инфраструктура социальных объектовОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства,
Ошское городское управление образованияСтроительство общежития в лагере “Жаштык” на 250 мест2019-2020Создадутся условия для отдыха детейОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
25 600,0 
тыс.сомов
Средства доноров

Установка системы видеонаблюдения в 54 средних школах и 38 детских садах2019-2020Будет установлена система видеонаблюдения, обеспечена безопасность детейОтдел социального развития,
Ошское городское управление образования
2 000,0 
тыс.сомов
6 000,0 
тыс.сомов
Местный бюджет, 
Средства доноров

Внедрение во всех муниципальных детских садах системы электронной очереди 2019Прием в детские сады будут осуществляться на основании электронной очереди, предотвратятся коррупционные проявленияОтдел социального развития,
Ошское городское управление образованияРеализация программы многоязыкового обучения в 7 средних школах города2019Обучение будет проводится по многоязыковой программеОтдел социального развития,
Ошское городское управление образования
500,0 
тыс.сомов
Средства доноров

Итого:
160 000,0 тыс.сомовВ том числе:

Местный бюджет
11 000,0 тыс.сомовРеспубликанский бюджет
116 900,0 тыс.сомовИнвестиции 
32 100,0 тыс.сомов


Развитие спорта

Ремонт городского стадиона имени А.Суюмбаева2019-2020Улучшится инфраструктура и условия для отдыха и развития спортаОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
10 000,0 
тыс.сомов
Местный бюджет

Установка спортивных тренажеров в парках и скверах города2019-2020Создадутся условия для отдыха и развития спортаОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства, 
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»
5 000,0 
тыс.сомов
5 000,0 
тыс.сомов
Местный бюджет,
Средства доноров

Строительство детских и спортивных площадок в микрорайонах города2019-2020Создадутся условия для  отдыха и развития спорта Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
5 000,0
тыс.сомов
Местный бюджет

Итого:
25 000,0 тыс.сомовВ том числе:

Местный бюджет
20 000,0 тыс.сомовРеспубликанский бюджет

Инвестиции 
5 000,0 тыс.сомов


Культура

Оказание содействия в организации и проведении саммита “Тюрксой” в городе Ош2019Увеличится приток туристов, повышается культурный уровень гражданОтдел социального развития,
Ошское городское управление культуры
5 000,0 
тыс.сомов
Местный бюджет,
Средства доноров

Оказание содействия в строительстве частных культурных и рекреационных объектов2019-2020Создадутся условия для гражданОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Отдел социального развития,
Ошское городское управление культурыИтого:
5 000,0 тыс.сомовВ том числе:

Местный бюджет
5 000,0 тыс.сомовРеспубликанский бюджет

Инвестиции 
Развитие системы социальной защиты населения

Реализация общественных полезных проектов в рамках государственного социального заказа2019-2020Будут реализованы общественно полезные проектыОтдел социального развития,
Ошское городское управление труда и социального развития
6 000,0 
тыс.сомов
Местный бюджет,
Средства доноров

50.1. Создание / поддержка центров для социально незащищенных категорий граждан (семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ), пожилых граждан), в рамках государственного социального заказа2019-2020Будут реализованы общественно полезные проектыОтдел социального развития,
Ошское городское управление труда и социального развития, 
Неправительственные организации

Местный бюджет,
Средства доноров

Оказание материальной помощи социально нуждающимся гражданам2019-2020Будут удовлетворены социальные потребности гражданОтдел социального развития,
Ошское городское управление труда и социального развития
3 000,0 
тыс.сомов
Местный бюджет

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий2019-2020Будут удовлетворены социальные потребности гражданОтдел социального развития,
Ошское городское управление труда и социального развития
15 000,0 
тыс.сомов
Местный бюджет

Итого:
24 000,0 тыс.сомовВ том числе:

Местный бюджет
24 000,0 тыс.сомовРеспубликанский бюджет

Инвестиции 
Здравоохранение

Оказание содействия во внедрении программного обеспечения «Электронная медицина» для организаций здравоохранения города Ош2019Улучшится  качество оказания медицинских услугОтдел социального развития,
Ошская городская клиническая больница
4 800,0 
тыс.сомов
Внебюджетные средства
(ФОМС)

Улучшение инфраструктуры филиалов ЦСМ города Ош2019-2020Улучшится качество оказания медицинских услугОтдел социального развития,
Управление капитального строительства,
Центр семейной медицины
5 000,0 
тыс.сомов
Местный бюджет

Завершение строительства нового здания многопрофильной больницы на 150 коек в микр. Ак-Тилек2019Улучшится  качество оказания медицинских услугОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
1 810 000,0 тыс.сомов
8 527,7
тыс.сомов
Грантовые средства КНР
Местный бюджет

Оказание содействия в проведении капитального ремонта в детской больнице по профилактике инфекционных заболеваний2019-2020Улучшится качество оказания медицинских услугОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
28 000,0 
тыс.сомов
Республиканский бюджет

Строительство  и проведение капитального ремонта в фельдшерско-акушерских пунктах2019-2020Улучшится качество оказания медицинских услугОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
 Управление капитального строительства57.1. Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Арек2019Улучшится качество оказания медицинских услугОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
1 100,0 
тыс.сомов
Местный бюджет

57.2. Проведение капитального ремонта фельдшерского-акушерского пункта в селе Озгур2019-2020Улучшится качество оказания медицинских услугОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
5 000,0 
тыс.сомов
Местный бюджет

57.3. Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Алмалык2019-2020Улучшится  качество оказания медицинских услугОтдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства

Местный бюджет

Итого:
1 862 427,7 тыс.сомовВ том числе:

Местный бюджет
19 627,7 тыс.сомовРеспубликанский бюджет
32 800,0 тыс.сомовИнвестиции 
1 810 000,0 тыс.сомов


Развитие информационных технологий

Организация IT-школы в городе Ош2018-2019Будут подготовлены IТ-специалисты, в городе улучшится сфера инноваций Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Муниципальное учреждение “Фонд развития жилищного строительства, инвестиций инновационных технологий”
1400,0 
тыс.сомов
3600,0 
тыс.сомов
Местный бюджет 
инвестиции

Итого:
5 000,0 тыс.сомовВ том числе:

Местный бюджет
1 400,0 тыс.сомовРеспубликанский бюджет

Инвестиции 
3 600,0 тыс.сомов


Меры по предупреждению и борьбе с коррупцией

Проведение совместно с соответствующими государственными органами работы по предупреждению и борьбе с негативными коррупционными проявлениями2019-2020Снизится коррупционные рискиСектор обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций;
Полномочный сотрудник по делам коррупции,
Соответствующие государственные органы
(по согласованию)
1000,0 
тыс.сомов
Местный бюджет 

Итого:
1 000,0 тыс.сомовВ том числе:

Местный бюджет
1 000,0 тыс.сомовРеспубликанский бюджет

Инвестиции 

ВСЕГО: (сомов)6 328 027,2 тыс.сомов

В том числе: 

Местный бюджет448 178,7 тыс.сомов    (7,1%)

Республиканский бюджет309 700,0 тыс.сомов    (4,9%)

Инвестиции5 570 148,5 тыс.сомов (88,0%)
Примечание: курс валют рассчитан исходя из курса валют по состоянию на 24 октября 2018 года 1 доллар США - 69,2 сомов, 1 Евро - 79,4 сомов, 1 Юань - 10,0 сомов. 
Руководитель аппарата 
Ошского городского Кенеша                                                                                                                                                           С.Маматалиева

Кыргыз  Республикасы                                                                  Кыргызская  Республика

                        
 Ош шаардык  Кеңеши                                                                 Ошский городской  Кенеш
ОШ ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ  XVIII СЕССИЯСЫ
 (IV ЧАКЫРЫЛЫШ)
Т О К Т О М
Ош шаары                                                     №147                                   26-декабрь, 2018-жыл
Ош шаарынын мэринин 2018-жылдын
9 айынын жыйынтыгы менен Ош шаарынын
социалдык-экономикалык абалы жана 
бюджетинин аткарылуусу боюнча отчету
жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» мыйзамынын 31-беренесинин 2-пунктунун 6-пунктчасына, 44-беренесинин 8-пунктуна жана  Ош шаардык Кеңешинин Регламентинин 281-беренесине ылайык,  2018-жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен Ош шаарынын социалдык-экономикалык абалы жана бюджетинин аткарылуусу боюнча Ош шаарынын мэри Т.Н.Сарыбашовдун отчетун угуп жана талкуулап,  Ош шаардык Кенешинин бюджет, экономика жана өнөр-жай маселелери  боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын  2018-жылдын 23-ноябрындагы №28 токтомун, ошондой эле сессияда чыгып сүйлөгөн депутаттардын сунуштарын эске алып, Ош шаардык Кенеши
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1.2018-жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен Ош шаарынын социалдык-экономикалык абалы жана   бюджетинин аткарылуусу боюнча Ош шаарынын мэри Т.Н. Сарыбашовдун отчету канаттандыраарлык деп табылсын.
2. Ош шаарынын мэриясына (Т.Сарыбашов):
-2018-жылдын жыйынтыгы менен Ош шаарынын жергиликтүү   бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүн сапаттуу аткаруу; 
-муниципалдык обьекттерди пайдалануудан түшүүчү кирешелердин толук көлөмдө жана өз убагында жергиликтүү бюджетке түшүүсүн көзөмөлдөө;
-жергиликтүү өнөр-жай  ишканаларды колдоо боюнча иш чараларды иштеп чыгуу жана кичи жана орто бизнести өнүктүрүү;
-Ош шаардык капиталдык курулуш жана Ош шаардык   жолдор башкармалыктарынын 2018-жылдагы титулдук баракчаларында каралган жумуштарды өз убагында аткарылуусун көзөмөлдөө; 
 -Ош шаарында калкты таза суу менен камсыздоо масселесин ички жана тышкы каржы булактарды пайдаланып чечүү;  
-Ош шаарынын көчөлөрүндөгү курулуштардын архитектуралык сырткы жасалгаларын жакшыртуу боюнча жумуштарды аткаруу; 
-Ош шаардык коммуналдык кызматтарынын калкка кызмат көрсөтүүсүнүн сапатын жакшыртуу; 
-Ош жана Жалалабад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекция тарабынан курулган көп кабатуу үйлөрдү шаар тургундарына ипотекалык шартта сатуудан түшкөн акча каражатынын эсебинен көп кабаттуу үйлөрдү куруу боюнча жумуштарды тездетүү;
-Ош шаарында билим берүү жана саламаттыкты сактоо мекемелеринин материалдык-техникалык базасын чыңдоо;
-Ош шаарында Европалык реконструкция жана өнүгүү Банкы тарабынан берилген кредитке тендер аркылуу чоң сыйымдуулуктагы автобустардын жана троллейбустардын сатып алынгандыгын комиссия түзүп карап чыгуу;
-Ош шаарындагы мал союучу жайлардын ишмердүүлүгүнүн мыйзамдуулугун жана санитардык нормага ылайыктуулугун  мыйзам чегинде комиссия түзүп карап чыгуу;  
-2019-жылдын жарым жылдыгынын жыйынтыгы менен аталган токтомдун аткарылышы  боюнча шаардык КеҢешке  маалымат берүү милдеттендирилсин.
3.Бул токтом мыйзамда каралган тартипте катталсын (Б. Астанакулов) жана массалык маалымдоо каражаттарына жарыялансын (А.Эргашева).
4.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө   Ош шаардык КеҢешинин туруктуу депутаттык комиссияларына тапшырылсын.
Ош шаардык Кеңешинин
төрагасы                                                                                                            Ж.Ормонов

Кыргыз  Республикасы                                        Кыргызская  Республика

                               
        Ош шаардык  Кеёеши                                                     Ошский городской  Кенеш    
ОЧЕРЕДНАЯ XVIII СЕССИЯ  ОШСКОГО ГОРОДСКОГО  КЕНЕША   ДЕПУТАТОВ
(IV  созыв)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Ош                                                             № 147                             от 26 декабря  2018 года
Отчет мэра города Ош о социально-экономическом
состоянии и исполнении бюджета города 
Ош по итогам 9 месяцев 2018 года  
            Согласно подпункта 6 пункта 2 статьи 31,  пункта 8 статьи  44 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» и статьи 281 Регламента Ошского городского Кенеша заслушав и обсудив отчет мэра города Ош Т.Сарыбашова о социально-экономическом состоянии и исполнении бюджета города Ош по итогам 9 месяцев 2018 года, принимая во внимание постановление постоянной депутатской комиссии Ошского городского Кенеша по вопросам, бюджета, экономики и промышленности №28  от 23 ноября 2018 года, и  предложения депутатов, высказанных в ходе сессии, Ошский городской Кенеш
ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                       
1.Считать удовлетворительным отчет мэра города Ош Т.Сарыбашова  о социально-экономическом состоянии и исполнении бюджета города Ош по итогам 9 месяцев 2018 года  
2.Обязать мэрию города Ош (Т.Сарыбашов):
-по итогам 2018 года качественно исполнять доходную и расходную часть местного бюджета города Ош;  
-контролировать своевременное поступление в полном объеме доходов за использование  муниципальной собственности в местный бюджет города; 
-разработать план-мероприятий по поддержке местных  предприятий и развивать малый и средний бизнес;
-контролировать своевременное выполнение  предусмотренных работ на 2018 год в титульных листах Управлений капитального строительства и городских дорог города Ош;
-привлекая внутренние и внешние источники финансирования, решить вопрос по обеспечению населения питьевой водой;
-выполнять соответствующие мероприятия по улучшению архитектурного облика объектов на улицах города Ош;
-улучшить качество предоставляемых населению услуг   коммунальными службами города Ош;
-ускорить работу строительства многоэтажных домов за счет денежных средств от продажи населению многоэтажных домов по ипотечным условиям, построенных государственной дирекцией по восстановлению городов Ош и Жалалабад;
-укреплять материально-техническую базу объектов образования и здравоохранения города Ош;
-путем создания комиссии рассмотреть приобретения через тендер автобусов и троллейбусов большой вместимости,  на кредитные средства выделенные ЕБРР.
-путем создания комиссии в рамках закона  рассмотреть законность деятельности убойных цехов в городе Ош и соответствия санитарным нормам;
-предоставить информацию об исполнении данного постановления в Ошский городской Кенеш по итогам 6 месяцев 2019 года.
3.Данное постановление зарегистрировать в установленном законом порядке (Б.Астанакулов)  и опубликовать в средствах массовой информации (А. Эргашева).
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянные депутатские комиссии Ошского городского Кенеша.
Председатель Ошского
городского Кенеша                                                                                       Ж.Ормонов          
  
