Сурап-билүү кызматы:
(3222) 7-12-60
(3222) 5-52-18
Меню
ОШ ШААРДЫК КЕңЕШИНИН КЕЗЕКСИЗ XXXIII СЕССИЯСЫ  (IV ЧАКЫРЫЛЫШ)
11 сентябрь 2020, Пятница
ОШ ШААРДЫК КЕңЕШИНИН КЕЗЕКСИЗ XXXIII СЕССИЯСЫ (IV ЧАКЫРЫЛЫШ)
  КЫРГЫЗ   РЕСПУБЛИКАСЫ            К ЫРГЫЗСКАЯ   Р ЕСПУБЛИКА                  О Ш   ШААРДЫК  К ЕҢЕШИ О ШСКИЙ   ГОРОДСКОЙ  К ЕНЕШ ОШ ШААРДЫК КЕ ң...
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ XXXII СЕССИЯ ОШСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША  (IV созыв)
11 сентябрь 2020, Пятница
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ XXXII СЕССИЯ ОШСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША (IV созыв)
КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ    К ЫРГЫЗСКАЯ   Р ЕСПУБЛИКА О Ш   ШААРДЫК  К ЕЁЕШИ   О ШСКИЙ   ГОРОДСКОЙ   К ЕНЕШИ ВНЕОЧЕРЕДНАЯ  XXXII    СЕССИЯ   ОШСКОГО...
ОШ ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН КЕЗЕКСИЗ ХXXII СЕССИЯСЫ (IV ЧАКЫРЫЛЫШ)
11 сентябрь 2020, Пятница
ОШ ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН КЕЗЕКСИЗ ХXXII СЕССИЯСЫ (IV ЧАКЫРЫЛЫШ)
КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ    К ЫРГЫЗСКАЯ   Р ЕСПУБЛИКА О Ш   ШААРДЫК  К ЕҢЕШИ   О ШСКИЙ   ГОРОДСКОЙ   К ЕНЕШ ОШ ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН КЕЗЕКСИЗ ХXXII СЕССИЯСЫ...
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ XXXIII СЕССИЯ ОШСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША (IV СОЗЫВ)
11 сентябрь 2020, Пятница
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ XXXIII СЕССИЯ ОШСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША (IV СОЗЫВ)
КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ   К ЫРГЫЗСКАЯ   Р ЕСПУБЛИКА О Ш   ШААРДЫК  К ЕҢЕШИ   О ШСКИЙ   ГОРОДСКОЙ   К ЕНЕШ ВНЕОЧЕРЕДНАЯ   XXXIII  СЕССИЯ ОШСКОГО...
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ XXXI СЕССИЯ ОШСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША
26 август 2020, Среда
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ XXXI СЕССИЯ ОШСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ   XXXI  СЕССИЯ ОШСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША...
ОШ ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН КЕЗЕКСИЗ XXXI СЕССИЯСЫ
26 август 2020, Среда
ОШ ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН КЕЗЕКСИЗ XXXI СЕССИЯСЫ
ОШ ШААРДЫК КЕ Ң ЕШИНИН КЕЗЕКСИЗ  XXXI  СЕССИЯСЫ ...