         Кыргыз  Республикасы                                        Кыргызская  Республика            
       Ош шаардык Кеңеши                                            Ошский городской  Кенеш
        _____________________________________________________________________   
        ОШ ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН   КЕЗЕКТЕГИ  XVIII СЕССИЯСЫ
                                                (төртүнчү  чакырылыш)
                                                          Т О К Т О М             
Ош шаары                                          № 148                                 26-декабрь  2018-жыл                       
Ош шаарында спортту жайылтуу
жана өнүктүрүү боюнча аткарылып
жаткан иштердин натыйжалуулугу жөнүндө
 Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитетинин төрагасы К.Саркарбаевдин, Ош шаардык А.С.Суйумбаев атындагы стадиондун директору А.Сулаймановдун  шаардагы спортту жайылтуу жана өнүктүрүү боюнча аткарып жаткан иштери жөнүндө маалыматтарын угуп жана талкуулап,  Ош шаардык Кеңешинин социалдык-маданий өнүктүрүү жана жаштар саясаты маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын                  2018-жылдын 4-декабрындагы №5 токтомун, ошондой эле сессиянын жүрүшүндө депутаттар тарабынан айтылган сунуштарды эске алып,   Ош шаардык Кеңеши 
                                                Т О К Т О М  К Ы Л А Т :
1. Ош шаарында спортту жайылтуу жана өнүктүрүү боюнча аткарылып жаткан иштер жөнүндө Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитетинин төрагасы К.Саркарбаевдин, Ош шаардык А.С.Суйумбаев атындагы стадиондун директору А.Сулаймановдун   маалыматтары эске алынсын.
2. Ош шаардык мэриясына (Т.Сарыбашов):
- спорт комитетинин  жаштар арасында спортту өнүктүрүүнү жана жайылтууну камсыздоонун  жоопкерчилигин күчөтүү;
-А.Суйумбаев атындагы стадионду эл аралык стандарттарга жооп берген деңгээлге жеткирүү максатында  инвесторлорду тартуу;
- чуркоо жолдорун жеңил атлетчилерге ылайыкташтыруу;
-күн чыгыш тарабындагы отургучтардын үстүн жабуу;
-заманбап ажатакана куруу;
-стадиондун опилка талаасын  оңдоп-түзөө жагын кароо сунушталсын.
3.Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитетинин төрагасына (К.Саркарбаев):
-шаардагы жеке менчик спорттук мекемелер менен тыгыз иш алып баруу жана алардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө;
-шаардын аймактарында улуттук спорттун түрлөрүн өнүктүрүү милдеттендирилсин.
 - стадиондун ичине кичи футбол аянтчасын уюштуруу тапшырылсын.
4.Ош шаардык А.С.Суйумбаев атындагы стадиондун директоруна          (А.Сулайманов) стадиондо маданий-массалык иш-чараларды  өткөрүүдө түшкөн каражаттарды туура пайдаланып, көзөмөлгө алуу милдеттендирилсин.
5.Шаардагы билим берүү башкармалыгына (А.Асанов) жана Ош шаарынын муниципалдык менчик башкармалыгына (А.Семетеев) шаардагы мектептердин спорт залдарын ижарага берүүнү көзөмөлгө алуу тапшырылсын;
            6.«Ош-Тазалык» атайын адистештирилген муниципалдык ишканасына (Н.Исмаилов) А.Суйумбаев атындагы стадиондогу топтолгон таштандыларды өз убагында тазалап туруу милдеттендирилсин.
          7.Бул токтом  мыйзамдарда каралган тартипте  катталсын (Б.Астанакулов) жана массалык маалымдоо каражаттарына жарыялансын (А.Эргашева).
           8.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Ош шаардык Кеңешинин социалдык-маданий өнүктүрүү жана жаштар саясаты маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына (А.Осмонов)    жүктөлсүн.
Ош шаардык 
Кеңешинин төрагасы                                                                              Ж.Ормонов
Кыргыз  Республикасы                                          Кыргызская Республика                            
                                         
Ош шаардык  Кеёеши                                                             Ошский городской  Кенеш                                                                                               
ОЧЕРЕДНАЯ XVIII СЕССИЯ  ОШСКОГО ГОРОДСКОГО  КЕНЕША    
(IV  созыв)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
город Ош                                                       № 148                              26-декабря 2018 года
Об эффективности   проводимых 
работ по рапространению и 
развитию спорта в городе Ош
        Заслушав и обсудив информации председателя Ошского городского комитета физической культуры и спорта К.Саркарбаева, директора Ошского городского стадиона им.А.Суйумбаева А.Сулайманова о проводимых работах по рапространению и развитию спорта в городе Ош, а также учитывая постановление постоянной депутатской комиссии Ошского городского Кенеша депутатов по вопросам социально-культурного развития   и молодежной политики №5 от 4 декабря   2018 года и предложения   депутатов, высказанных в ходе сессии, Ошский городской Кенеш депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            1. Принять к сведению информации председателя Ошского городского комитета физической культуры и спорта К.Саркарбаева, директора Ошского городского стадиона им.А.Суйумбаева А.Сулайманова о проводимых работах по рапространению и развитию спорта в городе Ош.
            2. Мэрии города Ош (Т.Сарыбашов):
- усилить ответственность городского комитета физической культуры и спорта в обеспечении развития и распространения спорта среди молодежи;
- привлекать инвесторов в целях повышения уровня стадиона им.А.Суйумбаева, отвечающим требованиям международных стандартов;
- привести в соответствие беговые дорожки для легкоатлетов;
- перекрыть кровлей сиденья, расположенных с восточной стороны; 
- построить современный туалет;
- произвести ремонт опилочного поля стадиона. 
            3. Обязать Ошский городской комитет физической культуры и спорта (К.Саркарбаев):
- тесно взаимодействовать с частными спортивными учреждениями и вести контроль за их деятельностью; 
- развивать национальные виды спорта на территории города.
Поручить организовать на территории стадиона мини футбольное поле.     
            4. Обязать Ошский городской стадион им.А.Суйумбаева (А.Сулайманов) целесообразно расходовать и контролировать средства, поступившие от проведения на стадионе культурно-массовых мероприятий.
            5. Ошскому городскому управлению образования (А.Асанов) и управлению муниципальной собственности города Ош (А.Семетеев) взять под контроль предоставляемые в аренду спортивные залы школ города.
            6. Обязать специализированное муниципальное предприятие «Ош-Тазалык» (Н.Исмаилов) своевременно вывозить накопившийся мусор со стадиона им.А.Суйумбаева.
7. Постановление зарегистрировать в установленном законом порядке (Б.Астанакулов) и опубликовать в средствах массовой информации (А.Эргашева).
       8. Контроль исполнения постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию городского Кенеша по вопросам социально-культурного развития и молодежной политики (А.Осмонов).
Председатель Ошского
городского Кенеша                                                                                                Ж.Ормонов
                                                                                                                              

       Кыргыз  Республикасы                                                 Кыргызская  Республика

                       
      Ош шаардык  Кеңеши                                                  Ошский городской  Кенеш 
             
ОШ ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ XVIII СЕССИЯСЫ
 (IV ЧАКЫРЫЛЫШ)
Т  О   К  Т  О  М
Ош шаары                                             № 149                             26-декабрь,  2018-жыл   
Ош шаарынын мэриясынын
жолдор башкармалыгы
тарабынан аткарылып
жаткан иштер жөнүндө
            Ош шаарынын мэриясынын жолдор башкармалыгы тарабынан аткарылып жаткан иштер жөнүндө аталган башкармалыктын башчысы А.Жунусовдун  маалыматын угуп жана талкуулап, Кыргыз Республикасынын “Ош шаарынын статусу жөнүндө” мыйзамынын 15,16–беренелерине ылайык, Ош шаардык Кеңешинин архитектура, курулуш, муниципалдык менчик, мүлк,  экология, агрардык жана өзгөчө кырдаалдар маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын 2018-жылдын 30-ноябрындагы  №37 токтомун, ошондой эле сессиянын жүрүшүндө депутаттар тарабынан айтылган сунуштарды эске алып, Ош шаардык Кеңеши
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1.Ош шаарынын мэриясынын жолдор башкармалыгы тарабынан аткарылып жаткан иштери жөнүндө башкармалыктын башчысы А.Жунусовдун   маалыматы эске алынсын. 
2.Ош шаарынын мэриясына (Т. Сарыбашов) жолдорду оңдоонун өзүнө турган наркын төмөндөтүү үчүн жолдор башкармалыгынын өздүк карьерин ачуу боюнча иш жүргүзүү тапшырылсын.  
3.Ош шаарынын мэриясынын жолдор башкармалыгына (А.Жунусов):
 -жолдордун чуңкурларын жамоо иштеринин сапатын жогорулатуу;
 -шаардын аймагындагы жолдордогу жол сызыктарын өз убагында, сапаттуу боңкторду колдонуу менен сызууну камсыздоо тапшырылсын. 
4.Бул токтом мыйзамда каралган тартипте катталсын (Б.Астанакулов) жана массалык маалымат каражаттарына жарыялансын (А.Эргашева).
5.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Ош шаардык Кеңешинин архитектура, курулуш, муниципалдык менчик, мүлк, жер, экология, агрардык жана өзгөчө кырдаалдар маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына (Н.Рашев) жүктөлсүн.
Ош шаардык
Кеңешинин төрагасы                                                                                   Ж.Ормонов

Кыргыз  Республикасы                                                Кыргызская Республика

                       
       Ош шаардык  Кеёеши                                                 Ошский городской  Кенеш 
       
ОЧЕРЕДНАЯ  XVIII СЕССИЯ ОШСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША
 (IV СОЗЫВ)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г.Ош                                                              № 149                         от 26 декабря  2018 года   
О проводимой работе управлением 
дорог мэрии города Ош 
            Заслушав  и обсудив информацию начальника управления дорог мэрии города Ош А.Жунусова о проводимой работе, в соответствии со статьями 15 и 16 Закона Кыргызской Республики «О статусе города Ош», принимая во внимание  постановление постоянной депутатской комиссии Ошского городского Кенеша по вопросам архитектуры, строительства, муниципальной собственности,   имущества, аграрии, экологии и чрезвычайных ситуаций №37 от 30 ноября  2018 года, а также мнения и предложения  депутатов, выступивших на сессии, Ошский городской Кенеш
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять к сведению информацию начальника управления дорог мэрии города Ош А.Жунусова о проводимой работе.
2.Поручить мэрии города Ош (Т.Сарыбашов) провести работу по открытию собственного карьера упраления дорог в целях уменьшения себестоимости ремонтов дорог 
3.Поручить управлении дорог мэрии города Ош (А.Жунусов):
-повысить качество ямочных ремонтов дорог;
-своевременно произвести разметку городских дорог, с использованием качественных красочных материалов.
2.Постановление зарегистрировать в установленном законодательством порядке (Б.Астанакулов) и опубликовать в средствах массовой информации (А.Эргашева). 
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Ошского городского Кенеша по вопросам архитектуры, строительства, муниципальной собственности, имущества, земли, экологии, аграрии и чрезвычайных ситуации (Н.Рашев).
Председатель Ошского 
городского Кенеша                                                                                              Ж.Ормонов


        Кыргыз Республикасы                                               Кыргызская Республика

         Ош шаардык Кеңеши                                                 Ошский городской Кенеш
ОШ ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ XVIII СЕССИЯСЫ
(IV ЧАКЫРЫЛЫШ)
Т О К Т О М
Ош шаары                                                    № 150                                    26-декабрь, 2018-жыл
Ош шаарында бюджеттик мекемелер, 
өнөр-жай ишканалар жана коммерциялык 
уюмдар үчүн таза сууга жана саркынды 
сууларды кабыл алып тазалоого төлөнүүчү 
тарифтерди өзгөртүү жөнүндө
 «Ошшаарсууканал» муниципалдык ишканасынын директору Д.Кокочоровдун таза сууга жана саркынды сууларды кабыл алып тазалоого болгон тарифтерди өзгөртүү жөнүндө маалыматын угуп, Ош шаардык мэриясынын 2018-жылдын 13-августундагы №750/08-13 жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин Ош шаары жана Ош областы боюнча бөлүмүнүн 2018-жылдын 9-августундагы №15/61 таза сууга жана саркынды сууларды кабыл алып тазалоого болгон тарифтерди өзгөртүү жөнүндөгү каттарын карап жана талкуулап, Кыргыз Республикасынын «Ош шаарынын статусу жөнүндө» мыйзамынын 15-беренесине ылайык, Ош шаардык Кеңешинин транспорт, жылуулук-энергетикалык комплекс, муниципалдык чарба жана байланыш маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун 2018-жылдын 3-декабрындагы №15-токтомун, ошондой эле сессияда сүйлөгөн депутаттардын ой-пикирлерин эске алуу менен Ош шаардык Кеңеши
Т О К Т О М    К Ы Л А Т :
1.Ош шаарында бюджеттик мекемелер, өнөр-жай ишканалар жана коммерциялык уюмдар үчүн таза сууга жана саркынды сууларды кабыл алып тазалоого төлөнүүчү тарифтер төмөндөгүдөй өлчөмдө бекитилсин:
- бюджеттик мекемелерге таза суу үчүн 1м3 – 9,65 сом, саркынды суулар үчүн 1м3 – 6,89 сом;
- өнөр-жай ишканаларга таза суу үчүн 1м3 – 16,69 сом, саркынды суулар үчүн 1м3 – 11,31 сом;
- коммерциялык уюмдарга таза суу үчүн 1м3 – 29,28 сом, саркынды суулар үчүн 1м3 – 19,77 сом;
           2. Депутаттардын Ош шаардык Кеңешинин 2009-жылдын 7-апрелиндеги №95 токтомунун 1-пунктунун 4,5 подпункттарын жана 2016-жылдын 10-февралындагы №319 «Ош шаарында бюджеттик мекемелер жана өнөр-жай ишканалары үчүн ичүүчү сууга жана саркынды сууну агызууга төлөнүүчү төлөмдөрдүн өлчөмүн бекитүү жөнүндө» токтомунун 1-пункту күчүн жоготту деп эсептелсин.
3. Бул токтом мыйзамда каралган тартипте катталсын (Б.Астанакулов) жана массалык маалымдоо каражаттарына жарыялансын (А.Эргашева).
4. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Ош шаардык Кеңешинин транспорт, жылуулук-энергетикалык комплекс, муниципалдык чарба жана байланыш маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына                            (Б. Шоноев) жүктөлсүн.
Ош шаардык 
Кеңешинин төрагасы                                                                                            Ж.Ормонов 

                   Кыргыз Республикасы                              Кыргызская Республика

                  Ош шаардык Кеёеши                        Ошский городской Кенеш
ОЧЕРЕДНАЯ XVIII СЕССИЯ ОШСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША
(IV СОЗЫВ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ош                                                                 № 150                                 от 26 декабря 2018 года
Об изменении тарифа на питьевую
воду, прием и очистку сточных вод, 
бюджетными учреждениями, 
промышленными предприятиями 
и коммерческими структурами города Ош
Выслушав информацию директора Ошского муниципального предприятия «Ошгорводоканал» Д.Кокочорова об изменении тарифа на питьевую воду, прием и очистку сточных вод для бюджетных учреждений, промышленных предприятий и коммерческих структур,  рассмотрев и обсудив письма мэрии города Ош за №750/08-13 от 13 августа 2018 года, отдела государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики  по городу Ош и Ошской области за №15/61 от 9 августа 2018 года об изменении тарифов на питьевую воду, прием и очистку сточных вод, согласно статьи 15 Закона Кыргызской Республики «О статусе города Ош», принимая во внимание постановление постоянной депутатской комиссии Ошского городского Кенеша по вопросам транспорта, теплоэнергетического комплекса, муниципального хозяйства №15 от 3 декабря 2018 года, а также мнения выступивших на сессии депутатов, Ошский городской Кенеш
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нижеследующие тарифы на отпуск питьевой воды, прием и очистку сточных вод для бюджетных учреждений, промышленных предприятий и коммерческих структур: 
- на питьевую воду для бюджетных учреждений за 1м3 – 9,65 сом, прием и очистку сточных вод за 1м3 – 6,89 сом;
- на питьевую воду для промышленных предприятий за 1м3 – 16,69 сом, прием и очистку сточных вод за 1м3 – 11,31 сом;
- на питьевую воду для коммерческих структур за 1м3 – 29,28 сом, прием и очистка сточных вод за 1м3 – 19,77 сом.
2. Считать утратившими силу подпункты 4,5 пункта 1 постановления Ошского городского Кенеша депутатов за №95 от 7 апреля 2009 года и пункт 1 постановления Ошского городского Кенеша за №319 от 10 февраля 2016 года.
3. Постановление зарегистрировать в установленном законодательством порядке (Б.Астанакулов) и опубликовать в средствах массовой информации (Р.Эргашева). 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам транспорта, теплоэнергетического комплекса, муниципального хозяйства и связи Ошского городского Кенеша (Б. Шоноев). 
Председатель Ошского
городского Кенеша:                                                                                                Ж. Ормонов

     Кыргыз  Республикасы                                           Кыргызская  Республика
Ош шаардык Кеңеши                                   Ошский городской  Кенеш
        _____________________________________________________________________   
        ОШ ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН   КЕЗЕКТЕГИ  XVIII СЕССИЯСЫ
                                                (төртүнчү  чакырылыш)
                                                           Т О К Т О М             
 Ош шаары                                        № 151                            26-декабрь  2018-жыл                       
Ош шаарынын мэриясынын алдындагы
көп тармактуу «үй-бөлөгө жана балдарга
жардам берүү борборун» түзүүгө 
макулдук берүү жөнүндө
Ош шаарынын мэриясынын 2018-жылдын 12-декабрындагы №258ү08-13  Ош шаарынын мэриясынын алдындагы көп тармактуу «үй-бүлөгө жана балдарга жардам берүү борборун» түзүүгө макулдук сураган катын карап жана талкуулап, Кыргыз Республикасынын Ош шаарынын статусу жөнүндө мыйзамынын 15-беренесине ылайык,  Ош шаардык Кеңешинин социалдык-маданий өнүктүрүү жана жаштар саясаты маселелери боюнча туруктуу депутаттык  комиссиясынын 2018-жылдын 18-декабрындагы №9 токтомун,  ошондой эле сессиянын жүрүшүндө депутаттар тарабынан айтылган сунуштарды эске алып,   Ош шаардык Кеңеши 
                                               Т О К Т О М  К Ы Л А Т :
1.Ош шаарынын мэриясынын алдындагы көп тармактуу «үй-бөлөгө жана балдарга жардам берүү борборун» түзүүгө макулдук берилсин.
 2.Бул токтом   мыйзамдарда каралган тартипте   катталсын (Б.Астанакулов) жана массалык маалымдоо каражаттарына жарыялансын (А.Эргашева).
3.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Ош шаардык Кеңешинин социалдык-маданий өнүктүрүү жана жаштар саясаты маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына (А.Осмонов)    жүктөлсүн.
Ош шаардык 
Кеңешинин төрагасы                                                                              Ж.ОрмоновКыргыз   Республикасы                                                         Кыргызская Республика

                       
         Ош шаардык   Кеңеши                                                          Ошский городской  Кенеш 
             
ОЧЕРЕДНАЯ  XVIII СЕССИЯ ОШСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША
 (IV СОЗЫВ)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г.Ош                                                              № 151                          от 26 декабря  2018 года   
О даче согласия на создание 
при мэрии города Ош
многопрофильного центра 
“Центр помощи семье и детям” 
Рассмотрев и обсудив  письмо  мэрии города Ош №258/08-13 от 12 декабря 2018 года о даче согласия на создание при мэрии города Ош многопрофильного центра О даче согласия на создание при мэрии города Ош многопрофильного центра “Центр помощи семье и детям”, согласно статьи 15 Закона Кыргызской Республики “О статусе города Ош”,   принимая   во внимание постановление постоянной   депутатской комиссии  Ошского городского Кенеша по вопросам социально-культурного развития и молодежной политики №9 от 18 декабря 2018 года и мнения  выступивших на сессии депутатов, Ошский городской Кенеш
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать согласие на создание при мэрии города Ош многопрофильного центра “Центр помощи семье и детям”.
2. Постановление зарегистрировать  в установленном законодательством порядке  (Б.Астанакулов) и опубликовать в средствах массовой информации (А.Эргашева).
3. Контроль исполнения постановления возложить  на постоянную депутатскую комиссию  Ошского городского Кенеша по вопросам социально-культурного развития и молодежной политики (А.Осмонов).  
Председатель Ошского
городского кенеша                                                                                         Ж.Ормонов                                                                               
Кыргыз  Республикасы                                              Кыргызская  Республика
                                         
        Ош шаардык  Кеңеши                                                                  Ошский городской  Кенеш                                                                                              
ОШ ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ XVIII СЕССИЯСЫ
(IV ЧАКЫРЫЛЫШ)
Т О К Т О М
Ош шаары                                                  №152                                26-декабрь, 2018-жыл
Бюджеттик акча 
каражаттарды бөлүп
берүү жөнүндө
Ош шаарынын мэриясынын, атуулдардын жана мекеме-уюмдардын жергиликтүү бюджеттен кошумча акча каражаттарын бөлүп берүү жөнүндөгү кайрылууларын карап жана талкуулап, Ош шаардык Кеңешинин  бюджет, экономика жана өнөр-жай маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын 2018-жылдын 23-ноябрындагы отурумунун №26, 2018-жылдын 13-декабрындагы отурумунун №30 жана  2018-жылдын 17-декабрындагы отурумунун №32 токтомдорун, ошондой эле сессиянын жүрүшүндө депутаттар тарабынан айтылган сунуштарды эске алып,  Ош шаардык Кеңеши
Т О К Т О М  К Ы Л А Т : 
1.Республикалык бюджеттен 2018-жылга сатуудан алынуучу салыктын эсебинен Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгүнүн жоготууларына   компенсация түрүндө берилген 35 000,0 (отуз беш миллион) миң сом акча каражаты Ош шаарынын 2018-жылга бекитилген   жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгүнө кабыл алынсын.
2.Республикалык бюджеттен 2018-жылга сатуудан алынуучу салыктын эсебинен Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгүнүн жоготууларына берилген компенсациянын, Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгүнүн 2018-жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен ашыкча аткарылуусунун,  Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинин 2018-жылдын 1-январына карата калдыгынын жана Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын аппаратын кармоого каралган акча каражатынын үнөмдөлгөн бөлүгүнүн эсебинен тиркемеге ылайык акча каражаттарын бөлүп берүүгө макулдук берилсин (тиркеме тиркелет).
3.Ош шаарынын мэриясына төмөнкү маселелердин каржы булагын таап, каржылоо жагы милдеттендирилсин:
-350,0 миң сом акча каражатын Ош шаарынын Мамажан көчөсүнө таза суу тартууга;
-3200,0 миң сом акча каражатын Ош шаарындагы Юбилейный көчөсүнө канализация тартуу маселесине;
-930,0 миң сом акча каражатын Ош шаарындагы Кулматов көчөсүнө таза суу тартууга;
4.Ош шаардык Кеңешинин 2018-жылдын 20-июнундагы кезектеги XIII сессиясынын  №122-токтомунун тиркемесине өзгөртүү киргизилип, бюджет, экономика жана өнөр-жай маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын №14 токтомуна ылайык бөлүнүп жаткан акча каражатынын тизмесинин 2-пунктчасы төмөндөгүдөй редакцияда окулсун:
-429,5 миң сом акча каражаты Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы аркылуу Ош шаарындагы №12 көмөкчү мектебинин терезелерин алмаштыруу үчүн.
5.Бул токтом мыйзамда каралган тартипте катталсын (Б.Астанакулов) жана массалык маалымдоо каражаттарына жарыялансын (А.Эргашева).
6.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Ош шаардык Кеңешинин  бюджет, экономика жана өнөр-жай маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына (А.Батыров) жүктөлсүн.
Ош шаардык Кеңешинин 
            төрагасы                                                                                                       Ж.Ормонов
Ош шаардык Кеңешинин
2018-жылдын 26-декабрындагы  кезектеги   XVIII  сессиясынын 
№152 токтомуна  тиркеме
Бюджет, экономика жана өнөр-жай маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын 2018-жылдын 23-ноябрындагы отурумунун №26 токтомуна ылайык бөлүнүүчү акча  каражаттар:
1.Республикалык  бюджеттен   2018-жылга сатуудан алынуучу салыктын эсебинен Ош шаарынын жергиликтүү бюджетине компенсация түрүндө берилген
30 000,0 миң сом акча каражатынын эсебинен:
Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы аркылуу:
-4 000,0 миң сом акча каражатын Т.Сатылганов атындагы парктын тепкичтерин, жогорку жактагы тосмону оңдоого жана брусчатка басууга;
-5 730,3 миң сом акча каражатын Гагарин атындагы бала бакчанын ашканасын, бесеткаларын, ирригация системасын оңдоого жана айланасын тосууга;
-4 507,5 миң сом акча каражатын Ленин көчөсү менен Г.Айтиев көчөсүнүн кесилишинен Ак-Буура дарыясына ташкынды сууларды чыгаруу түйүнүн курулушуна.
Ош шаардык жолдор башкармалыгы аркылуу:
-1 000,0 миң сом акча каражаты атайын техникаларды тейлөөгө;
-1 000,0 миң сом акча каражаты жолдорду кыш мезгилине даярдоого;
-2 000,0 миң сом ача каражаты шаардын көчөлөрүнүн чуңкурларын жамоо иштерине;
-600,0 миң сом акча каражаты жол белгилерин техникалык тейлөө, оңдоо жана орнотуу иштерине;
-5 000,0 миң сом акча каражаты А.Навои көчөсүндөгү Як-Калик каналы аркылуу өтүүчү көпүрөнү калыбына келтирүүгө.
«Ошсвет» муниципалдык ишканасы аркылуу:
-1 265,0 миң сом сом акча каражаты И.Раззаков көчөсүн жарыктандырууга (темир жол өтмөгүнөн тартып Нариман көчөсүнө чейинки аралык);
Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы аркылуу:
-242, 9 миң сом акча каражаты Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын кызматкерлеринин эмгек акысына класстык чендери үчүн төлөм;
-1 500,0 миң сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттен кошумча каржылоого;
-1 500,0 миң сом Ош регионалдык шааркурулушу жана архитектура боюнча башкармалыгына Ак-Буура жана Мады тектоникалык жаракаларынын таасиринин аймагын изилдөө иштерине;
-912 951 сом акча каражаты Ош регионалдык шааркурулушу жана архитектура боюнча башкармалыгына Ош шаарынын тарыхый борборунун архитектуралык-пландаштыруусунун өнүгүүсүнүн концепсиясын иштеп чыгуу үчүн.
Ош шаарынын мэриясынын коомчулук менен байланыш кызматы аркылуу:
-87 200 сом акча каражаты Ош шаарынын мэриясынын коомчулук менен байланыш кызматынын кызматкерлеринин эмгек акысына иштеген жылдары үчүн төлөмдөргө.
Ош шаардык билим берүү башкармалыгы аркылуу:
 -654 149 сом акча каражаты Ош шаарындагы №21 А.С.Пушкин атындагы мектеп гимназиясынын жылуулук системасын оңдоого.
2.Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын аппаратын 2018-жылга кармоого каралган акча каражатынын үнөмдөлгөн бөлүгүнүн эсебинен:
-281 100 сом акча каражаты Ош шаарында С.Ибраимовдун 90 жылдыгына карата иш-чараларды өткөрүү үчүн.
3.Жергиликтүү бюджеттин 2018-жылдын 1-январына калган калдыгынын эсебинен:
-100,0 миң сом акча каражаты «Смайл Кейджи» коомдук фондуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга окуу куралдарын сатып алууга;
-15,0 миң сом акча каражаты Ош шаарынын Анар кичи районунун жашоочусу I топтогу майып, Т.Адыровдун дарылануусуна материалдык жардам иретинде;
-15,0 миң сом акча каражаты Ош шаарынын Исанов көчөсүнүн №19 үйүнүн тургуну Г.Намазбековага материалдык жактан жардам иретинде;
-15,0 миң сом акча каражаты Ош шаарынын 1-Май көчөсүнүн №91 үйүнүн тургуну М.Юсуповага дарыланууга материалдык жардам иретинде;
-15,0 миң сом акча каражаты Жапалак айылдык аймактык башкармалыгынын Кеңеш айылынын А.Ташкулов көчөсүнүн жашоочусу И.Токтосуновго дарылануу үчүн материалдык жардам иретинде;
-15,0 миң сом акча каражаты Ош шаарынын И. Раззаков көчөсүнүн №18а көп кабаттуу үйүнүн №29 батиринин тургуну Д.Көчкөновага материалдык жактан жардам иретинде;
-30,0 миң сом акча каражаты Ош шаарынын Урицкая көчөсүнүн №6 көп кабаттуу үйүнүн №43 батиринин тургуну   Т.Кадырованын боорун алмаштыруу үчүн Индия мамлекетине барып келүү жол киреси үчүн;  
-50,0 миң сом акча каражаты Ош шаарынын №30 А.Алиев атындагы орто мектебине эки даана   компьютер сатып алууга;  
-30,0 миң сом акча каражаты  Ош шаарынын Амир–Темур аймактык кеңешинин №136 көчөсүнө шагыл төгүү үчүн.  
Бюджет, экономика жана өнөр-жай маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын 2018-жылдын 13-декабрындагы отурумунун №30 токтомуна ылайык бөлүнүүчү акча  каражаттар:
1.Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгүнүн 2018-жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен ашыкча аткарылуусунун эсебинен:
-200,0 миң сом акча каражатын Ош шаарынын мэриясынын ар түрдүү иш чараларын уюштурууга жана өткөрүүгө.
2.Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын аппаратын 2018-жылга кармоого каралган акча каражатынын үнөмдөлгөн бөлүгүнүн эсебинен:
-290,0 миң сом акча каражатын шаардагы аярлуу катмардагы калктын балдары жана алдыңкы мектеп окуучулары үчүн балаты майрамын уюштурууга;
-114 900 сом акча каражаты Ош шаарынын мэриясынын алдындагы Тышкы байланыштарды жана бизнес чөйрөнү өнүктүрүү агенттигинин кызматкерлеринин эмгек акысынын жетпей калган бөлүгүн кошумча төлөөгө;
-300,0 миң сом акча каражатын Ош шаарында 2018-жылдын 18-декабрында Кыргыз Республикасынын жана Өзбекстан Республикасынын Премьер-министрлеринин жолугушуусун уюштурууга жана өткөрүүгө байланышкан иш-чаралар үчүн;
-98,0 миң сом акча каражатын Ош шаарындагы №78 «Ширинтай Ош» балдар бакчасынын кире беришин пластик айнек менен тосуу үчүн. 
 3.Жергиликтүү бюджеттин 2018-жылдын 1-январына калган калдыгынын эсебинен:
-15,0 миң сом акча каражатын Ош шаарынын Алымбеков көчөсүнүн №27 үйүнүн тургуну Ф.Раимжанованын  күйөөсү С.Салаховдун дарылануусуна материалдык жардам иретинде;
-15,0 миң сом акча каражатын Ош шаарынын Мичурин көчөсүнүн №43А тургуну Ф.Каширинанын  уулу С.Абдухаликовдун дарылануусуна материалдык жардам иретинде;
-20,0 миң сом акча каражатын  Ош шаарынын Жамбыл көчөсүнүн №12 үйүнүн №6 батиринин тургуну И.Асанованын дарылануусуна материалдык жардам иретинде. 
Бюджет, экономика жана өнөр-жай маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын 2018-жылдын 17-декабрындагы отурумунун №32 токтомуна ылайык бөлүнүүчү акча  каражаттар:
1.Республикалык  бюджеттен   2018-жылга сатуудан алынуучу салыктын эсебинен Ош шаарынын жергиликтүү бюджетине компенсация түрүндө берилген 
5 000,0 миң сом акча каражатын Ош шаардык жолдор башкармалыгы аркылуу Ош шаарындагы Мамажан, Эсенжанов көчөлөрүн, Тээке тар көчөсүн, Жусубалиев көчөсүнүн уландысын жана Жоробеков көчөсүн реконструкциялоого.
2.Жергиликтүү бюджеттин 2018-жылдын 1-январына калган калдыгынын эсебинен:
-35,0 миң сом акча каражатын Ош шаарындагы “Алтын уя” үй-бүлөөлүк балдар үйүнүн тарбиялануучуларынын жаңы жылдык белектери үчүн;
-35,0 миң сом акча каражатын Ош шаарындагы “Боорукердик” үй интернатынын тарбиялануучуларынын жаңы жылдык белектери үчүн.   
Ош шаардык Кеңешинин
аппарат жетекчиси                                                                             С.Маматалиева 


Кыргыз   Республикасы                                          Кыргызская Республика                            

                               
        Ош шаардык  Кеёеши                                                    Ошский городской  Кенеш                                                                                      
ОЧЕРЕДНАЯ XVIII  СЕССИЯ   ОШСКОГО ГОРОДСКОГО  КЕНЕША   
(IV  созыв)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Ош                                                              №152                                от 26 декабря 2018 года
О  выделении
бюджетных средств
Рассмотрев и обсудив обращения мэрии города Ош, граждан, предприятий и организаций о выделении дополнительных денежных средств из местного бюджета, учитывая  постановления постоянной депутатской комиссии Ошского городского Кенеша по вопросам бюджета, экономики и промышленности  №26 от 23 ноября 2018 года,  №30 от 13 декабря 2018 года и №32 от 17 декабря 2018 года, а также  мнения выступивших на сессии депутатов, Ошский городской Кенеш
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять в доходную часть утвержденного местного бюджета города Ош  на   2018 год 35 000,0 тыс. сомов переданных из республиканского бюджета в виде  компенсации   потерь доходной части местного бюджета за счет налога с продаж  2018 года.
2. Дать согласие на выделение денежных средств переданных из   республиканского  бюджета в виде компенсации  для покрытия потерь доходной части местного бюджета за счет налога с продаж города Ош на 2018 год, за счет перевыполнения доходной части местного бюджета по итогам 9 месяцев 2018 года, а также за счет остатков средств местного бюджета на 1 января 2018 года и за счет сэкономленных средств, предусмотренных на содержание аппарата Ошского городского управления труда и социального развития,  согласно приложению (приложение прилагается).
3.Поручить мэрии города Ош изыскать источники финансов  и финансировать следующие мероприятия:
-350,0 тыс. сомов для прокладки питьевой воды по ул. Мамажан;
-3200,0 тыс. сомов для прокладки канализации по ул. Юбилейная;
-930,0 тыс. сомов для прокладки питьевой воды по ул. Кулматова.
4. Внести изменение в приложение постановления №122 очередной XIII сессии Ошского городского Кенеша от 20 июня 2018 года и  изложить подпункт 2 перечня выделяемых денежных средств согласно постановлению №14 постоянной депутатской комиссии по вопросу бюджета, экономики и финансов в следующей редакции:
-429,5 тыс. сомов через Управление капитального строительства города Ош для замены окон вспомогательной школы №12 города Ош.  
5.Данное постановление зарегистрировать в установленном законом порядке (Б.Астанакулов) и опубликовать в  средствах массовой информации (А.Эргашева).
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Ошского городского Кенеша по вопросам бюджета, экономики и промышленности (А.Батыров).
Председатель Ошского
городского Кенеша:             Ж.Ормонов
  Приложение 
  к постановлению очередной  
XVIII сессии Ошского 
  городского   Кенеша  
№152 от 26.12. 2018                                                                                                                                                                      
Выделяемые денежные средства согласно постановлению заседания  постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета, экономики и промышленности 
№26 от 23.11.2018 года
1.За счет 30 000,0 тыс. сомов, переданных в виде компенсаций из республиканского бюджета к потерям доходной части местного бюджета от налога с продаж  на 2018 год:
Через Управление капитального строительства  города Ош:  
- 4 000,0 тыс. сомов для ремонта лестниц и ограждений и для мощения брусчаткой дорожек  парка им. Т.Сатылганова;
- 5 730,3 тыс. сомов для ремонта столовой, беседки, ирригационных сетей и ограждений детского сада им. Гагарина;
- 4 507,5 тыс. сомов для строительства водоотводных сетей  к реке Ак-Буура с пересечении ул. Ленина и Г.Айтиева.
Через Управление городских дорог мэрии города Ош:   
- 1 000,0 тыс. сомов для обслуживания спец. техники;     
- 1000,0 тыс. сомов для подготовки дорог к зимнему периоду.
- 2000,0 тыс. сомов для проведения ямочных ремонтов городских дорог;
- 600,0 тыс. сомов для технического обслуживания дорожных знаков,  ремонта и установки.
- 5 000,0 тыс. сомов для восстановления, моста проходящей через реку Як-Калик по ул. А.Навои;
Через муниципальное предприятие «Ошсвет»:
-1 265,0 тыс. сомов для освещения ул. И.Раззакова (начиная с железнодорожного переезда до ул. Наримана).
Через Управление муниципальной собственности города Ош:
-242,9 тыс. сомов для выплаты классных чинов к заработной плате работников Управления муниципальной собственности города Ош;
-1 500,0 тыс. сомов для дополнительного финансирования из местного бюджета;
-1 500,0 тыс. сомов  Ошскому региональному управлению по градостроительству и архитектуре для изучения участков влияний Ак-Бууринских и Мадынских тектонических разломов;
-912 951 сомов  Ошскому региональному управлению по градостроительству и архитектуре для разработки архитектурно-планировочных концепций развития исторических центров города Ош;
Через службу по связям с общественностью  мэрии города Ош;
-87 200 сомов для выплаты надбавок за выслугу лет работникам службы по связям с общественностью  мэрии города Ош.
Через Управление образования города Ош;
-654 149 сомов для ремонта отопительных систем  школы- гимназии №21 им. А.С.Пушкина города Ош;
2. За счет сэкономленных средств, предусмотренных на содержание аппарата Ошского городского управления труда и социального развития на 2018 год:
-281 100 сомов для проведения в городе Ош мероприятия посвященного  90 летию С.Ибраимова; 
3. За счет остатков средств местного бюджета на 1 января 2018 года:
-100,0 тыс. сомов Общественному фонду «Смайл Кейджи» для закупки учебных пособий  детям с ограниченными возможностями;
-15,0 тыс. сомов в виде материальной помощи для лечения жителю мкр. Анар г.Ош, инвалиду I группы Т.Адырову;
-15,0 тыс. сомов в виде материальной помощи жителю дома №19 ул. Исанова Г.Намазбековой;
-15,0 тыс. сомов в виде материальной помощи для лечения жителю дома №91 ул. 1 Мая М.Юсуповой;
-15,0 тыс. сомов для лечения жителю ул. А.Ташкулова села Кенеш Жапалакского территориального управления сел И.Токтосунову;
-15,0 тыс. сомов в виде материальной помощи жителю дома №18а квартиры №29 ул. Раззакова Д.Кочконовой;
-30,0 тыс. сомов для поездки в Индию по пересадке почки жителю дома №6, квартиры №43 ул. Урицкого Т.Кадыровой;
-50,0 тыс. сомов для приобретения двух компьютеров школе №30 им.А.Алиева;
-30,0 тыс. сомов для гравировки ул. №136 ТС. «Амир-Темур».
Выделяемые денежные средства, согласно  постановлению заседания  постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета, экономики и промышленности 
№ 30 от 13.12.2018 года.
1.За счет перевыполнения доходной части местного бюджета по итогам 9 месяцев 2018 года:
- 200,0 тыс. сомов для организации и проведения различных мероприятий мэрии города Ош.
2. За счет сэкономленных средств, предусмотренных на содержание аппарата Ошского городского управления труда и социального развития на 2018 год:
-290,0 тыс. сомов для организации новогодних праздников детям малоимущих семей и отличников школ города Ош. 
-114 900 сомов для выплаты недостающей части заработной платы работникам Агентства развития внешних связей и бизнес среды при мэрии города Ош;
-300,0 тыс. сомов для проведения мероприятий  по организации встреч  Премьер-министров Кыргызской Республики и Республик Узбекистан 18 декабря 2018 года в городе Ош;
-98,0 тыс. сомов для ограждения пластиковыми окнами  входной части здания детского сада №78 «Ширинтай Ош». 
3. За счет остатков средств местного бюджета на 1 января 2018 года:
- 15,0 тыс. сомов для оказания материальной помощи на лечение С.Салахова, мужа жительницы дома №27 ул. Алымбекова города Ош Ф.Раимжановой;
-15,0 тыс. сомов  для оказания материальной помощи на лечения С.Абдухаликова, сына жительницы дома №43А  ул. Мичурина Ф.Кашириной;
-20,0 тыс. сомов в виде материальной помощи на лечение жителя дома №12 ул. Жамбылской И.Асановой.
Выделяемые денежные средства, согласно  постановлению заседания  постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета, экономики и промышленности 
№ 32 от 17.12. 2018 года
1.  За счет переданных в виде компенсаций из республиканского бюджета к потерям доходной части местного бюджета от налога с продаж  на 2018 год  5 000,0 тыс. сомов через управление городских дорог мэрии города Ош для реконструкции улиц Мамажан, Эсенжанова, переулка Тээке, продолжения улицы Жусубалиева и реконструкции ул. Жоробекова.
2. За счет остатков средств местного бюджета на 1 января 2018 года:
-35,0 тыс. сомов для новогодних подарков воспитанникам семейного детского дома «Алтын уя»;
-35,0 тыс. сомов для новогодних подарков воспитанникам дома интерната «Боорукердик».
Руководитель аппарата Ошского 
городского Кенеша:                                                                                            С.Маматалиева 

 Кыргыз   Республикасы                                            Кыргызская  Республика

                       
      Ош шаардык  Кеңеши            Ошский городской  Кенеш 
                  
ОШ ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ XVIII СЕССИЯСЫ
 (IV чакырылыш)
                                                              Т О К Т О М             
Ош шаары                                        № 15326-декабрь, 2018-жыл                       
Ош шаардык Кеңешинин
2019-жылга иш планын
бекитүү жөнүндө
      Ош шаардык Кеңешинин   туруктуу  депутаттык комиссияларынын жана   депутаттык фракциялардын  сунуштарына ылайык  жана сессиянын жүрүшүндө айтылган  депутаттардын ой-пикирлерин эске алып,  Ош шаардык Кеңеши 
Т О К Т О М   К Ы Л А Т :
      1. Ош шаардык Кеңешинин 2019-жылга иш  планы бекитилсин (тиркелет).
      2. Токтом  мыйзамда каралган  тартипте  каттоодон өткөрүлсүн (Б.Астанакулов) жана жалпыга маалымдоо  каражаттарында  басылып чыксын  (А.Эргашева).
      3. Токтомдун   аткарылышын  көзөмөлдөө Ош шаардык Кеңешинин аппарат жетекчиси С.Маматалиевага жүктөлсүн.
Ош шаардык Кеңешинин
төрагасы                                                                                                              Ж.Ормонов
Ош шаардык Кеңешинин
     2018-жылдын 26-декабрындагы   
     № 153 токтомуна
     тиркеме
                                                    ОШ ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН  2019-ЖЫЛГА   ИШ ПЛАНЫ
                            Аткарыла  турган   иштерАткаруу мөөнөтү             Аткаруучулар
I. СЕССИЯДА  КАРАЛУУЧУ МАСЕЛЕЛЕР
  1Ош шаарынын 2019-жылга бюджетин жана 2020-2021-жылдарга болжолун, 2019-жылга Ош шаарынын социалдык-экономикалык көрсөткүчтөрүнүн  болжолун бекитүү жөнүндө1-кварталБюджет, экономика жана өнөр-жай  маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссия
  2Ош шаарынын мэринин 2018-жылдын жыйынтыгы  менен Ош шаарынын  социалдык-экономикалык абалы жана бюджетинин аткарылуусу боюнча  отчету1-кварталБюджет, экономика жана өнөр-жай  маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссия
  3Ош шаарындагы көчөлөрдүн, парктардын, сейил бактардын тазалыгы, арыктардын ирригациялык иштери боюнча «Ош-Тазалык» атайын адистештирилген  ишканасынын жана Оштогу жашылдандыруу жана көрктөндүрүү комбинатынын аткарып жаткан  иштери жөнүндө1-кварталТранспорт, жылуулук-энергетикалык комплекс, муниципалдык чарба, жана байланыш маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссия
  4Мамлекеттик салык кызматынын Ош шаары боюнча  башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары жана арыздары боюнча жүргүзүп жаткан иштери жөнүндө1-кварталМыйзамдуулук,     укук-тартип, депутаттык этика, регламент, мандат жана дин маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссия
  5Ош облусу боюнча кызматтын иш аракетин координациялоо милдети жүктөлгөн Ош шаардык оорулардын     алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык  көзөмөлдөө борборунун, Ош шаардык ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча  мамлекеттик инспекциясынын жана Ош шаарынын мамлекеттик залалсыздандыруу бекет     мекемесинин иштеринин натыйжалуулугу жөнүндө1-кварталСоциалдык-маданий өнүктүрүү жана жаштар саясаты маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссия
  6Ош шаарында инвестициялык климатты жакшыртуу жана бизнес чөйрөнү коргоо боюнча аткарылып жаткан иштер жөнүндө1-кварталЖергиликтүү өз алдынча башкаруу, инвестиция, ишкердүүлүк, тышкы экономикалык байланыш, кичи жана орто бизнести колдоо жана миграция маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссия
  7«Ош шаардык мэриясынын     борбордук базар дирекциясы»     муниципалдык ишканасынын     аткарып жаткан иштери жөнүндө1 кварталЖергиликтүү өз алдынча башкаруу, инвестиция, ишкердүүлүк, тышкы экономикалык байланыш, кичи жана орто бизнести колдоо жана миграция маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссия
  8Ош регионалдык шааркуруу жана архитектура  башкармалыгы  тарабынан     аткарылып жаткан иштер жөнүндө1-кварталАрхитектура, курулуш, муниципалдык менчик, мүлк, экология, агрардык жана өзгөчө кырдаалдар маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссиясы
  9Ош шаардык  жолдор жана Ош шаардык  капиталдык курулуш  башкармалыктарына жергиликтүү бюджеттен 2018- 2019-жылдарда бөлүнгөн акча каражаттарынын  пайдалануусу  боюнча маалыматтарын угуу2-кварталБюджет, экономика жана өнөр-жай  маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссия
  10Райондук электр тармактар ишканасынын,  Ош шаардык электр энергия  сатуу мекемесинин жана «Ошсвет»  муниципалдык ишканасынын аткарып жаткан иштери  жөнүндө2-кварталТранспорт, жылуулук-энергетикалык комплекс, муниципалдык чарба, жана байланыш маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссия
  11Ош шаарында коомдук коопсуздукту  камсыздоо     боюнча Ош шаардык ички иштер     башкармалыгынын  маалыматын угуу2-кварталМыйзамдуулук,     укук-тартип, депутаттык этика, регламент, мандат жана дин маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссия
  12.Ош шаардык Кеңешинин Регламентине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө2-кварталМыйзамдуулук,     укук-тартип, депутаттык этика, регламент, мандат жана дин маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссия
  13Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын иштеринин  натыйжалуулугу жана мектеп,  балдар бакчаларындагы окуу тарбия иштеринин сапаттуулугу жөнүндө2-кварталСоциалдык-маданий өнүктүрүү жана жаштар саясаты маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссия
 14Ош шаарында ички жана тышкы  мигранттарды  каттоо боюнча аткарылып жаткан иштер жөнүндө2-кварталЖергиликтүү өз алдынча башкаруу, инвестиция, ишкердүүлүк, тышкы экономикалык байланыш, кичи жана орто бизнести колдоо жана миграция маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссия
 15Ош шаарынын мэриясынын     муниципалдык менчик     башкармалыгы тарабынан     муниципалдык мүлктүн реестрине  өзгөртүүлөрдү жана  толуктоолорду  киргизүү боюнча  аткарып жаткан иштери жөнүндө2-кварталАрхитектура, курулуш, муниципалдык менчик, мүлк, экология, агрардык жана өзгөчө кырдаалдар маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссиясы
 16Мамлекеттик салык кызматынын  Ош шаары боюнча  башкармалыгы жана  мамлекеттик салык  кызматынын     Түштүк аймактар боюнча  ири салык төлөөчүлөрдү  көзөмөлдөө башкармалыгы тарабынан Ош шаарынын     2019-жылдагы  жергиликтүү бюджетинин киреше  бөлүгүнүн  аткарылуусун камсыздоо боюнча  аткарып жаткан  иштери жөнүндө3-кварталБюджет, экономика жана өнөр-жай  маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссия
 17Ош шаарынын мэринин 2019-жылдын 6 айынын  жыйынтыгы менен Ош шаарынын социалдык-экономикалык абалы жана бюджетинин аткарылуусу боюнча отчету3-кварталБюджет, экономика жана өнөр-жай  маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссия
  18Жылуулук-энергетикалык комплекс мекемелеринин  2019-2020-жылдарга карата күз-кыш мезгилине  даярдыгын  кароо жөнүндө3-кварталТранспорт, жылуулук-энергетикалык комплекс, муниципалдык чарба, жана байланыш маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссия
  19Ош регионалдык  шааркуруу жана архитектура   башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары  жана арыздары боюнча жүргүзүп жаткан  иштери жөнүндө3-кварталМыйзамдуулук,     укук-тартип, депутаттык этика, регламент, мандат жана дин маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссия
  20Ош шаардык саламаттыкты сактоо мекемелеринин калкка көрсөтүп жаткан кызматынын жана Кыргыз     Республикасынын Өкмөтүнө     караштуу милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун Ош аймактык башкармалыгынын аткарып жаткан иштеринин     натыйжалуулугу  жөнүндө3-кварталСоциалдык-маданий өнүктүрүү жана жаштар саясаты маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссия
  21Ош шаарында муниципалдык аймактык башкармалыктардын  аткарып жаткан иштери жөнүндө3-кварталЖергиликтүү өз алдынча башкаруу, инвестиция, ишкердүүлүк, тышкы экономикалык байланыш, кичи жана орто бизнести колдоо жана миграция маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссия
  22Ош шаарынын мэриясынын жол башкармалыгы  тарабынан аткарылып жаткан иштери жөнүндө3-кварталАрхитектура, курулуш, муниципалдык менчик, мүлк, экология, агрардык жана өзгөчө кырдаалдар маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссиясы
  23«Ошшаарсууканал» муниципалдык ишканасынын  Ош шаарынын калкын таза суу менен камсыз кылуу, саркынды сууларды  чыгаруу боюнча аткарып жаткан  иштери жөнүндө отчетун угуу4-кварталТранспорт, жылуулук-энергетикалык комплекс, муниципалдык чарба, жана байланыш маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссия
  24Ош шаардык Кеңешинин 2018-2019-жылдары мыйзамдуулук, укук-тартип, депутаттык этика, регламент, мандат жана дин  маселелери боюнча кабыл алынган токтомдорунун аткарылышы жөнүндө4-кварталМыйзамдуулук,     укук-тартип, депутаттык этика, регламент, мандат жана дин маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссия
  25Ош шаардык Кеңешинин     2014-жылдын  27-мартындагы  №158 «Ош шаарындагы Боорукердик үй-интернатынын коргоого муктаж болгон жарандарды тейлөө боюнча  аткарып жаткан иштери жөнүндө» токтомунун аткарылышы жөнүндө4-кварталСоциалдык-маданий өнүктүрүү жана жаштар саясаты маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссия
  26Ош шаардык Кеңешинин 2018-2019-жылдарда жергиликтүү өз алдынча башкаруу, инвестиция,  ишкердүүлүк,  тышкы экономикалык байланыш,  кичи жана орто бизнести колдоо жана миграция маселелери боюнча  кабыл алган токтомдорунун аткарылып жатышы жөнүндө4-кварталЖергиликтүү өз алдынча башкаруу, инвестиция, ишкердүүлүк, тышкы экономикалык байланыш, кичи жана орто бизнести колдоо жана миграция маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссия
  27Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык мамлекеттик инспекциясынын Ош шаары боюнча  башкармалыгы тарабынан  аткарылып жаткан иштери жөнүндө4-кварталАрхитектура, курулуш, муниципалдык менчик, мүлк, экология, агрардык жана өзгөчө кырдаалдар маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссиясы
II. ПРАКТИКАЛЫК ИШ ЧАРАЛАР
  1Сессияда карала турган материалдарды  жерине чыгуу менен сапаттуу жана өз убагында даярдоо Иш план боюнча Туруктуу депутаттык комиссиялар,
 Шаардык Кеңештин аппараты
  2Ош шаарын  2018-2020-жылдарда өнүктүрүү «Туруктуу өнүгүүгө багыт» программасынын  аткарылышын көзөмөлдөө  Ар бир жарым жылдыктаТуруктуу депутаттык комиссиялар
  3Башкаруу органдары,     эл аралык жана  өкмөттүк эмес  уюмдар  уюштурган     семинарларга жана тегерек столдорго активдүү катышууЧакыруу боюнчаТуруктуу депутаттык комиссиялар,
 Шаардык Кеңештин аппараты
  4Жергиликтүү өз алдынча башкаруу маселелери боюнча  Кыргыз Республикасынын  шаардык Кеңеш-тери     жана чет өлкөлөр менен  тажрыйба алмашуу Жыл ичиндеТуруктуу депутаттык комиссиялар,
 Шаардык Кеңештин аппараты
  5Эң маанилүү  деп эсептелген  маселелер боюнча коомдук угууларды уюштурууЗарыл
болгондо
 Туруктуу депутаттык комиссиялар
 Шаардык Кеңештин аппараты
  6Шайлоочулар менен     жолугушууда айтылган     кайрылууларды жана сунуштарды, алардын аткарылышы  жөнүндөгү маалыматтарды  шаардык Кеңештин  веб-сайтына     жайгаштырууАр бир жолугушуудан кийин Депутаттык фракциялар,
 Шаардык Кеңештин аппараты
  7Сессиянын жүрүшүндө айтылган  сын пикирлерди  жана сунуштарды  жалпылоо, аткаруу үчүн аларды  шаардык мэрияга жана анын түзүмдүк бөлүктөрүнө жөнөтүүАр бир сессиядан кийин  Шаардык Кеңештин  аппараты
  8Шаарда өткөрүлө турган     маданий массалык жана спорттук     иш-чараларга активдүү катышууАр дайым  Шаардык Кеңештин  депутаттары
  Шаардык Кеңештин аппараты
  9Шаардык Кеңештин сессиясында кабыл алынган токтомдорду  шаардык Кеңештин веб-сайты,  массалык маалымдоо каражаттары аркылуу  калкка жеткирүүАр дайым  Шаардык Кеңештин аппараты
 10Шаардык Кеңешке келип түшкөн кайрылууларды, каттарды жана арыздарды өз убагында  кароо жана  жыйынтыгын     ээлерине  билдирүүМыйзам
чегинде
  Туруктуу  депутаттык     комиссиялар,
  Шаардык Кеңештин аппараты
11.Шаардык Кеңештин кабыл алган токтомдорунун аткарылышы боюнча маселелерди  отурумда  карооАр бир жарым     жылдыктаТуруктуу депутаттык комиссиялар
12.Шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүүГрафикке ылайыкДепутаттык фракциялар
13.Сессия өтүүчү залда электрондук  добуш берүү     системаларын орнотуу2-кварталШаардык Кеңештин аппараты
14.Сессия өтүүчү залдагы ноутбуктарды   «чычкандар»  менен камсыздоо2-кварталШаардык Кеңештин аппараты
         Ош шаардык Кеңешинин  аппарат жетекчиси                                                                                           С.Маматалиева

Кыргыз   Республикасы                                            Кыргызская  Республика

                       
      Ош шаардык  Кеёеши   Ошский городской  Кенеш 
          
ОЧЕРЕДНАЯ  XVIII  СЕССИЯ   ОШСКОГО  ГОРОДСКОГО  КЕНЕША
(четвертый   созыв)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г.Ош                                                             №153                                   26 декабря  2018г.
Об утверждении плана
работы Ошского городского
Кенеша на 2019 год
      На основании предложений  постоянных депутатских комиссий и депутатских  фракций Ошского городского Кенеша,  а также учитывая  мнения депутатов,  высказанных в ходе  сессии,   Ошский городской Кенеш
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
      1.Утвердить план работы Ошского городского Кенеша депутатов  на 2019 год (прилагается).
       2.Зарегистрировать постановление в установленном законодательством   порядке  (Б.Астанакулов)  и опубликовать в средствах массовой информации  (А.Эргашева).
       3.Контроль исполнения постановления возложить на руководителя аппарата Ошского городского Кенеша   Маматалиеву С.К.
Председатель Ошского
городского Кенеша                                                                                                 Ж.Ормонов                                    
   Приложение                
                                                                            к постановлению  Ошского
                                                               городского Кенеша депутатов                       
                                                № 153  от 26 декабря 2018г.  

ПЛАН РАБОТЫ ОШСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША НА 2019 г.

  №                         Выполняемая работаСрок исполнения           Исполнители

I.        ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА СЕССИИ

  1Об утверждении бюджета города Ош  на 2019 год   и прогноза     на 2020-2021 годы,  прогноза показателей социально-экономического развития     города на 2019 год

1квартал

Постоянная депутатская комиссия  по вопросам бюджета, экономики  и промышленности
  2Отчет мэра города  о социально-экономическом  положении города Ош и  исполнении  бюджета     по итогам  2018 года

1квартал

Постоянная депутатская комиссия  по вопросам бюджета, экономики  и промышленности
  3О работе,  выполняемой специализированным муниципальным предприятием «Ош-Тазалык» и  Ошским комбинатом благоустройства и озеленения     по обеспечению  надлежащего санитарного состояния улиц, парков,     скверов и ирригации арыков в городе Ош

1квартал

Постоянная депутатская комиссия по вопросам  транспорта, тепло-энергетичкского комплекса, муниципального хозяйства и связи.
  4О проводимой     работе  государственной налоговой службы  по городу Ош  по рассмотрению писем и обращений  граждан

1квартал

Постоянная депутатская комиссия по вопросам законности, правопорядка , депутатской этики, регламента, мандата и религии
  5Об эффективности     работ  Ошского городского центра  профилактики  заболеваний     и  государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функциями координации     деятельности службы  Ошской области, Ошской государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности и Ошской государственной дезинфекционной станции

1квартал

Постоянная депутатская комиссия по вопросам социально-культурного развития и молодежной политики
  6О работе, проводимой в городе Ош, по  улучшению инвестиционного климата и защите бизнес сферы

1квартал

Постоянная депутатская комиссия по вопросам  местного самоуправления,  инвестиций, предпринимательства, внешнеэкономических  связей, поддержки малого и среднего бизнеса и миграции
  7О работе     проводимой  муниципальным  предприятием  «Дирекция центрального рынка мэрии города Ош»

1 квартал

Постоянная депутатская комиссия по вопросам  местного самоуправления,  инвестиций, предпринимательства, внешнеэкономических  связей, поддержки малого и среднего бизнеса и миграции
  8О работе, проводимой     Ошским  региональным управлением архитектуры  и градостроительства

1 квартал

Постоянная депутатская комиссия по вопросам  архитектуры,  строительства, муниципальной собственности,  имущества, экологии,  аграрии и  чрезвычайных ситуаций
  9Заслушивание     информации руководителей     Ошского городского управления     и  управления капитального строительства  об использовании ими  бюджетных средств, выделенных   в 2018-2019 годах.

2 квартал

Постоянная депутатская комиссия  по вопросам бюджета, экономики  и промышленности
  10О работе, выполняемой Ошским  предприятием районных электросетей,  Ошэлектроснабжения  и муниципального  предприятия  «Ошсвет»     

2 квартал

Постоянная депутатская комиссия по вопросам  транспорта, тепло-энергетичкского комплекса, муниципального хозяйства и связи.
  11Заслушивание отчета     городского управления внутренних дел     об обеспечении  общественной безопасности в городе

2 квартал

Постоянная депутатская комиссия по вопросам законности, правопорядка , депутатской этики, регламента, мандата и религии
  12О внесении изменений и дополнений  в Регламент Ошского городского Кенеша

2 квартал

Постоянная депутатская комиссия по вопросам законности, правопорядка , депутатской этики, регламента, мандата и религии
  13Об эффективности     деятельности  Ошского городского управления образования  и  качестве воспитательной  работы     в школах и  детских садах города Ош

2 квартал

Постоянная депутатская комиссия по вопросам социально-культурного развития и молодежной политики
 14О работе, проводимой в городе Ош по  учету     внутренних и внешних мигрантов

2 квартал

Постоянная депутатская комиссия по вопросам  местного самоуправления,  инвестиций, предпринимательства, внешнеэкономических  связей, поддержки малого и среднего бизнеса и миграции
 15О работе, проводимой      управлением муниципальной собственности мэрии города Ош по  внесению изменений и дополнений в реестр муниципального имущества

2 квартал

Постоянная депутатская комиссия по вопросам  архитектуры,  строительства, муниципальной собственности,  имущества, экологии,  аграрии и     чрезвычайных ситуаций
 16О работе, проводимой      управлением  Государственной налоговой службы по городу Ош  и  Южнорегиональным управлением  по контролю     крупных налогоплательщиков  по  обеспечению исполнения  доходной части  местного бюджета  города Ош на 2019 год

3 квартал

Постоянная депутатская комиссия  по вопросам бюджета, экономики  и промышленности
 17Отчет мэра города Ош о состоянии социально-экономического развития  и исполнения бюджета  города Ош по итогам  6 месяцев 2019 года

3 квартал

Постоянная депутатская комиссия  по вопросам бюджета, экономики  и промышленности
  18Рассмотрение     готовности  предприятий  тепло-энергетического  комплекса     к осенне-зимнему периоду 2019-2020 г.г.

3 квартал

Постоянная депутатская комиссия по вопросам  транспорта, тепло-энергетичкского комплекса, муниципального хозяйства и связи.
  19О работе, проводимой     Ошским  региональным управлением архитектуры  и градостроительства по рассмотрению  писем и обращений  граждан

3 квартал

Постоянная депутатская комиссия по вопросам законности, правопорядка , депутатской этики, регламента, мандата и религии
  20Об эффективности выполняемой работы  по     оказанию  медицинской  помощи населению  учреждениями  здравоохранения  города Ош     и  Ошским  региональным  фондом обязательного медицинского  страхования     при Правительстве Кыргызской Республики  

3 квартал

Постоянная депутатская комиссия по вопросам социально-культурного развития и молодежной политики
  21О работе,     проводимой  муниципальными территориальными управлениями города Ош

3  квартал

Постоянная депутатская комиссия по вопросам  местного самоуправления,  инвестиций, предпринимательства, внешнеэкономических  связей, поддержки малого и среднего бизнеса и миграции
  22О работе, проводимой управлением городских дорог  мэрии города Ош

3 квартал

Постоянная депутатская комиссия по вопросам  архитектуры,  строительства, муниципальной собственности,  имущества, экологии,  аграрии и     чрезвычайных ситуаций
  23Заслушивание     отчета  руководителя  муниципального предприятия  «Ошгорводоканал»  о проводимой работе  по обеспечению населения чистой питьевой водой  и канализацией.

4 квартал

Постоянная депутатская комиссия по вопросам  транспорта, тепло-энергетичкского комплекса, муниципального хозяйства и связи.
  24О ходе выполнения     постановлений  Ошского городского Кенеша,   принятых в 2018-2019 годах по  вопросам  законности,     правопорядка,  депутатской этики,  регламента,  мандата и религии   

4 квартал

Постоянная депутатская комиссия по вопросам законности, правопорядка , депутатской этики, регламента, мандата и религии
  25О ходе выполнения     постановления  №158  Ошского городского Кенеша от  27 марта 2014 года  «О работе     дома-интерната «Боорукердик»  по обслуживанию  лиц, нуждающихся  в социальной защите»

4 квартал

Постоянная депутатская комиссия по вопросам социально-культурного развития и молодежной политики
  26О ходе выполнения     постановлений  Ошского городского кенеша, принятых в 2018-2019 годах по вопросам  местного самоуправления, инвестиции, предпринимательства, внешнеэкономических связей, поддержки малого и среднего бизнеса и миграции

4 квартал

Постоянная депутатская комиссия по вопросам  местного самоуправления,  инвестиций, предпринимательства, внешнеэкономических  связей, поддержки малого и среднего бизнеса и миграции
  27О работе, проводимой     управлением  государственной экологической  и технической  инспекции     при Правительстве Кыргызской Республики по городу Ош

4 квартал

Постоянная депутатская комиссия по вопросам  архитектуры,  строительства, муниципальной собственности,  имущества, экологии,  аграрии и     чрезвычайных ситуаций

II. ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА

  1Своевременная и качественная подготовка  материалов, рассматриваемых на сессиях,  с выездом на местоПо плану работы Постоянные депутатские комиссии
 Аппарат городского Кенеша
  2Осуществлять     контроль  исполнения  постановлений городского Кенеша  и     программы  развития города Ош на 2019-2020г.г. «Туруктуу ън\г\\гъ багыт»ЕжемесячноПостоянные депутатские комиссии
Аппарат городского Кенеша
  3Принять участие  на семинарах и  круглых столах, проводимых  органами управления,  международными и неправительственными организациями.По приглашениюПостоянные депутатские комиссии
Аппарат городского Кенеша
  4Обмен опытом работы     местных кенешей  Кыргызской Республики  и     зарубежных стран  по вопросам местного самоуправления В течение годаПостоянные депутатские комиссии
Аппарат городского Кенеша
  5Проводить общественные     слушания по вопросам, являющимися     важными  в жизнедеятельности города.По мере необходимостиПостоянные депутатские комиссии
Аппарат городского Кенеша
  6Размещение в веб-сайт городского Кенеша  обращений и предложений избирателей, высказанных  при встрече с депутатами и информации об их исполненииПосле каждой встречи Депутатские фракции
 Аппарат городского Кенеша
  7Обобщение     предложений и критических замечаний депутатов,  высказанных в ходе сессий и отправление их мэрии города и ее структурным подразделениям для исполнения.  После каждой сессии  Аппарат городского Кенеша
  8Активное участие в городских  культурно-массовых и спортивных мероприятиях.Постоянно  Постоянные депутатские комиссии
  Аппарат городского Кенеша
  9Доведение до населения города постановлений, принятых на сессиях городского  Кенеша, через веб-сайт и средства массовой     информацииПостоянно  Аппарат городского Кенеша
 10Своевременное     рассмотрение писем  и обращений граждан, поступивших  в городской Кенеш и уведомление  авторов  об их результатахВ установленном законодательством порядке  Постоянные депутатские комиссии
  Аппарат городского Кенеша
 11Рассмотрение на заседаниях    вопросов     исполнения постановлений, принятых городским КенешомВ каждом полугодии Постоянные депутатские комиссии
 12Проведение встреч с избирателямиСогласно графика Депутатские фракции
 13Установка в зале сессии     системы электронного голосования2 кварталАппарат городского Кенеша
 14Обеспечение  «мышью»  ноутбуков в зале сессии2 кварталАппарат городского Кенеша
Руководитель аппарата Ошского городского Кенеша:                                                                                                С.Маматалиева    

            Кыргыз Республикасы                           Кыргызская  Республика

              Ош шаардык Кеңеши                           Ошский городской  Кенеш
ОШ ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ ХVIII СЕССИЯСЫ
 (IV ЧАКЫРЫЛЫШ)
Т О К Т О М
Ош шаары                                             №154                                   26-декабрь, 2018-жыл                                                                                                                                    
«Ош шаарынын мэриясынын алдындагы 
бузуулар жөнүндө иштерди кароо 
боюнча комиссиясы тууралуу» Жобону
 жана комиссиянын курамын  бекитүү 
жөнүндө
Ош шаарынын мэриясынын 2018-жылдын 7-декабрындагы № 684/08-2 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин типтүү Жобосун эcке алуу менен “Ош шаарынын мэриясынын алдындагы бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиясы тууралуу” Жобону жана комиссиянын курамын бекитип берүү жөнүндөгү катын карап жана талкуулап, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө Кодексинин 313-беренесинин негизинде, Ош шаардык Кеңешинин мыйзамдуулук, укук-тартип, депутаттык этика, регламент, мандат жана дин маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун 2018-жылдын 20-декабрдагы №20-токтомун, ошондой эле сессиянын жүрүшүндө депутаттар тарабынан айтылган сунуштарды эске алып, Ош шаардык Кеңеши   
Т О К Т О М    К Ы Л А Т :
            1. “Ош шаарынын мэриясынын алдындагы бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиясы тууралуу” Жобо бекитилсин (№1-тиркеме).
            2. Ош шаарынын мэриясынын бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиянын курамы бекитилсин (№2-тиркеме).
            3. Ош шаарынын мэриясынын алдындагы бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиясы тууралуу Жобонун аткарылышын жана комиссиянын мыйзамдуу иш алып баруусун көзөмөлдөө Ош шаарынын мэриясына (Т.Сарыбашев) тапшырылсын.
            4.Бул токтом мыйзамда каралган тартипте катталсын (Б.Астанакулов) жана массалык маалымдоо каражаттарына жарыялансын (А.Эргашева).      
            5.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Ош шаарынын мэриясына (Т.Сарыбашев) жана Ош шаардык Кеңешинин мыйзамдуулук, укук-тартип, депутаттык этика, регламент, мандат жана дин маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына (Р.Раимбердиев) жүктөлсүн.      
Ош шаардык Кеңешинин
төрагасы:                                                                                                                 Ж.Ормонов 
Ош шаардык Кеңешинин 
2018-жылдын 26-декабрындагы
 № 154-токтомуна
                                                                                                                                           № 1-тиркеме
Ош шаарынын мэриясынын алдындагы бузуулар
 жөнүндө иштерди кароо боюнча
 Комиссиясы тууралуу

ЖОБО
                                                                                                                                             
1. Жалпы жоболор
 1. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө Кодексинде (мындан ары -Кодекс) каралган Ош шаарынын мэриясынын бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча Комиссияны түзүүнүн жана алардын ишинин тартибин аныктайт.
 2. Комиссия Ош шаардык Кеңеши тарабынан түзүлөт жана туруктуу иштөөчү коллегиалдуу орган болуп эсептелет.
 3. Комиссия жөнүндө жобо, анын сандык жана персоналдык курамы  Ош шаардык Кеңешинин чечими менен бекитилет.
 4. Комиссия өз ишмердүүлүгүнө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө Кодексин, башка ченемдик укуктук актылары жана улул Жобону жетекчиликке алат.
 5. Комиссия Кодексте каралган бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча ыйгарым укуктарга ээ.
 6. Комиссия  Ош шаардык Кеңешинин алдында отчет берет. Комиссия жыл сайын 15-январдан кеч эмес өткөн календардык жылда аткарган өз иштери тууралуу отчет даярдап Ош шаардык Кеңешине киргизет.
 7. Комиссиянын ишмердүүлүгүн материалдык техникалык жактан камсыздоо жергиликтүү бюджетте каралган каражаттын эсебинен жүргүзүлөт.
2.Комиссияны түзүүнү жана анын ишмердүүлүгүн
 токтотуунун тартиби

 1. Комиссия так санда 11 адамдан, Комиссиянын төрагасынын, төрагасынын орун басарынын, катчысынын жана мүчөлөрүнүн курамында түзүлөт.
 2. Ош шаардык Кеңеши тарабынан бекитилүүчү Комиссиянын курамына төмөндөгүлөр киришет: 
            -Ош шаардык Кеңешинин депутаттары;
            -муниципалдык кызматчылар;
            -Ош шаарында жашаган жарандык коомдук жана жергиликтүү жамааттын өкүлдөрү (макулдашуу боюнча).
            Комиссиянын төрагасы Комиссиянын мүчөлөрүнүн ичинен, ал эми комиссиянын катчысы мэриянын муниципалдык кызматчысы болгон Комиссиянын мүчөлөрүнүн ичинен дайындалат.
 1. Жарандык коомдун жана жергиликтүү жамааттын өкүлдөрүнөн 21 жашка толгон, атайын орто же жогорку билимдүү Кыргыз Республикасынын жараны Комиссиянын мүчөсү боло алат.
 2. Жарандык коомдун жана Ош шаарынын жергиликтүү жамаатынын өкүлдөрүнүн:
            -соттун чечими менен аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген деп табылган;
            -соттуулугу бар же мыйзамда аныкталган тартипте алынбаган же жабылбаган соттуулугу бар;
            -акталбаган негиздер боюнча соттук куугунтуктоосу (жашык иши) токтотулган, мурда жазык жоопкерчилигине тартылган;
            -медициналык корутундуга ылайык деп ден-соолугунун абалы Комиссиянын мүчөсүнүн ыйгарым укуктарын аткарууга   тоскоолдук кылган адамдар Комиссиянын мүчөсү боло албайт.
12.      Комиссиянын курамынын ыйгарым укуктары Ош шаардык Кеңеш Комиссияны түзүү жөнүндө чечим кабыл алган күндөн тартып башталат жана Комиссиянын жаңы курамы бекитилген учурдан тартып токтотулат.
13.      Комиссиянын мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары ошондой эле:
            -жарандык коомдун жана Ош шаарынын жергиликтүү жамаатынын өкүлү болуп эсептелген Комиссиянын мүчөсү өз ыйгарым укуктарын токтотуу тууралуу жазуу жүзүндө арыз берген учурда;
            -Комиссиянын мүчөсүнүн  муниципалдык кызматын токтоткондо;
            -Комиссиянын мүчөсүнө карата соттун айыптоочу өкүмү күчүнө киргенде;
            -күчүнө киген соттун чечими менен Комиссиянын мүчөсү болуп эсептелген адам аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген, дайынсыз жок болгон же өлгөн деп табылганда;
            -медициналык корутундуга ылайык Комиссиясын мүчөсүнүн ден-соолугунун абалы ыйгарым укуктарын аткарууга тоскоолдук кылган учурда;
            -Комиссиянын мүчөсү болуп эсептелген адам Комиссиянын мүчөсүнүн намысын жана кадыр баркын кетирүүчү жосун жасаган учурда;
            -Комиссиянын мүчөсү өлгөндө;
            -Комиссиянын мүчөсү Кыргыз Республикасынын четинен жерге туруктуу жашоо үчүн чыгып кеткенде;
            -Комиссиянын мүчөсү Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкканда, Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкондо же чет мамлекеттин жарандыгын алганда;
            -Ош шаардык Кеңешинин депутаты катары ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганда;
            -жарандык коом жана Ош шаарынын жергиликтүү жамааты тарабынан өз өкүлүн кайра чакырып алганда токтотулат.
14.      Комиссиянын жаңы мүчөсү Комиссиянын мурдагы мүчөсүнүн укуктарын токтотуу жөнүндө чечим кабыл алынгандан 15 календардык күндөн кеч эмес бекитилет.
15.      Комиссиянын ыйгарым укутары Комиссия өз ыйгарым укуктарын аткарбаган же талаптагыдай эмес аткарганда Ош шаардык Кеңештин чечими менен токтолушу мүмкүн.
16.      Комиссиянын жаңы курамы Комиссиянын мурдагы курамынын ыйгарым укуктары токтотулгандан 5 календардык күндөн кеч эмес түзүлөт.

 3. Комиссиянын ишинин тартиби

17.      Комиссиянын ыйгарым укуктары Кодексте аныкталган.
18.      Комиссия бузуулар жөнүндө иштерди отурумдарда карайт. Комиссиянын отурумдары зарылчылыгына жараша (материалдардын түшүшүнө карата) өткөрүлөт. Комиссиянын отурумдарынын мезгилдүүлүгү бузуулар жөнүндө иштерди кароонун мыйзам тарабынан аныкталган мөөнөттөрүн сактоо камсыз кылынгандай болууга тийиш.
19.      Эгерде Комиссиянын жалпы мүчөлөрүнүн үчтөн экиси катышса, Комиссиянын отуруму укуктуу болот.
            Эгерде Комиссиянын жалпы мүчөлөрүнүн жарымынан көбү добуш берсе чечим кабыл алынды деп эсептелет.
20.      Бузуулар жөнүндө   ишти Комиссия иштин материалдары келип түшкөндөн баштап 10-күндүк мөөнөттө, Кодексте аныкталган тартипте карайт.
21.      Ош шаарынын мэри (же биринчи вице-мэри) белгиленген тартипте өз чечимдери менен бузуулар жөнүндө протокол түзүү боюнча ыйгарым укук берилген кызмат адамдарынын тизмегин аныктайт.
22.      Комиссия чечимди аныктама же токтом түрүндө чыгарат.
23.      Комиссия бузу жөнүндө ишти карап чыгып:
            а) төмөндөгү токтомдордун бирин чыгарат:
            1) жаза чарасын колдонуу жөнүндө;
            2) туунду кошуп эсептөө жөнүндө (Кодекстин 29-беренеси);
            3) иш боюнча өндүрүштү кыскартуу жөнүндө.
            б) ишти кароо Комиссиянын компетенциясына кирбей тургандыгы ачыкталган кезде, ишти ведомстволук караштуулугу боюнча өткөрүп берүү жөнүндө аныктама чыгарат.
24.      Иш боюнча чыгарылган токтомго даттануу тартиби, чаралары жана кошумча укуктук кесепеттер жөнүндө токтомду аткаруунун тартиби Кодексте каралган тартипте жүзөгө ашырылат.
4. Комиссиянын мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери 
25.      Комиссиянын ишмердүүлүгүн Комиссиянын төрагасы уюштурат.
26.      Бузуу жөнүндө иштерди кароодо Комиссиянын мүчөлөрү бирдей укукка ээ.
27.      Комиссиянын мүчөлөрү төмөндөгүлөргө милдеттүү:
            -Комиссия тарабынан бузу жөнүндө иштердин материалдары менен терең танышууга;
            -бузуу жөнүндө иштер  боюнча иликтөөгө жана далилдерге баа берүүгө катышууга;
            -Комиссиянын чечимдерин чыгарып жатканда талкуулоого жана добуш берүүгө катышууга;
            -жүрүм-турумдун этикасынын эрежелерин сактоого;
            -Комиссиянын отурумундарынын протоколуна кол коюуга.
            Төмөндөгүлөргө укуктуу:
            -бузуу жөнүндө иштерге катышып жаткан адамдарга суроолорду берүүгө;
            -бузуу жөнүндө иштер боюнча кабыл алынып жаткан чечимдер боюнча сунуштарды кийирүүгө;
            -Кодексте каралган башка укуктарга.
28.      Комиссиянын төрагасы, Комиссиянын мүчөсүнүн милдеттеринен сырткары төмөндөгүлөргө милдеттүү:
            -Комиссиянын ишмердүүлүгүн пландаштыруу, уюштуруу жана жетектөө;
            -Комиссиянын отурумдарында төрагалык кылуу;
            -Комиссиянын отурумунун күн тартибин бекитүү;
            -Комиссия тарабынан чыгарылган чечимдерге (аныктамаларга жана токтомдорго) ошондой эле Комиссиянын башка документтерине кол коюу;
            -Комиссиянын ишмердүүлүгүнө көзөмөл жүргүзүү.
            Комиссиянын төрагасы, Комиссиянын мүчөсүнүн укуктарынан сырткары, төмөндөгүдөй укуктарга ээ:
            -өз компетенциясынын чегинде Комиссиянын атынан ишеним катсыз аракеттерди жасоого жана мамлекеттик бийликтин органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, кызмат адамдары жана жарандар менен болгон мамиледе Комиссиянын кызыкчылыктарын билдирүүгө;
            -Комиссиянын ыйгарым укуктарына кирген маселелер боюнча тапшырмаларды берүүгө;
            -ушул Жобого жана Кодекске ылайык башка укуктарга.
29.      Комиссиянын төрагасынын орун басары Комиссиянын мүчөсүнүн милдеттеринен сырткары:
            -бузуулар жөнүндө иштерди Комиссиянын отурумунда кароого алдын-ала даярдоону уюштурат;
            -Комиссиянын төрагасынын тапшырмаларын аткарат;
            -Комиссиянын төрагасы жок болгон учурда анын ыйгарым укуктарын ишке ашырат;
            -ушул Жобого жана Кодекске ылайык башка функцияларды аткарат.
30.      Комиссиянын катчысы, Комиссиянын мүчөсүнүн милдеттерин аткаруудан сырткары:
            -бузуулар жөнүндө иштерди Комиссиянын кароосуна даярдоону уюштурат;
            -өз ишмердүүлүгүн Комиссиянын төрагасынын жетекчилигинин астында ишке ашырат;
            -Комиссиянын төрагасынын тапшырмаларын аткарат;
            -келип түшкөн материалдарды, билдирүүлөрдү жана арыздарды, ошондой эле бузуу жагдайы бар экендигин көрсөткөн, массалык маалымат каражаттарына (анын ичинде Интернетте) жарыяланган кабарларды кабыл алат жана каттайт;
            -бузуулар жөнүндө протоколдорду, Комиссия тарабынан чыгарылган токтомдорду жана аныктамаларды Кодекстин жана ушул Жобонун талаптарына ылайык даярдоону жана тариздөөнү камсыз кылат;
            -Комиссиянын мүчөлөрүн, бузуулар жөнүндө өндүрүшкө катышып жатышкан адамдарды талаптагыдай ишти кароонун убактысы жана орду тууралуу кабарландырат, аларды Комиссиянын кароосуна киргизилген иштердин материалдары менен тааныштырат;
            -Комиссиянын отурумдарынын протоколун жүргүзөт жана тариздейт, аларга кол коет;
            -Комиссия тарабынан чыгарылган чечимдерге (аныктамаларга жана токтомдорго) кол коет;
            -аныктамалардын жана токтомдордун көчүрмөлөрүн тиешелүү адамдарга белгиленген мөөнөтөрдө тапшырууну же жөнөтүүнү камсыз кылат;
            -Комиссия тарабынан чыгарылган токтомдорго жана аныктамаларга даттанууларды кабыл алат, аларды кароону уюштурат;
            -Комиссия тарабынан чыгарылган аныктамалардын жана  токтомдордун аткарылышына көзөмөл жүргүзөт;
            Комиссиянын иш кагаздарынын жүргүзүлүшүн жана сакталышын камсыз кылат;
            -бузуулар жөнүндө иштерди кароонун тажрыйбасын иликтейт жана жалпылайт, Комиссиянын ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү боюнча сунуштарды даярдайт;
            -отчеттуулукту жана статистикалык отчеттуулукту жүргүзөт;
            - Кодекске жана ушул Жобого ылайык башка милдеттерди аткарат.
            Комиссиянын катчысы убактылуу жок болгон учурда анын милдеттерин Комиссиянын төрагасынын тапшыруусу боюнча Комиссиянын мүчөлөрүнүн бири аткарып турат.
31.      Эгерде Комиссиянын мүчөлөрү:
            -бузуу үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан адамдын, жабырлануучунун, анын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн, коргоочусунун, өкүлүнүн, адвокатынын, ошондой эле күбөсүнүн, экспертинин, адисинин, котормочусунун туугандары болушса;
            -иштин чечилишине тике же кыйыр түрдө кызыктар болушса, алардын бузуулар жөнүндө иштерди кароого акысы жок.  
5. Комиссиянын иш кагаздарын жүргүзүү
32.      Иш кагаздарын жүргүзүүгө жалпы жетекчилик Комиссиянын төрагасы тарабынан ишке ашырылат, ал бул иштин абалы үчүн жоопкерчилик тартат.
33.      Эсеп журналларынын сакталышы, аларга маалыматтардын өз убагында жана анык, так киргизилиши үчүн жоопкерчиликти Комиссиянын катчысы тартат.
34       Бузуулар жөнүндө иш өндүрүшүнүн катышуучуларына бардык зарыл документтерди жөнөтүү Комиссиянын катчысы тарабынан жүргүзүлөт.
35.      Бузуулар жөнүндө иштер боюнча кабарламалар ишти кароонун датасы дайындалгандан кийинки күндөн кеч эмес жиберилиши керек.
            Жиберилген кабарлама адресатка тапшырылбай калганы  билинген учурда, Комиссиянын жооптуу катчысы ошол замат тапшырылбай калуунун себептерин аныктоого, бул тууралуу Комиссиянын төрагасына билдирүүгө, анын көрсөтмөсү боюнча кабарламанын өз убагында тапшырылышын камсыз кылуучу чараларды көрүүгө милдеттүү.
            Комиссиянын отурумуна келбеген адамдардын кабарламаларынын айырма бөлүгү ишке тигилет.
36.      Бузуу жасалган жерде айып пул өндүргөн учурда айып пулду төлөө банк картасын пайдалануу менен терминал аркылуу жүргүзүлөт, ал эми төлөөнүн мындай формасы мүмкүн болбогондо, Комиссиянын катчысы бузу үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан адамга кабыл алынган үлгүдөгү, атайын финансылык отчеттулуктун документи болуп эсептелүүчү жана эки нускада түзүлүүчү айып пул дүмүрчөгүн (квитанциясын) берет. Жоопкерчиликке тартылып жаткан адам салынган айып пулду ыктыярдуу төлөөгө макулдугун билдирип айып пул дүмүрчөгүн (квитанциясын) биринчи нускасына кол коет, экинчи нускасына жаза чарасы колдонулуп жаткан адамга берилет.
37.      Комиссиянын катчысы бузуулар жөнүндө иштерди түзүүнү, аларды төмөндөгүдөй хронологиялык тартипте топтоштуруп тигүүнү камсыздайт: 
            -бузуулар жөнүндөпротокол жана ишке байланыштуу башка материалдар;
            -отурумдун процессинде ишке кошулган, келип түшкөн иретинде жайгаштырылган бардык документтер;
            -белгиленген тартипте кол коюлган комиссиянын отурумунун протоколу;
            -ишти кароонун жыйынтыгында отурумда чакырылган аныктамалар, токтомдор.
            Бардык документтер көктөмөгө алардын тексти көрүнүп тургандай болуп көктөлөт.
38.      Комиссия тарабынан каралган бардык иштер эсепке алынууга жатат. Иштин номуру журналдын катар номурун жана келип түшкөн жылды камтыйт.
39.      Бузуулар жөнүндө протокол түзүүчү кызмат адамдары бузуулар жөнүндө каралган иштер тууралуу маалыматтарды Комиссия менен ай сайын салыштырып турушат.
40.      Комиссия ай сайын Комиссия тарабынан салынган айып пулдардын келип түшүшүн Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Ош башкармалыгынын казначылык бөлүмү менен салыштырып текшерип турат.
41.      Комиссия төмөндөгүдөй эсеп журналдарын жүргүзө алат:
            -бузуулар жөнүндө иштерди эсепке алуу журналы;
            -айып пул салынган адамдарды эсепке алуу журналы;
            -бузууну жасоо үчүн  жоопкерчиликке тартылып жаткан адамдарга жиберлген кабарламаларды эсепке алуу журналы;
42.      Журналдардын барактары номурлаган, көктөлгөн, мөөр менен бекитилген болууга тийиш, эсеп журналындагы бардык жазуулар окуй алгыдай даана, көк же сыя көк түстөгү сыя (паста) менен жазылат.
43.      журналдарды сактоо мөөнөтү 3 жыл. Бузуулар жөнүндө иштерди сактоо мөөнөтү 5 жыл. Көрсөтүлгөн мөөнөт аяктаганда алар тизим боюнча архивге тапшырылат.
44.      Эсепке алуу журналдары ички колдонуунун документтери болуп эсептелет жана мекеме-уюмдарга, жеке жарандарга же кызмат адамдарына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурлардан сырткары, Комиссиянын төрагасынын уруксатысыз берилбейт.                                  
            
Ош шаардык Кеңешинин 
аппарат жетекчиси                                                                                С.Маматалиева
            Ош шаардык Кеңешинин   
2018-жылдын 26-декабрындагы
 № 154-токтомуна
№ 2-тиркеме
Ош шаарынын мэриясынын бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиясынын 
Курамы
1.   Турдуев Саибжан                                            - Ош шаарынын биринчи вице-мэри,
     Эркинбаевич                                                        комиссиянын  төрагасы;              
2.   Айтматова Турсунай                                       - Ош шаарынын мэриясынын коргонуу,  
      Бабажановна                                                       укуктартипти сактоо жана ӨК 
                                                                                   бөлүмүнүн башчысы,
                                                                                     комиссиянын төрагасынын        орун      
                                                                                   басары; 
3.  Айтиев Токтоназар                                         - Ош шаарынын мэриясынын юристтер
                                                                                  тобунун башкы адиси, юрист, 
                                                                                        комиссиянын катчысы;
Комиссиянын мүчөлөрү:
4.   Назылбеков Салман                                       - Ош шаардык Кеңешинин депутаты;
      Сатыгулович                                                                                                                                      5.  Капаров Ильгиз                                              - Ош шаардык Кеңешинин депутаты;
     Төлөнович                                                                                 
6.  Пирматов Алтынбек                                       - Ош шаарынын мэриясынын шааркуруу                              
     Абдимиталипович                                            жана  муниципалдык менчик
                                                                                  бөлүмүнүн башчысы; 
            
7.  Раманов Урали                                                - Ош шаарынын мэриясынын  шардык           
     Раманович                                                           чарба жана транспорт бөлүмүнүн  
                                                                                   башчысы; 
8.  Кайымов Талант                                              - Ош шаарынын мэриясынын        
     Тилекматович                                                     Экономика, каржы жана инвестиция 
                                                                                  бөлүмүнүн башчысы; 
9.  _____________________                                 -Муниципалдык аймактык 
                                                                                башкармалыктын башчысы, (тийиштүү   
                                                                                  МАБ боюнча);
10. Мамасалиева Гульгакы                                 - “Интербилим” Коомдук бирикмесини 
      Эшмаматовна                                                    Ош шаарындагы филиалынын            
                                                                                   Башчысы;
11.  ____________________                                 -Аксакалдар сотунун төрагасы,     
                                                                                  (тийиштүү МАБ боюнча). 
Ош шаардык Кеңешинин 
аппарат жетекчиси                                                                                С.Маматалиева

     Кыргыз Республикасы                                                Кыргызская  Республика

                       
       Ош шаардык Кеёеши                                                 Ошский городской  Кенеш
                   
ОЧЕРЕДНАЯ  XVIII СЕССИЯ ОШСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША
 (IV СОЗЫВ)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г.Ош                                                                № 154                       от 26 декабря  2018 года  
Об утверждении Положения
о комиссии по рассмотрению
дел о нарушениях при мэрии
города Ош
            Рассмотрев  и обсудив письмо мэрии города Ош № 684/08-2 об  утверждении Положения «О комиссии по рассмотрению дел о нарушениях при мэрии города Ош» и состава комиссии, в соответствии с Типовым Положением Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики, на основании ст.313 Кодекса Кыргызской Республики               «О нарушениях» и приняв во внимание и постановление №20 постоянной депутатской комиссии Ошского городского Кенеша по вопросам законодательства, правопорядка, депутатской этики, регламента, мандата и религии от 20 декабря 2018 года, а также мнения и предложения   депутатов, выступивших на сессии, Ошский городской Кенеш
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение «О комиссии по рассмотрению дел о нарушениях при мэрии города Ош» (приложение №1).
2.Утвердить состав комиссии по рассмотрению дел о нарушениях при мэрии города Ош (приложение №2).
3.Контроль исполнения Положения «О комиссии по рассмотрению дел о нарушениях при мэрии города Ош» и правомерной деятельности комиссии поручить мэрии города Ош (Т.Сарыбашов).
4.Постановление зарегистрировать в установленном законодательством порядке (Б.Астанакулов) и опубликовать в средствах массовой информации (А.Эргашева). 
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Ошского городского Кенешапо вопросам законодательства, правопорядка, депутатской этики, регламента, мандата и религии (Р.Раимбердиев).
Председатель Ошского
городского Кенеша                                                                                                Ж.Ормонов
Приложение №2 Утверждено
 Постановлением Ошского
 городского Кенеша
от 26 декабря 2018 года №154
ПОЛОЖЕНИЕ
 о комиссии по рассмотрению дел о нарушениях при мэрии города Ош 
1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок создания и работы комиссии при мэрии города Ош по рассмотрению дел о нарушениях (далее - Комиссия), предусмотренных Кодексом Кыргызской Республики о нарушениях (далее - Кодекс).
2. Комиссия создается Ошским городским Кенешем и является постоянно действующим коллегиальным органом.
3. Положение о Комиссии, ее количественный и персональный состав утверждаются решением Ошского городского Кенеша.
4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, Кодексом Кыргызской Республики о нарушениях, иными нормативными правовыми актами инастоящим Положением. 
5. Комиссия уполномочена рассматривать дела о нарушениях, предусмотренных Кодексом.
6. Комиссия подотчетна Ошскому городскому Кенешу. Комиссия ежегодно, не позднее 15 января представляет Ошскому городскому Кенешу отчет о проделанной работе за прошедший календарный год.
7. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии обеспечивается за счет средств, предусмотренных в местном бюджете.
2. Порядок создания и прекращения деятельности Комиссии
8. Комиссия создается в нечетном количестве из 11 человек, в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
9. В состав Комиссии, утверждаемой Ошским городским Кенешем, входят:
- депутаты Ошского городского Кенеша;
- муниципальные служащие;
- представители гражданского общества и местного сообщества, проживающие в пределах города. (по согласованию).
Председатель Комиссии назначается из числа членов комиссии, а секретарь комиссии – из членов Комиссии, являющихся муниципальными служащими мэрии. 
10. Членом Комиссии от гражданского общества и местного сообщества может быть гражданин Кыргызской Республики, достигший 21 года, имеющий среднее профессиональное образование и (или) высшее образование.
11. Членом Комиссии от гражданского общества и местного сообщества города Ош не может быть лицо:
- признанное решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным;
- имеющее судимость, не снятую или не погашенную в установленном законодательством порядке;
- ранее привлеченное к уголовной ответственности, в отношении которого прекращено уголовное преследование (уголовное дело) по нереабилитирующим основаниям;
- состояние здоровья которого в соответствии с медицинским заключением препятствует исполнению полномочий члена Комиссии. 
12. Полномочия действующего состава Комиссии начинаются со дня принятия Ошским городским Кенешем решения о создании Комиссии и прекращаются с момента утверждения нового состава Комиссии.
13. Полномочия члена Комиссии прекращаются местным кенешем, в случаях:
- подачи членом Комиссии-представителем от гражданского общества и местного сообщества города Ош письменного заявления о прекращении своих полномочий;
- прекращения членом Комиссии муниципальной службы; 
- вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена Комиссии;
- признание лица, являющегося членом Комиссии, решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;
- состояния здоровья, препятствующего исполнению членом Комиссии своих полномочий, подтвержденного медицинским заключением;
- совершения лицом, являющимся членом Комиссии, деяния, порочащего честь и достоинство члена Комиссии;
- смерти члена Комиссии;
- выезда члена Комиссии на постоянное жительство за пределы Кыргызской Республики;
- выхода члена Комиссии из гражданства Кыргызской Республики, утраты им гражданства Кыргызской Республики или принятия им гражданства иностранного государства.
- истечения срока полномочий депутата Ошского городского Кенеша;
- отзыва своих представителей гражданским и местным сообществом.
14. Новый член Комиссии утверждается не позднее 15 календарных дней со дня принятия решения о прекращении полномочий члена Комиссии. 
15. Полномочия Комиссии могут быть прекращены Ошским городским  Кенешем в случае неисполнение или ненадлежащего исполнения Комиссией своих полномочий.
16. Новый состав Комиссии формируется не позднее 5 календарных дней со дня прекращения полномочий прежнего состава Комиссии.
3. Порядок работы Комиссии
17. Полномочия Комиссии установлены в Кодексе.
18. Комиссия рассматривает дела о нарушениях на заседаниях. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости (в зависимости от поступления материалов). Периодичность заседаний Комиссии должна обеспечить соблюдение установленных законом сроков рассмотрения дел о нарушениях.
19. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Комиссии.
20. Комиссия рассматривает дела о нарушениях в десятидневный срок со дня получения материалов дела и в порядке, установленном Кодексом.
21. Мэр города Ош (или первый вице-мэр) в установленном порядке своими решениями определяют перечень должностных лиц, наделенных полномочиями составлять протокола о нарушениях.    
22. Комиссия выносит решение в виде определения или постановления.
23. Комиссия, рассмотрев дело о нарушении, 
а) выносит одно из следующих постановлений:
1) о наложении взыскания;
2) о начислении пени (ст.29 Кодекса);
3) о прекращении производства по делу.
б) выносит определение о передаче дела на рассмотрениепо подведомственности,   если  выяснено,  что  рассмотрение  дела    неотносится к компетенции административной комиссии.
24. Порядок обжалования постановления по делу, порядок исполнения постановления о взысканиях и дополнительных правовых последствиях осуществляется в порядке, предусмотренном Кодексом.
4. Права и обязанности членов Комиссии
25. Деятельность Комиссии организует председатель Комиссии.
26. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении дел о нарушениях.
27. Члены Комиссии: 
обязаны:
- знакомиться с материалами по делам о нарушениях, рассматриваемыми Комиссией;
- участвовать в исследовании и оценке доказательств по делам о нарушениях;
- участвовать в обсуждении и голосовании при вынесении решений Комиссии;
- соблюдать правила этики поведения;
- подписывать протокол заседания Комиссии.
имеют право:
- задавать вопросы лицам, участвующим в делах о нарушениях;
- вносить предложения по решениям, принимаемым и выносимым по делу о нарушениях;
- другие права, предусмотренные Кодексом.
28. Председатель Комиссии, кроме выполнения обязанностей члена Комиссии, обязан:
- планировать, организовывать и осуществлять руководство деятельностью Комиссии;
- председательствовать на заседаниях Комиссии; 
- утверждать повестку дня заседания Комиссии;
- подписывать решения (определения и постановления), вынесенные Комиссией, а также другие документы Комиссии; 
- осуществлять контроль за деятельностью Комиссии.
Председатель Комиссии, кроме прав члена Комиссии, имеет право:
- в пределах своей компетенции действовать без доверенности от имени Комиссии и представлять ее интересы в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами и гражданами;
- давать поручения по вопросам, отнесенным к полномочиям Комиссии;
- другие права в соответствии с настоящим Положением и Кодексом.
29. Заместитель председателя Комиссии кроме выполнения обязанностей члена Комиссии:
- организует предварительную подготовку дел о нарушениях к рассмотрению на заседании Комиссии;
- выполняет поручения председателя Комиссии; 
- исполняет полномочия председателя Комиссии в период его отсутствия;
- исполняет иные функции в соответствии с настоящим Положением и Кодексом Кыргызской Республики о нарушениях.
30. Секретарь комиссии, кроме выполнения обязанностей члена Комиссии:
- организует подготовку дел о нарушениях к рассмотрению на заседании Комиссии;
- осуществляет свою деятельность под руководством председателя Комиссии;
- выполняет поручения председателя Комиссии; 
- принимает и регистрирует поступившие материалы, сообщения и заявления, а также сообщения в средствах массовой информации (в том числе в Интернете), содержащие данные, указывающие на наличие события нарушения; 
- обеспечивает подготовку и оформление протоколов о нарушениях, постановлений и определений, выносимых и принимаемых Комиссией, в соответствии с требованиями Кодекса и настоящего Положения;
- оповещает должным образом членов Комиссии и лиц, участвующих в производстве по делам о нарушениях, о времени и месте рассмотрения дел, знакомит их с материалами дел, внесенных на рассмотрение Комиссии;
- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии и подписывает их;
- подписывать решения (определения и постановления), вынесенные Комиссией,
- обеспечивает вручение либо отправку копий постановлений, определений, вынесенных Комиссией в установленные сроки, соответствующим лицам;
- принимает жалобы на постановления, определения, выносимые Комиссией по делам о нарушениях, организует их рассмотрение;
- осуществляет контроль за исполнением постановлений, определений, вынесенных Комиссией;
- обеспечивает ведение делопроизводства и сохранность дел Комиссии;
- изучает и обобщает практику рассмотрения дел о нарушениях, готовит предложения по совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Комиссии;
- ведет отчетность и статистическую отчетность;
- исполняют иные обязанности в соответствии с настоящим Положением и Кодексом.
В период временного отсутствия Секретаря Комиссии его обязанности осуществляет один из членов Комиссии по поручению председателя Комиссии.
31. Члены Комиссии не вправе участвовать в рассмотрении дел о нарушениях в случаях, если они: 
- являются родственниками лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, потерпевшего, его законных представителей, защитника, представителя, адвоката, а также свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика;
- лично, прямо или косвенно заинтересованы в разрешении дела о нарушении.
5. Ведение делопроизводства Комиссии
32. Общее руководство делопроизводством осуществляется председателем Комиссии, который несет ответственность за его состояние.
33. Ответственность за хранение журналов учета, своевременность и достоверность вносимых в них сведений несет ответственный секретарь Комиссии.
34. Отправка всех необходимых документов участникам производства по делу о нарушениях производится ответственным секретарем комиссии.
35. Уведомления по делам о нарушениях должны быть направлены не позднее следующего дня после назначения даты рассмотрения дела.
В тех случаях, когда направленное уведомление окажется неврученным адресату, ответственный секретарь Комиссии обязан немедленно выяснить причины его невручения, доложить об этом председателю Комиссии и по указанию последнего принять меры, обеспечивающие своевременное вручение уведомления.
Отрывная часть бланка уведомления лиц, не явившихся на заседание комиссии, подшивается к делу.
36. При взыскании штрафа оплата штрафа производится через терминал с использованием банковской карты, а при невозможности такой формы оплаты - лицу, привлекаемому к ответственности за нарушение, секретарь Комиссии выдает штрафную квитанцию установленной формы, являющуюся документом строгой финансовой отчетности и составляемую в двух экземплярах. Лицо, привлекаемое к ответственности за нарушение, подтверждает свое согласие с наложенным взысканием добровольной оплатой штрафа и подписью на первом экземпляре штрафной квитанции, при этом второй ее экземпляр выдается лицу, в отношении которого применена данная мера взыскания.
37. Секретарем комиссии обеспечивается формирование дел о нарушениях, в которые в хронологическом порядке подшиваются:
- протокол о нарушениях и другие материалы по делу;
- все приобщенные к делу в процессе заседания документы в порядке их поступления, 
- протокол заседания комиссии, подписанный в установленном порядке, 
- определения, постановления, вынесенные на заседании по результатам рассмотрения дела.
Все документы подшиваются в дело так, чтобы их текст был полностью виден.
38. Все дела о нарушениях, рассматриваемые Комиссией подлежат учету. Номер дела о нарушениях включает в себя порядковый номер дела по журналу регистрации и год поступления.
39. Уполномоченные должностные лица, составляющие протокола о нарушениях, на ежемесячной основе проводят с Комиссией сверку данных о рассмотренных делах о нарушениях.
40. Комиссия на ежемесячной основе проводит сверку поступивших денежных средств в качестве оплаты наложенных Комиссией штрафов с отделом казначейства Ошского управление Министерство Финансов Кыргызской Республики.
41. Комиссия вправе вести следующие журналы учета: 
- журнал учета дел о нарушениях; 
- журнал учета лиц, подвергнутых штрафу;
- журнал учета уведомлений, направленных лицам, привлекаемым к ответственности за совершение нарушения (приложение №4).
42. Журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью, все записи в журнале учета делаются разборчиво, чернилами (пастой) синего или фиолетового цвета.
43. Срок хранения журналов 3 года. Срок хранения дел о нарушениях 5 лет. По истечении указанного срока они сдаются по описи в архив.
44. Журналы учета являются документами внутреннего пользования и не могут передаваться или выдаваться организациям, физическим или должностным лицам без разрешения председателя комиссии, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.
Руководитель аппарата
 Ошского городского Кенеша                                                             С.Маматалиева

Приложение №2
к постановлению Ошского   
гордского Кенеша 
№ 154  от 26.12.2018  года
Состав 
комиссии при мэрии города Ош по рассмотрению дел о нарушениях 
1.  Турдуев Саибжан - первый вице-мэр города Ош,
Эркинбаевич председатель комиссии;          
2.  Айтматова Турсунай                                       - заведующая отделом соблюдения 
Бабажановна                                                        правопорядка и чрезвычайных
  ситуаций мэрии города Ош,
заместительпредседателя комиссии;
3.  Айтиев Токтоназар - главный специалист группы юристов
мэрии города Ош, секретарь
 комиссии;
Члены комиссии:
4.  Назылбеков Салман                                       - депутат Ошского городского Кенеша;
     Сатыгулович
5.  Капаров Ильгиз                                             - депутат Ошского городского Кенеша;
Төлөнович                                                                                 
6.  Пирматов Алтынбек                                      -заведующий отделом
     Абдимиталипович                                            градостроительства и муниципальной
собственности мэрии города Ош;          
7.  Раманов Урали                                                 -заведующий отделом
     Раманович                                                         городского хозяйства и транспорта; 
8.  Кайымов Талант                                              -заведующий отделом экономики,
     Тилекматович                                                    бюджета и финансов мэрии города Ош; 
9. _____________________                               -глава муниципального
                                                                                  территориального управления
                                                                                  (по соответствующему МТУ) ; 
10. Мамасалиева Гульгакы -руководитель Ошского филиала
      Эшмаматовна                                                     общественного обьединения
                                                                                  “Интербилим”;
11.  ____________________                                 -председатель суда аксакалов,     
(по соответствующему МТУ).     
Руководитель аппарата
Ошского городского Кенеша                                                 С.Маматалиева                                                                                  
Талкуулоо
Пикир калтыруу
Пикирлер (0)
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив